Istraživanje o potrebama građana i građanki Pančeva o najvažnijim oblastima informisanja

Tokom aprila i maja 2023. godina sajt Pančevo Si Ti je sproveo anketiranje čitalaca s ciljem da utvrdi šta su građanima i građankama Pančeva prioriteti u informisanju, tj. koje bi teme voleli da medijski budu bolje pokrivene i obrađene. Ispitanici su se izjašnjavali o temama za koje smatraju da su od vitalnog značaja za kvalitet života u četiri oblasti od izuzetne važnosti za normalno funkcionisanje lokalne zajednice – urbanizam, zaštita životne sredine, javna uprava i saobraćaj

Objavljeno 12.06.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 6 mins

Internet anketa, u kojoj je učestvovalo 209 ispitanika (od toga su obrađeni odgovori njih 192 s obzirom na to da 18 ispitanika nisu stanovnici Pančeva), bila je postavljena na našem sajtu, a partnerske organizacije, mediji i pojedinci, kao i članovi projektnog tima, preko društvenih mreža i ličnim kontaktima pozvali su stanovnike Pančeva da uzmu učešće u istraživanju. S obzirom na iskrivljenost uzorka (koju potvrđuje i nereprezentativna demografska slika ispitanika) ovi podaci se ne mogu uopštavati, odnosno ne mogu se generalizovati na celu populaciju Pančeva, ali omogućavaju da se identifikuju osnovni problemi koje ispitanici percipiraju i daju naznake ciljeva izveštavanja kojima slobodni mediji u Pančevu treba da se bave.

Anketa je jedna od aktivnosti predviđenih da budu realizovane u okviru projekta „PA hoće da zna!”, koji je podržala Slavko Ćuruvija Fondacija u okviru programa podrške „Mediji po meri građana”.

Glavni nalazi

Istraživanje, iako ograničenog dometa, pokazuje koje su teme od najvećeg značaja. Zaštita životne sredine ostaje dominantna tema za ispitanike – najveći broj učesnika u istraživanju je izabrao ovu oblast kao najvažniju. Dozvolićemo sebi slobodu da pretpostavimo i da bi većini Pančevaca i Pančevki zaštita životne sredine, kao i zagađenje vazduha koje je izdvojeno kao najznačajnije u ovoj oblasti, bilo posebno značajno. Ovo je već tradicionalno pančevačka tema, nešto po čemu je Pančevo poznato i van samog grada, i ostaje u fokusu stanovnika i njihovih briga. I neke teme koje su izabrane u okviru oblasti urbanizma su takođe zelene, odnosno odražavaju zabrinutost za stanje i ugrožavanje životne sredine. Na primer, tema koja ispitanicima najznačajnija u okviru oblasti urbanizma je „urbani razvoj – veća izgrađenost na uštrb zelenih površina”.

U okviru oblasti saobraćaja ni jedna tema se ne izdvaja posebno – ispitanici izdvajaju one koje direktno utiču na kvalitet njihovog života. Kada govorimo o domenu javne uprave – iako je ova oblast ocenjena kao manje značajna od ostalih, interesantno je da se sve četiri specifične teme koje su ispitanici izdvojili zapravo odnose na odnos javne uprave i građana – od učešća građana u donošenju odluka i transparentnost rada javne uprave do dostupnost javnih servisa i uopšte komunikacije javne uprave sa građanima – onima kojima zapravo treba da polaže račune.

Analiza ispitanika (uzorka)

Kratka analiza pokazuje iskrivljenost i nereprezentativnost uzorka, pa ćemo se prema grupi koja je odgovorila na upitnik odnositi isključivo kao ispitanicima, a ne kao uzorku građana Pančeva. Ispitanici u su uglavnom višeg i visokog obrazovanja, u velikoj većini žive u gradskoj sredini (nasuprot stanovnicima naseljenih mesta, tj. sela), srednje su životne dobi i stariji, i ima više ispitanica nego ispitanika. Sledeća četiri grafikona prikazuju kako izgleda demografska struktura.

Grafikon 1: Raspodela po polu
Grafikon 2: Raspodela po starosnim kategorijama
Grafikon 3: Raspodela po obrazovnom profilu
Grafikon 4: Raspodela po mestu stanovanja (selo/grad)

Odnos ispitanika prema četiri istraživane teme

Najveći deo ispitanika, njih 57%, izdvojilo je zaštitu životne sredine kao najznačajniju temu od ponuđene četiri. Urbanizam i saobraćaj se kotiraju slično – urbanizam je najznačajniji za 20%, a saobraćaj u Pančevu za 17% ispitanika. Javnu upravu je kao najznačajniju izdvojilo 7% ispitanika.

Grafikon 5: Najvažnije oblasti

Analiza specifičnih tema u četiri oblasti u fokusu

ŽIVOTNA SREDINA: Od čak šesnaest specifičnih tema i problema koji su ispitanici analizirali u domenu zaštite životne sredine, izdvojilo se pet koje najveći broj ispitanika prepoznaje kao najznačajnije: kvalitet vazduha (ovo je najvažnije za 76% ispitanika), zelene površine (41%), problem pasa lutalica (38%), zagađenje voda (32%) i divlje deponije (25%).

Grafikon 6: Najvažnije teme u oblasti zaštite životne sredine

URBANIZAM: U oblasti urbanizma, izdvojile su se četiri teme od velike važnosti za ispitanike: urbani razvoj – veća izgrađenost na uštrb zelenih površina (62%), koncentracija gradnje u užem gradskom jezgru (53%), urbani razvoj – opterećenje infrastrukture (51%) i nedostajuća komunalna infrastruktura (42%).

Grafikon 7: Najvažnije teme u oblasti urbanizma

SAOBRAĆAJ: U oblasti saobraćaja, ispitanici su izdvojili pet gotovo podjednako značajnih tema: parking (51%), biciklizam (45%), saobraćajna povezanost Pančeva i Beograda (43%), železnički saobraćaj (41%) i bezbednost saobraćaja (40%).

Grafikon 8: Najvažnije teme u oblasti saobraćaja

JAVNA UPRAVA: Iako su ispitanici oblast javne uprave ocenili kao najmanje značajnu (u odnosu na preostale tri), jasno se izdvajaju četiri teme za koje ispitanici imaju najveće interesovanje: učešće građana u donošenju odluka (72%), transparentnost rada javne uprave (67%), dostupnost javnih servisa građanima (47%) i direktna komunikacija javne uprave sa građanima (44%).

Grafikon 9: Najvažnije teme u oblasti javne uprave

O ovim temama će u narednim nedeljama novinari i saradnici medija Pančevo Si Ti napisati četiri teksta koji će biti objavljeni na našem sajtu.

Ostavi komentar

  • (not be published)