Suđenje za zločin počinjen na Ovčari kraj Vukovara pred domaćim pravosuđem nije pravnosnažno okončano ni posle više od 12 godina

Dana 20. novembra 2017. godine navršava se 26 godina od zločina počinjenog na poljoprivrednom dobru „Ovčara” kod Vukovara, kada su pripadnici lokalne Teritorijalne odbrane (TO) i srpski dobrovoljci pod komandom Jugoslovenske narodne armije (JNA) ubili 265 hrvatskih civila i ratnih zarobljenika. Fond za humanitarno pravo (FHP) ovom prilikom podseća da suđenje za ovaj zločin pred domaćim pravosuđem nije pravnosnažno okončano ni posle više od 12 godina.

Agresija na Vukovar je trajala 86 dana, stradalo je između tri i pet hiljada ljudi, 90 odsto grada u potpunosti je razrušeno. Događaji koji su se desili pre 26 godina u potpunosti će izmeniti ovaj grad u istočnoj Hrvatskoj.U periodu od avgusta do novembra 1991. godine, na grad je palo dva miliona granata, nebo je uvek bilo crno, grad je izgledao kao Hirošima.

Posle zauzimanja Vukovara, 20. novembra 1991. godine pripadnici JNA iz vukovarske bolnice izveli su bolesnike, ranjenike, civile i pripadnike hrvatskih oružanih snaga i odveli ih u hangare na poljoprivrednom dobru Ovčara, udaljenom od Vukovara oko pet kilometara. Pripadnici TO Vukovara ,sastavljene od dobrovoljaca Srpske radikalne stranke zarobljene, civile, ranjenike su u prisustvu pripadnika Vojne policije JNA ponižavali, zlostavljali i premlaćivali. Pripadnici JNA po naređenju pukovnika Mileta Mrkšića povlače se se sa Ovčare, dok pripadnici TO Vukovara u toku noći između 20. i 21. novembra 1991. godine izvode zarobljene i u grupama ih odvode na lokaciju pripremljene masovne grobnice, gde ih streljaju. Uz ranjene pripadnike oružanih snaga među ubijenima bilo je civila, žene i dece. Prema podacima FHP jedna od ubijenih bila je Ružica Markobašić (32) koja je tada bila u poodmakloj trudnoći, Janja Podhorski (60), Dragutin Balog (17) i Igor Kačar (16).

Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) za zločin na Ovčari pravosnažno su osuđeni pukovnik JNA Mile Mrkšić i major Veselin Šljivančanin. Uprkos činjenici da izvedeni dokazi pred Međunarodnim krivičnim sudom ukazaju na odogovornost više oficira i podoficira JNA za ove događaje, optuženi su samo direktni izvršioci zločina. Prema dostupnim podacima FHP-a, koji je prikupljao dokaze, istraživao zločine na Ovčari, pratio suđenja i zastupao porodice žrtava, suđenje pred domaćim pravosuđem počelo je…

Otvoreni poziv

Redakcija
Napisao/la:
Objavljeno u NVO 20.11.2017.

Novinari u Pančevu za istim stolom posle 30 godina

U susret današnjem okruglom stolu „Novinarstvo u Pančevu danas”, koji organizuju Građanska akcija Pančevo i udruženje „Omnibus”

Na tragu svojih dosadašnjih aktivnosti na planu širenja slobode izražavanja i afirmisanja profesionalnog novinarstva kao temeljne vrednosti demokratskog društva, NVO Građanska akcija Pančevo i Udruženje građana za opštu kulturu i slobodno informisanje Omnibus su,  posle nekoliko decenija izostanka takve prakse, inicirali okupljanje pripadnika novinarske branše. Imajući u vidu činjenicu da novinari u Pančevu decenijama nisu razgovarali o temama koje se odnose na njihovu profesiju, s namerom da inicira stvaranje prostora za komunikaciju i razmenu ideja i mišljenja, i s punom svešću da stanje u medijima zahteva osnaživanje i umrežavanje aktera medijske scene, ove dve organizacije su preduzele prve korake na ponovnom uspostavljanju medijske scene u našem gradu.

Građanska akcija i Omnibus su pre dve nedelje pozvali predstavnike 14 lokalnih redakcija i dopisništava televizijskih i radio stanica, novina i sajtova da uzmu aktivno učešće u radu okruglog stola koji će pod nazivom „Novinarstvo u Pančevu danas” biti održan danas, u ponedeljak, 20. novembra 2017. godine u prostorijama zgrade u Ulici braće Jovanović 24 (nekadašnja Štamparija braće Jovanović), od 18 do 20 sati. Redakcijama koje pripremaju sadržaje na jezicima etničkih zajednica upućene su i dodatne pozivnice za po dva člana ovih redakcija, a svaki medij može da delegira još jednog posmatrača, koji bi pratio rad okruglog stola. Organizatori napominju da je izveštavanje i pravljenje priloga sa ovog događaja slobodno, neograničeno i dobrodošlo, kao i live stream na sajtovima i društvenim mrežama.

„Nivo profesionalnih i etičkih standarda u pančevačkom novinarstvu, postojanje eventualnih pritisaka na novinare i uređivačku politiku sa raznih strana, konkursno finansiranje medija i medijskih projekata, mogućnosti saradnje i neformalnog umrežavanja pripadnika medijske i srodnih branši, neke su od tema koje kandidujemo za razgovor. Pozivamo vas da predložite i druge teme koje se odnose na profesionalne uslove i rad novinara u našem gradu”, kaže se u pozivnici za ovaj skup.

Na sastanak čiji će tok moderirati Ljiljana Spasić, izvršna direktorka NVO Građanska akcija Pančevo i Miroslav Todorović, predsednik UG Omnibus, pozvani su novinari Dopisništva Radio-televizije Vojvodine, Dopisništva Radio-televizije Srbije, dopisnica lista „Politika”, kolege iz lista „Libertatea”, lista „Pančevac”, Radio…

Rašamon

Fotografija dana

20.11.2017. Pauza. - Foto: Tamara Mićanović

Ti me lažeš najbolje

9. februar 2016. E sad više nije braunfild, nego grinfild…