Kada se priča o poglavlju vezanom za industrijsku politiku i preduzetništvo, najviše pažnje privlače pitanja industrijske strategije, dok mnogo važnije pitanje ostaje skrajnuto: pitanje boljeg poslovnog okruženja. Iako postoje razlike među samim zemljama članicama, Evropska unija kao celina smatra se jednim od najboljih regulatornih okruženja za poslovanje: pravila su jasna, jednaka za sve i postoji efikasan sistem kontrole. Srbija bi trebalo dosta toga da uradi na ovom polju

U prošlogodišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, u poglavlju 20 akcenat je stavljen na kreiranje nove industrijske politike. Pored toga, navodi se da nedostatak specijalizovanih programa ne omogućava modernizaciju domaćih preduzeća, jer se državni instrumenti završavaju na subvencijama za privlačenje stranih investitora i na finansiranju privrede povoljnijim kreditima preko Fonda za razvoj i programa Ministarstva privrede u saradnji sa komercijalniim bankama. Ali ovde leži još mnogo problema koji muče pre svega sektor mikro, malih i srednjih preduzeća koji se ne vide na prvi pogled, ali koji na kraju utiču na celokupan privredni život, pošto ovaj sektor čini kičmu naše privrede sa 99 odsto ukupnog broja registrovanih preduzeća koja zapošljavaju oko 60 odsto ukupnog broja formalno zaposlenih. Jedno od njih, takođe prepoznato u ovom dokumentu, jeste i unapređenje poslovnog okruženja kroz veće uključivanje poslovnog sektora (pre svega malih i srednjih preduzeća) u proces donošenja regulatornih rešenja (zakona i podzakonskih akata).

Šuma propisa

Država propisuje načine ponašanja na tržištu putem zakonskih i podzakonskih akata, sprovodi inspekcijski nadzor i kažnjava one koji se propisa ne pridržavaju. Ali šta ako propisa ima previše, ili ako su oni loši? Na primer, ako se odlučite da otvorite kafić, morate shvatiti da će se na vaše poslovanje odnositi oko 3.000 stranica zakona i podzakonskih akata, koje morate pročitati, razumeti i primeniti u praksi. Ovaj problem se jasno uočava na narednom grafikonu koji prikazuje regulaciju u primeni (zakonska i podzakonska akta) koji se primenjuju samo na privatni…

Otvoreni poziv

Ivana Predić
Napisao/la:

Prema Akcionom planu za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji poglavlje 23, svi gradovi i opštine su imale obavezu da do 30. juna 2017. godine usvoje i primene lokalne nezavisne mehanizme za borbu protiv korupcije – antikorupcijske planove (LAP). Model za izradu LAP-a izradila je Agencija za borbu protiv korupcije. U Pančevu Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za period 2017-2020 godine je usvojen na sednici Skupštine grada Pančeva, 17. novembra 2017. godine. Međutim, njegova primena nije zaživela.

Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na teritoriji grada Pančeva 2017 – 2020. godine, izradila je Radna grupa za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana. Svih 16 članova i članica te grupe su bili zaposleni u Gradskoj upravi što nije bilo u skladu sa Modelom lokalnog antikorpucijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. On predviđa da „u Radnu grupu kao stalni članovi obavezno treba da budu uključeni i predstavnici organizacija civilnog društva, udruženja građana koja se bave borbom protiv korupcije, kao i predstavnici antikorupcijskih tela i/ili tela za praćenje primene etičkog kodeksa JLS (tamo gde ova tela postoje)“.

Telo za primenu Lokalnog antikorupcijskog plana nije formirano

Procedura govori da nakon usvajanja LAP-a, je potrebno formirati Komisiju za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a, koja treba da bude sastavljena od predstavnike organa JLS, lokalnih nevladinih organizacija i udruženja građana, lokalnih medija i građana, kao i predstavnika drugih organa javne vlasti (centralnih i pokrajinskih) koji funkcionišu u lokalnoj zajednici, a koji ne…

Pančevo.city
Svi sve znamo, niko ništa ne zna. Struka se pita, struka ćuti. Struka tuti fruti.
Mima Gavrilov | 26 juna, 2020
Pančevo.city
Kao i u celoj Srbiji, i u Kovačici su lokalni izbori za odbornike Skupštine opštine
Janko Takač | 23 juna, 2020
Pančevo.city
S obzirom na to da je novinar Slobodan Dukić uzeo ulogu da javnosti obelodani nepravdu
Dušan Milojkov | 26 juna, 2020
Pančevo.city
Jelena, Anđa, Sofija i Lela su članice Udruženja „Na pola puta” Pančevo, koje okuplja osobe
Ivana Predić | 22 juna, 2020

Rašamon

Fotografija dana

2.7.2020. Bili i juče neki kao izbori. BM 59, Dr Kasapinovića

DOniraj sajt „Autonomija” i VOICE