Primedbu na Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u Rafineriji nafte Pančevo i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja ovog PDR-a na životnu sredinu sastavila je i Nataša Špica, diplomirana inženjerka pejsažne arhitekture

Pregledom dokumentacije priložene kao Nacrt Plana detaljne regulacijeza izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat.parcele br. 3576 KO Vojlovica, u okviru kompleksa NIS Rafinerija nafte Pančevo u Pančevu i Strateške procene uticaja PDR-a za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat. parcele br. 3576 KO Vojlovica u okviru kompleksa NIS Rafinerija nafte Pančevo u Pančevu na životnu sredinu ukazujem na sledeće nejasnoće javnog uvida i priložene dokumentacije i prilažem sledeće PRIMEDBE:

I Primedbe na oglas

1. Da li je, po CEOP-u, po bilo kom pravilniku, bilo kojoj zakonskoj ili opštinskoj proceduri opravdano oglašavati na istovremen javni uvid i Nacrt plana i Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu za isti taj plan, pri čemu su/je/ih i Plan i SPUNŽS izradila/i ista ustanova ?

2. Da li ista ustanova/biro/preduzeće može da izrađuje i Planski dokument i SPUNŽS na taj isti planski dokument ili mora da se angažuje druga ustanova/biro/preduzeće koja je nezavisna, čime bi SPUNŽS bio urađen sa najmanjim sukobom interesa ili bilo kog drugog negativnog događanja?

Obrazloženje primedbe br. 2.:

Primedba/pitanje je data uzimajući u obzir dva trenda u državi. Prvi trend je podmetanje svakakvih planova i projekata koji nisu samo na štetu lokalnog stanovništva, već su i na štetu same države, te je nepoverenje stanovnika u stalnom porastu. Drugi trend je često susretanje sa loše urađenim SPUNŽS koje više predstavljaju odbranu…

Otvoreni poziv

Odbranimo Teslu
Napisao/la:
Objavljeno u Odbranimo Teslu 03.08.2020.

Kako direktor „Urbanizma” Slave Bojadžievski obmanjuje stanovnike Tesle

Članak iz nedeljnika „Pančevac” pun je neistina koje su teško proverljive običnom građaninu. Zato smo ih mi proverili za vas, naše komšije i komšinice

U članku objavljenom u nedeljniku „Pančevac”, objavljenom na našem sajtu na ovom linku, iznete su neistine koje je naš tim pregledao i dao svoje komentare i demante. Ovo smo uradili kako bi se građani uverili da je naš cilj upravo borba za šta gradska vlast i predstavnici javnih preduzeća kažu da se neće desiti. A to je seča platana u Ulici Miloša Obrenovića, narušavanje zelenila unutar stambenih blokova, proširenje parking kapaciteta na uštrb zelenila i drveća i jednog igrališta, izgradnja novih zgrada na mestima velikih zelenila i dva igrališta i konačno ono šta govore – a to je da se ovi planovi rade za čoveka 21. veka, kojem po njihovom viđenju stvari nije potrebno ni zelenilo, ni čist vazduh, ni sunčevi zraci, kao ni mesto gde se deca i odrasli okupljaju. Izgleda da je čoveku 21. veka potreban sam beton, asfalt i da ne izađe napolje u urbani haos koji nam se sprema.

Prva obmana koju je Bojadžievski izneo je:

Definisano je povezivanje ulica Jovana Ristića i Stefana Stratimirovića, puem i u dužini od 95 metara, ali bez izlaska na Miloša Obrenovića, odnosno do tržnog centra „Big” – tako ostaje i u ovom planu koji je do juče bio na javnom uvidu.

Direktor JP „Urbanizam“ izjavio je da je plan „do juče bio na javnom uvidu” tj. do 30. jula, čime je obmanuo javnosti po…

Pančevo.city
Gradska uprava Grada PančevaSekretarijat za urbanizam, građevinske,stambeno-komunalne poslove i saobraćajTrg Kralja Petra I br. 2-426000
Odbranimo Teslu | 30 jula, 2020
Pančevo.city
Ekonomska politika Vlade se sagledava budžetom, njime se obezbeđuju sredstva za pružanje usluga građanima i
Marija Suzić | 27 jula, 2020
Pančevo.city
Gradska uprava Grada PančevaSekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćajTrg kralja Petra I br.
Odbranimo Teslu | 28 jula, 2020
Pančevo.city
Tokom nedavnih protesta isped Skupštine među uhapšenim građanima našla se i nekolicina koja je osuđena
Konstantin Ilijević | 27 jula, 2020

Rašamon

Fotografija dana

6.8.2020. Ljubavna. Vojvodjanski bulevar

PODRŽI MEDIJE!

DOniraj sajt „Autonomija” i VOICE