Roditelji vrtića „Bambi” ne odobravaju argumente v. d. direktorke PU „Dečija radost”

Objavljeno 01.07.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 7 mins

Predškolskoj ustanovi „Dečja radost“ Pančevo
Za v. d. direktorku Ljiljanu Vojnov

Poštovani,
Savet roditelja vrtića „Bambi“ zahvaljuje na odgovoru koji je uprava PU „Dečja radost“ prosledila Savetu. Na našu veliku žalost, ono što možemo da konstatujemo u vašem odgovoru je sledeće.

Naš zahtev je pogrešno svaćen (slučajno ili namerno, u to ne ulazimo), jer mi kao roditelji nismo zahtevali da deci ostanu isti vaspitači, već da se u skladu sa mišljenjem roditelja izmeni sporni član 5 Ugovora o uslugama, kojim bi se detaljno definisali objektivni razlozi za promenu vaspitača u grupama, kako bi se broj ovakvih slučajeva smanjio. Svesni smo da dotična situacija nije realna i da se i promena radnog mesta može dobiti i na lični zahtev, što sam zaposleni može da traži. Ali smo isto tako svesni činjenice da se vaspitačima menjaju grupe ili vrtići bez ikakvog dopisa ili obrazloženja kako samim zaposlenima, tako i roditeljima. Naravno, podrazumevamo u vidu papira koji možete zaposlenom predočiti i pojasnitim koji ti isti zaposleni može onda roditeljima predočiti i objasniti zašto oni više ne mogu da budu sa decom koja su sa njima srasli mesecima i godinama unazad. Zavoleli, vezali se i trajno ostali u njihovim srcima.

Objašnjenje koje ste dali sa aspekta obrazovnog vaspitnog rada ima smisla, ali onome ko površno gleda na stvari. Naravno da je na detetu da se društveno razvija i da treba da bude otvoreno i fleksibilno na promene. I naravno da deca treba da proširuju svoja iskustva i grade odnose. To su sve stvari koje su pozitivne i podrazumevaju se. Međutim, toliko je očigledna ta površnost da niste bili u stanju da sagledate da ta ista deca imaju različite potrebe – kako sa aspekta ishrane, psihološkog pristupa zaposlenih u razvoju dece, tako i psihičkih i fizičkih sposobnosti. Da li mislite da će kada jednoj grupi dece promenite oba vaspitača u kratkom roku, i onda to opet posle par meseci, ti isti vaspitači na isti način moći momentalno da popamte svu decu, sa svim svojim osobinama i u krajnjem slučaju – neophodnim zahtevima po pitanju ishrane? U vremenu kada su alergijske reakcije kod dece sve češće, naročito po pitanju ishrane – ovakve promene mogu izazvati velike probleme najpre kod dece, a zatim i kod samih zaposlenih ukoliko se desi neka neočekivana situacija. O rezultatima čestih promena vaspitačica na decu u dečjim grupama da i ne pričamo, naročito kod mlađih grupa.

I konačno, što se tiče vašeg pozivanja na član 5. Ugovora o uslugama, obrazloženje koje nam je na razgovorima pre dve godine konstantno dato je – radi se o situacijama kada su u pitanju godišnji odmori, na lični zahtev zaposlenog, kao i na vanredne situacije kao što je recimo trudnoća. Na našu veliku žalost određenim grupama u vrtiću se vaspitačice menjaju toliko često, bez ikakvog objašnjenja, da ovo opravdanje apsolutno ne stoji.

I konačno, skrenuo bih vam lično na pažnju da dokle god su prava naše dece i naša lična prava ugrožena (a ugrožena su direktno vašim diskrecionom pravom kao vršiocem dužnosti PU) itekako smo u mogućnosti da utičemo na to se određeni sporni član promeni. Podsetiću vas da smo upravo to i postigli pre dve godine u saradnji sa lokalnim ombudsmanom, kojeg ćemo svakako i ovom prilikom grupno konsultovati. Podsetio bih vas i da stav 58 navodi sledeće:

„Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje Upravnom odboru, direktoru i stručnim organima Ustanove“,

Nigde se u članu 58 ne spominje zabrana u unutrašnju ogranizaciju PU, naprotiv – član 58. stav 8 podrazumeva razmatranje i praćenje uslova za rad Ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece. Uslovi koji nažalost momentalno deterioriraju konstantnim smenama vaspitača, čime se automatski stiču uslovi da naš predlog za zamenu ili dopunu člana 5. Ugovora o uslugama bude razmatran u najkraćem mogućem roku, za početak na savetu roditelja pri Upravi, a onda i pri Upravnom odboru i drugim stručnim organima Ustanove.

Ono na čemu svakako insistiramo je da kao uprava PU „Dečja radost“ sazovete savet roditelja pru Upravi. I da tom prilikom objasnite predstavnicima desetak vrtića koji su bili voljni da pitaju svoj savet i dobili odgovor u vidu podrške dopisa vrtića „Kekec“ protiv premešanja vaspitačica, šta su razlozi i zašto se dotične promene ne objašnjavaju zaposlenima i roditeljima dece. Zahtevamo, po drugi put, da nam u najkraćem roku, ne dužem od osam dana dostavite odgovor od dana prijema našeg podneska i javite za termin saveta pri upravi PU „Dečja radost“ gde će se diskutovati o rešavanju ovog problema.

S poštovanjem,
Predsednik Saveta roditelja vrtića „Bambi”
Goran Ratković, 064/1305-788

Ostavi komentar

  • (not be published)