Sugrađani i sugrađanke najviše koristili uslugu eRecept, nezadovoljni uslugom Sistem 48

Šta pokazuju rezultati istraživanja o korišćenju elektronskih usluga u Gradu Pančevu

Objavljeno 19.07.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 2 mins

U okviru projekta „Promocija Digitalne agende i eUsluga u Gradu Pančevu” koji je deo regionalnog ICEDA projekta, a sprovode ga SINHRO hub u partnerstvu sa organizacijom CETRA, realizovano je istraživanje o korišćenju elektronskih usluga u Gradu Pančevu.

Analiza je obuhvatila preko 600 ispitanika na reprezentativnom uzorku, a sprovedena je tokom aprila i maja ove godine. Pitanja su se odnosila kako na nacionalne, tako i na lokalne, odnosno poverene usluge koje se sprovode na lokalu.

Rezultati, koji su interesantni i sa aspekta korišćenja usluga tokom kovid-19 epidemije, pokazali su da je elektronske usluge koristilo je 63 odsto ispitanika, od čega samostalno 31 odsto, dok je preostalih 32 odsto koristilo eUsluge uz pomoć člana porodice ili prijatelja, od čega dve trećine nisu upućeni kako ove  usluge funkcionišu.

Postoji statistički značajna razlika u odgovorima u odnosu na rod ispitanika (procenat odgovora „ne” je viši kod žena), u odgovorima u odnosu na godine ispitanika (procenat odgovora „ne” značajno je viši kako raste broj godina ispitanika, odgovor „da” uopšte nije zastupljen u kategoriji 75 i više godina), u odnosu na tip naselja ispitanika (procenat odgovora „ne” je viši kod ispitanika iz ruralnih delova), u odnosu na stepen obrazovanja ispitanika (procenat odgovora „ne” značajno opada sa višim stepenom obrazovanja ispitanika).

Najkorišćenija eUsluga je prema rezultatima istraživanja eRecept, nju je koristilo 42,5 odsto ispitanika, i ocenjena je visokom prosečnom ocenom 4,34 na skali od 1 do 5.

Uslugu lokalnog sistema za prijavu komunalnih problema Sistem 48 koristilo je 22 odsto ispitanika, sa prosečnom ocenom 2,23 na skali od 1 do 5.

Ispitanici su na pitanje da li su im eUsluge olakšale život dale prosečnu ocenu 4,02, dok više od 60 odsto ispitanika smatra da bi dodatna digitalizacija veoma olakšala pristup javnim uslugama.

Tekst je preuzet sa sajta PanPress

Ostavi komentar

  • (not be published)