Da li mladi posle srednje škole žele da rade ili da se dalje obrazuju?

U okviru projekta „Navigacija kroz mapu ličnog razvoja – Mapiranje rizika ulaska mladih u NEET kategoriju”, SINHRO hab je uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac sproveo istraživanje o potrebama i planovima maturanata i maturantkinja iz pet srednjih škola u Pančevu

Objavljeno 13.09.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

U istraživanju su učestvovali učenici Gimnazije „Uroš Predić”, Elektrotehničke škola „Nikola Tesla”, Mašinske škole, Tehničke škole „23. maj” i Medicinske škole „Stevica Jovanović”. Anketirano je ukupno 589 ispitanika/ca završnih godina iz ovih obrazovnih ustanova.

Javnoj prezentaciji rezultata ovog istraživanja, koja je održana 5. septembra u SINHRO habu, prisustvovali su predstavnici/e školskih timova za Karijerno vođenje i savetovanje iz pet srednjih škola, organizacije mladih i predstavnica Kancelarije za mlade. Ovo je prvi put da je ovakvo mapiranje sprovedeno u Pančevu, a ostvarena saradnja i spremnost aktera da pruže podršku govori o dobrim prvim koracima za osmišljavanje procesa prevencije.

Anketari su želeli da saznaju koje planove i želje imaju ovi mladi u vezi sa nastavkom školovanja i traženjem posla, i koliko njih još uvek ne zna konkretno u kom smeru bi krenuli. Sledi nekoliko zanimljivih podataka iz rezultata istraživanja:

Obrazovanje

Zanimljivo je da skoro 70 odsto mladih želi da nastavi formalno obrazovanje i upiše fakultet/višu školu. Od toga, učenice u čak 65% slučajeva su dale odgovor da će sigurno nastaviti formalno obrazovanja, za razliku od 39% učenika. Najzastupljenije oblasti za više obrazovanje mladih su tehničke nauke (37,5%), a najmanje zastupljene umetničke discipline (7,5%).

Oni koji žele da završe proces formalnog obrazovanja kao razlog navode želju za radom (55,6%), a ostali procenti su skoro ravnomerno raspoređeni na sledeće razloge – mladi već imaju poslovnu ponudu, za njihov karijerni plan nije potrebno dodatno obrazovanje, smatraju da se fakultetsko obrazovanje ne ceni dovoljno i da nije isplativo, nemaju vremena, nemaju finansijskih mogućnosti.

Radno iskustvo

Mladih koji već poseduju radno iskustvo ima 57,4 odsto. Ponudu za posao van Srbije već ima čak 19,7% srednjoškolaca i srednjoškolki. Mladi smatraju da aktivnosti kao što su karijerno savetovanje i mentorstvo najviše mogu pomoći za brže zapošljavanje.

Među ispitanicima/cama ima i mladih koji ne planiraju da nastave obrazovanje niti da uđu na tržište rada. Samo polovina njih ima jasne planove za naredni period u skladu sa tim.

Mladi koji ispadnu iz sistema obrazovanja i rada su u riziku od ulaska u NEET kategoriju koja je prepoznata kao kategorija teško zapošljivih mladih. (NEET – Not in Education, Employment, or Training –  Mladi koji koji trenutno nisu zaposleni, nisu u procesu obrazovanja ili treninga). Do mladih koji su dugoročno u ovoj kategoriji je veoma teško doći i resursi podrške moraju biti veliki, zbog čega Sinhro hab u saradnji sa navedenim srednjim školama želi da kreira preventivni proces i ponudi mladima ovog uzrasta aktivnosti na kojima će dobiti podršku, informacije i savete za nastavak obrazovanja ili ulazak na tržište rada.

Izveštaj o rezultatima istraživanja možete pročitati u priloženom dokumentu.

Ostavi komentar

  • (not be published)