Tragom izveštaja Opštinske revizorke: Da li je Petar Čolaković primao platu koja mu ne pripada po stručnosti?

Revizorka Slobodanka Kovačević godinama upozoravala na nepoštovanje zakona i o tome obaveštavala načelnicu i predsednicu opštine • Državni revizor imao je o ovome saznanja, ali, koliko znamo, nije reagovao

Objavljeno 06.10.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 4 mins

Radnik Opštinske uprave na poslovima odbrane i vanrednih situacija Petar Čolaković (muž Jelene Čolaković, načelnice Opštinske uprave, prim. naša) godinama je, po svemu sudeći, primao platu radnika s visokom stručnom spremom, iako ima višu stručnu spremu. Na ovu činjenicu ukazuju izveštaji Slobodanke Kovačević, interne revizorke, koja je do ovog saznanja došla kontrolom zarada zaposlenih u lokalnom organu vlasti.

Slučaj Petra Čolakovića, o kome smo ranije, pisali, s razlogom izaziva pažnju. U jednom od tekstova, na osnovu autentične službene beleške diplomirane pravnice Nade Vukosavljević od 1. oktobra 2015. godine, objavili smo njeno upozorenje načelnici da Petar Čolaković nema pravo na status samostalnog stručnog saradnika i na koeficijent 20,45 za isplatu plate, koliko zakon propisuje za radnike sa visokom stručnom spremom. Čolaković je tada imao, a i sad ima, višu stručnu spremu i mogao je da bude samo stručni saradnik ili saradnik. Upozorenje Nade Vukosavljević dobija na značaju, kad se zaviri u izvešaje Slobodanke Kovačević, interne revizorke. Ona, između ostalog, kontroliše svake godine zarade zaposlenih u opštinskom organu vlasti i na osnovu toga daje preporuke za ispravljanje uočenih nepravilnosti, o čemu se u javnosti malo zna. Pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja dobili smo na uvid Izveštaj interne revizije od 15. maja 2017. godine, kao i izveštaj o naknadnoj reviziji u opštinskoj upravi koji se odnosi na prethodni dokument. Ovi službeni papiri, kao i izveštaji za ostale godine, zaključno sa 2022. potvrđuju da je Čolaković i dalje „vukao” platu po koeficijentu radnika sa visokom stručnom spremom. Trebalo bi reći da ovakva testiranja, u cilju provere da li se u državnim organima poštuje slovo zakona, imaju samo snagu preporuka, ali ne i pokretanja postupka za kažnjavanje odgovornih zbog njegovog nepoštovanja.

Decembra prošle godine Jelena Čolaković, u svojstvu načelnice Opštinske uprave, donosi rešenje o rasporedu Petra Čolakovića na radno mesto poslovi planiranja odbrane i vanredne situacije, s položajem saradnika. Drugim rešenjem, od 17. januara ove godine, određen je koeficijent za utvrđivanje plate od 9,91, uz dodatni koeficijent 3,60 zbog složenosti i odgovornosti u obavljanju poslova. Plata po ovom rešenju, a reč je o neto zaradi od 48,912,09 dinara, isplaćuje mu se od januara ove godine.

Građane, koji na ovaj ili onaj način učestvuju u punjenju budžetske kase iz koje primaju platu opštinski nameštenici, interesuje da li je u slučaju Petra Čolakovića, svih ovih godina bilo – ili nije – nezakonite isplate zarade. Utoliko pre što izveštaji Slobodanke Kovačević, interne revizorke ukazuju na nepravilnosti u tom pogledu. Postoji i pitanje za načelnicu i predsednicu opštine koje su nadređene revizorki, a koje su morale da znaju za ove pojave, zašto nisu uvažene preporuke da se budžet zaštiti od ovakvih anomalija u određivanju plate. Poslednje i najmanje što bi javnost trebalo da zna jeste da li je na ovaj način načinjena šteta u slučaju da su za vreme od 2016. do 2022. godine Čolakoviću isplaćivane plate na koje nije imao pravo. I ako se to utvrdi, ko je za to odgovoran? Posebno je pitanje, zašto na sve ovo nije reagovao državni revizor, jer je prilikom boravka u Kovinu, koliko znamo, bio obavešten o svemu ovome.

Na fotografiji: Jelena Čolaković

Ostavi komentar

  • (not be published)