Dobre vesti za Padinu: propao projekat eksploatacije peska!

Nakon višemesečne borbe aktivisti Ekološkog pokreta Padina su, uz pomoć meštana, uspeli da ospore projekat eksploatacije peska u njihovom selu jer ta aktivnost ne bi bila u skladu sa važećim zakonima

Objavljeno 14.04.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 9 mins

Na stranici Pancevo.city smo već pisali o borbi koju vodi Ekološki pokret Padina (EKOP) protiv planiranog projekta eksploatacije peska u okolini ovog naseljenog mesta u kovačičkoj opštini. Projekat koji sprema beogradska firma Unogradnja V. V. d.o.o bi, prema padinskim ekolozima, nepovratno uništio ekosistem i ugrozio vodoizvorište na ovoj lokaciji i zato se EKOP posvetio građanskim akcijama s ciljem sprečavanja planirane masovne eksploatacije peska u blizini Padine i na rubu Deliblatske peščare. Osim što su se dopisima obraćali nadležnim institucijama na nivou Republike, Pokrajine, Opštine Kovačica, pa sve do mesne zajednice, obraćali su se i medijima. Nakon svega toga, vredni ekolozi su za 5. novembar 2020. zakazali i održali odlično posećen i učinkovit zbor građana u prostorijama Mesne zajednice Padina. Na tom zboru građana su osim meštana i predstavnika Mesne zajednice prisustvovali i predstavnici firme Unogradnja V.V. d.o.o. Zbog velikog interesovanja, mnogi Padinci su ostali ispred ulaza (zbog epiemiološke situacije moglo je ući samo 20 građana). Padinski ekolozi su organizovali i lajv strim ovog zbora koji je zabeležio veliku gledanost, pedesetak shareova i više od 170 komentara. Nakon ovog zbora građana, stekao se utisak da su dotada prilično uzdržani, predstavnici Mesne zajednice konačno stali na stranu EKOP-a (iako su svojim kasnijim saopštenjem naveli da – iako podržavaju borbu padinskih ekologa – MZ Padina zapravo nema nikakve ingerencije da odlučujuće utiče na ova dešavanja). Već sledećeg dana članovi EKOP-a su gostovali u Ekološkom magazinu „Čekajući vetar” Radio Beograda 2.

Aktivisti EKOP-a posle javne rasprave u Novom Sadu

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je 17. novembra 2020. godine doneo Rešenje u kojem konstatuje da je za otvaranje rudnika kod Padine potrebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, i obavezao nosioca projekta da taj dokument izradi u zakonskom roku. Studija treba da sadrži rešenja Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i prikaz trase koja je predviđena za transport iskopanih sirovina, opis mogućih uticaja na poljoprivredne kulture koje se gaje u blizini planiranog rudnika sa stanovišta emisije prašine, promena nivoa vode i toka podzemnih voda. Fizička lica, udruženja i organizacije su podnele ukupno 115 mišljenja, i sve su te primedbe koje su poslate na email adresu Pokrajinskog sekretarijata uvažene, a to je značilo da  je investitor u obavezi da pribavi sva navedena rešenja od navedenih institucija i da izradi Studiju o uticaju. Na osnovu sadržine tih rešenja investitor može da dobije dozvolu za otvaranje rudnika ili da mu zahtev bude odbijen. Malo kasnije, od decembra prošle godine, kao jedan vid protesta i borbe protiv ove pogubne investicije, na osnovu inicijative građana i u saradnji sa Mesnom zajednicom Padina i Ekološkim pokretom Padina, pokrenuto je potpisivanje peticije protiv eksploatacije peska u okolini naseljenog mesta Padina. Prikupljanje potpisa za peticiju zbog epidemije moralo je da bude organizovo na otvorenom (ispred objekta mesne zajednice, ispred prodavnica, ispred pijace…) i u Padini i u Kovačici. Peticiju je uprkos lošim vremenskim prilikama, do 10. januara potpisalo 2.613 građana tj. čak 55 odsto punoletnih meštana. Nakon toga se EKOP ponovo posvetio pisanju dopisa. U toku svih ovih dešavanja, indikativna je ostala velika uzdržanost opštinskog rukovodstva – na čelu sa predsednikom Opštine – prema svim ovim dešavanjima i zahtevima padinskih ekologa i meštana Padine.

Postavljanje tabli o zaštićenim vrstama ptica u padinskoj Gornjoj dolini

Na kraju, 6. aprila je iz Novog Sada tj. Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode stigla dobra vest za meštane Padine i članove udruženja EKOP. Nakon održane Javne rasprave i više od četrdeset primedbi na nepravilnosti iz Studije i još toliko primedbi iznetih tokom javne rasprave, projekat je, praktično, obustavljen. Naime, na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, propisano je da se građevinska dozvola izdaje investitoru „… koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu”, odnosno, mora da bude vlasnik predmetne parcele, a pošto je potpisan ugovor o prodaji predmetne parcele, investitor više nema pravo svojine na parceli čime se stiče uslov da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine odbaci zahtev stranke. Na ovaj korak, investitor se odlučio samo jedan dan nakon završene javne rasprave, očigledno, usled nemogućnosti da odgovori na zahteve i primedbe koje su iznete u toku rasprave. Najvažnije primedbe, a ima ih 42, tiču se uglavnom nepostojanja faktički utvrđenih činjenica u vezi sa rastojanjem planiranog rudnika od naseljenog mesta i značajnih infrastrukturnih objekata (u dokumentu na različitim mestima se navodi različito rastojanje koje varira od nekoliko stotina metara do 500 metara što uopšte ne odgovara stanju na terenu). Odgovor izrađivača studije je bio da se radi o grešci u kucanju. Netačno navedeno rastojanje automatski dovodi u pitanje uticaj buke na stambene objekte, vetra i prašine, klizišta. Objašnjenje da li i zaključci izvedeni na osnovu te greške validni ili ne, nisu dobijeni. Takođe jedna od glavnih zamerki je nepostojanje dokumenta u kome se stručno konstatuje da se lokacija rudnika ne nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta. Osim navedenog, uočeno je i to da su određeni delovi studije kopirani iz Studije koja se radila pre nekoliko godina za iskop Mrcinište, što je izrađivač studije javno priznao, smatrajući to kao nebitan faktor. Zanimljiva činjenica jeste i izjava investitora da u stvari ne namerava da se pridržava navoda iz Studije koji se odnose na dinamiku i količinu peska koju planiraju godišnje da eksploatišu, već im je namera da za dva meseca izvade oko 80.000m3 peska što je pet puta kraće vreme, a sedam puta veća količina peska od godišnjeg plana.

U saopštenju objavljenom nakon ove pobede, EKOP je iskoristio priliku da zahvali svim građanima koji su potpisom peticije podržali njihove akcije u ovoj dugotrajnoj borbi i na taj način potvrdili da padinski ekolozi imaju punu podršku građana da istraju u nameri da zaštite zdravu životnu sredinu u svom mestu. Dalje, EKOP navodi da je tokom ovog perioda stekao brojne nove prijatelje i partnere sa kojima se nada daljoj uspešnoj saradnji i projektima za dobrobit svih građana Padine. Takođe, EKOP ne zaboravlja ni na stare, sada već bivše prijatelje i partnere, koji su u ovom periodu ukazivali na uzaludnost borbe i koji su time davali prednost svojim ličnim interesima i ambicijama.

Redakcija sajta Pančevo Si Ti čestita Ekološkom pokretu Padina i nada se daljim uspesima ovih posvećenih ekologa a pre svega odgovornih i preduzimljivih građana mesta Padina i opštine Kovačica! Pratićemo njihov rad i nadalje…

One Comment to: Dobre vesti za Padinu: propao projekat eksploatacije peska!

  1. EKOP

    april 14th, 2021

    Hvala redakciji pancevo.city, kao i vašem saradniku Janku Takaču, na objektivnom izveštavanju povodom ovih dešavanja koja su, nadamo se, iza nas.

    Odgovori

Ostavi komentar

  • (not be published)