Primedbe na predlog poklona Grada firmi ZF

Primedbe na Nacrt elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarske parcele 9416/27 k.o. Pančevo, bez naknade, kompaniji ZF E-mobility SRB d.o.o. Beograd

Objavljeno 12.04.2018.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

Prva primedba: Veoma je KRATAK rok za transparentan uvid u Nacrt elaborata, od 8 (osam) dana i to od 4. do 11. aprila 2018. godine. Taj rok od osam dana je utrpan u dane koji nisu radni zbog Uskrsa, pa to izaziva DODATNU sumnju da je tim za izradu Elaborata želeo što manji obim uvida građana u predmetni akt. Ovo se naročito odnosi na one građane Pančeva koji su želeli da direktno ostvare uvid u Nacrt elaborata u kancelariji 301 od 12 do 15 časova, a nisu mogli jer zgrada Gradske uprave bila danima zaključana zbog verskog praznika i vikenda.

Posebno je potreban duži rok uvida u Nacrt elaborata, jer je reč o investicionom projektu velike vrednosti, a primalac građevinskog zemljišta je novo društvo osnovano Odlukom o osnivanju tek 27. februara 2018. godine, dakle pre mesec i po dana, sa osnivačkim ulogom od 1.183.300,00 dinara (10.000 evra) i sa sedištem u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 88-90, sa ovlašćenim predstavnikom-direktorom Milanom Grujićem, kao jednodomno društvo (bez upravnog odbora i bez nadzornog odbora). Nosilac funkcije skupštine osnivača iz Holandije 100 odsto je Nenad Martinović. Ovo su podaci Agencije za privredne registre.

Druga primedba: Tržišna vrednost građevinskog zemljišta katastarske parcele 9416/27 k.o. Pančevo 10,8 Ha, od 83.030.088,79 dinara je PODCENJENA. Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Pančevo je 29. marta 2018. godine utvrdila da je za dobro opremljenu Severno industrijsku-poslovno proizvodnu zonu (voda, električna energija, kanalizacija, interni put sa rasvetom, priključni izlasci na Jabučki i Kačarevački put itd.) cena 768,79 dinara po kvadratnom metru. Ova cena je utvrđena bez izlaska na teren, na bazi aritmetičke sredine cene od 860,83 dinara po metru kvadratnom za građevinsko zemljište Karaula Pančevo površine 697 kvadratnih metara (februr 2018. godine) i cene 676,75 dinara po kvadratnom metru za građevinsko zemljište Jabučki put 29 površine 111 kvadratnih metara (oktobar 2017). Ove dve parcele nisu referentne za tržišnu cenu zemljišta grada Pančevo. Ovako podcenjena tržišna cena građevinskog zemljišta, dovodi primaoca zemljišta u relativno povoljniji položaj prilikom izvršenja ugovorenih obaveza pre i posle realizacije predmetnog investicionog projekta.

Treća primedba: Predlažem dopunu člana 11. Nacrta ugovora da plativa garancija za dobro izvršenje posla, na prvi poziv, bez protesta i primedbi, pokrije garancijskim iznosom tržišnu vrednost neizgrađenog građevinskog zemljišta 10,8 Ha, katastarske parcele broj 9416/27 k.o. Pančevo, vezanu za evro srednjim kursom Narodne banke Srbije za evro, uvečanu za iznos zatezne kamate, obračunate za vremenski period od datuma ugovaranja pa sve do naplate garantovane vrednosti, za slučaj da se predmetni Ugovor ne realizuje.

Ovom dopunom Ugovora se umanjuje ugovoreni rizik grada Pančeva u postupku realizacije investicionog projekta.

Ceo elaborat možete pročitati ovde.

 

NAREDNI ČLANAK

Ostavi komentar

  • (not be published)