Zahtevi građana Stevanoviću i Bojadžievskom povodom seče platana na Tesli

Aktivisti Inicijative „Odbranimo Teslu!” predali su gradonačelniku Aleksandru Stevanoviću i direktoru JP „Urbanizam” Slavetu Bojadžievskom zahteve koje su potpisali i učesnici protesnog skupa održanog u petak. Zahteve prenosimo u integralnoj verziji

Objavljeno 03.07.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 10 mins

Povodom divljačke seče preko 50 godina starog platana u naselju Tesla, koja je izvedena 28. juna 2021. godine na nelegalan način, uz izvršenje krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti i lažnog predstavljanja, a što je direktna posledica bahatog, neodgovornog i neodrživog upravljanja gradom od strane gradskih institucija, ZAHTEVAMO da nadležne institucije reaguju u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije, procesuiraju odgovorna lica i pokažu i dokažu da rade u javnom interesu i u interesu građana i građanki Tesle i Pančeva, a ne pod pritiscima privatnih građevinskih investitora, što je do sada bio slučaj. Svedoci smo da grad gubi svoj identitet, arhitektonsko i kulturno nasleđe, na račun neodržive i podivljale stambene novogradnje, a broj zelenih površina i drveća u urbanoj sredini se kontinuirano smanjuje.

Gradske institucije, na čelu sa JP „Urbanizam”, umesto da štite javni interes i potrebe građana, otvoreno se stavljaju na stranu privatnog kapitala i građevinskih investitora, što se jasno vidi na primeru stradalog platana. U julu i avgustu 2020. godine, građani Tesle i Pančeva su se jasno usprotivili nameri gradskih urbanista da se planski zasađen višedecenijski drvored platana u Ulici Miloša Obrenovića poseče zbog nelegalno i neplanski postavljene infrastrukturne instalacije i izgradnje nepotrebnih saobraćajnih pristupnica, jer bi time bio izvršen ekocid, a stanovnici Tesle bi ostali bez zelenog pojasa koji ih štiti od buke i zagađenja. Tada je podneto preko 2.000 primedaba na Nacrt Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Tesla”, a direktor JP „Urbanizam” Slave Bojadžievski je izjavio da „niko nije lud da seče platane”, da bi na kraju, usled velikog pritiska građana, Komisija za planove donela odluku da neće biti seče platana i da se deo teksta u planu „koji se odnosi na mogućnost uklanjanja platana koriguje u cilju njihovog očuvanja”. Međutim, suprotno ovim obećanju i odluci, odobrili su realizaciju urbanističkog projekta koji predviđa seču tri do četiri zdrava platana i lipe, zarad izgradnje pristupne saobraćajnice samo na 30 metara od postojeće, kako bi izašli u susret investitoru izgradnje maloprodajnog objekta na mestu nekadašnje Fabrike sijalica „Tesla”.

Kao odgovorni i zabrinuti građani i građanke Pančeva, ZAHTEVAMO od svih nadležnih gradskih i državnih institucija, a pre svega JP „Urbanizma” i Gradske uprave, na čelu sa gradonačelnikom i načelnicom, i lokalnog tužilaštva sledeće:

1. Trajnu zaštitu platana

Zahtevamo da se inicira izrada Plana detaljne regulacije za Ulicu Miloša Obrenovića koja bi stavila pod trajnu zaštitu višedecenijski drvored platana u ovoj ulici, zbog njegovog izuzetnog ekološkog, urbanističkog, kulturnog i estetskog značaja za grad Pančevo. Ovaj drvored predstavlja „pluća” i identitet grada, zasađen je planski kako bi štitio stanovnike naselja Tesla i Pančeva od zagađenja i buke. Naučne studije su dokazale da drveće u urbanim sredinama ima izuzetni ekološki značaj i pozitivno utiče na zdravlje stanovništva, s obzirom na to da filtrira vazduh, štiti od aerozagađenja, povećavajući kiseonik i smanjujući koncentraciju štetnih materija, a u letnjim mesecima doprinosi smanjenju visokih temperatura, stvaranjem prijatne mikroklime. Zbog svega navedenog smatramo da drvored platana ima izuzetnu vrednost koja mora biti sačuvana za naredna pokolenja, a imajući u vidu da je grad Pančevo jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, kao i u kontekstu klimatskih promena.

2. Stopiranje dalje seče platana i lipe predviđenih spornim urbanističkim projektom

Zahtevamo hitnu reviziju Urbanističkog projekta na kat. parc. top. br. 4735/2 K.O. Pančevo na osnovu kojeg je inicirana nelegalna seča platana i planirana seča još dva ili tri susedna platana i lipe radi izgradnja nepotrebne saobraćajne pristupnice novoizgrađenom maloprodajnom objektu na mestu nekadašnje Fabrike sijalice „Tesla”. Nasuprot logici i odgovornom urbanističkom i saobraćajnom planiranju, JP „Urbanizam” je investitoru JCG d.o.o. iz Beograda odobrio projekat koji predviđa izgradnju kolskog pristupa samo 30 metara od postojećeg, a preko puta autobuskog stajališta i oko 50 metara od magistralne raskrsnice i magistralnog puta, čime se negativno utiče na saobraćajnu bezbednost i na stvaranje dodatne saobraćajne gužve u već opterećenoj Ulici Miloša Obrenovića. Zahtevamo da se odustane od izgradnje nepotrebnog kolskog prilaza, a preostali platani i lipa sačuvaju od seče, što će biti potvrđeno izdavanjem hitne pismene garancije JP „Urbanizam”, a zatim i revizijom urbanističkog projekta i uklanjanjem spornog kolskog prilaza iz projekta.

Foto: Čuvari/ke vatre

3. Krivično gonjenje, sudsko procesuiranje i izricanje zakonski propisane sankcije svim fizičkim licima i privrednim subjektima koja su odgovorna za nelegalnu seču platana

S obzirom na to da su članovi Inicijative Odbranimo Teslu! i građani koji su se okupili na licu mesta prilikom seče platana snimili ceo događaj i neovlašćena lica koja su, izazivajući opštu opasnost i lažno se predstavljajući da su iz JKP „Zelenilo”, izvela nelegalnu seču platana, a materijal je predat policiji, zahtevamo da se sva odgovorna lica identifikuju, uključujući i odgovorno lice investitorske firme JCG d.o.o., i da se krivično gone i budu propisano kažnjena prema svim relevantnim zakonima Republike Srbije. Takođe, zahtevamo da investitoru JCG d.o.o., koji snosi krajnju odgovornost za nelegalnu seču, izrekne i kazna nadoknade štete sadnjom starije sadnice platana na lokaciji seče.

4. Očuvanje panja i debla nastradalog platana, koji će ostati kao spomen obeležje i mobilijar za građane

Zahtevamo da se panj i deblo koji su preostali od posečenog platana ne uklanjaju sa mesta gde je drvo nastradalo, nego da se sačuvaju i pretvore u javni mobilijar u funkciji građana sa spomen obeležjem, kako bi se podigla svest o značaju zaštite životne sredine, pri čemu bi građani naselja Tesla i grada Pančeva koji su čuvali preostale platane od seče predložili idejno rešenje za očuvanje i prenamenu ostataka platana. Granje platana i ostali delovi koji ugrožavaju bezbednost građana i prolaznika treba da ukloni JKP „Zelenilo” kao jedina nadležna služba za ovaj posao. Zahtevamo da budemo unapred obavešteni kada delovi platana budu odnošeni, kako bismo se osigurali da panj i stablo neće biti uklonjeni.

5. Odgovor nadležnih institucija po pitanju zdravstvene bezbednosti građana, budućih korisnika novoizgrađenog maloprodajnog objekta, s obzirom na to da je ovaj objekat izgrađen na mestu nekadašnje Fabrike sijalica „Tesla”, koja je lagerovala opasni hemijski i radioaktivni otpad u krugu fabrike

S obzirom na činjenicu da je u krugu nekadašnje Fabrike sijalica „Tesla” odlagan opasni hemijski otpad koji je nastao kao rezultat proizvodnje, kao i da su u krugu fabrike zakopani radioaktivni gromobrani, po svedočenju više bivših radnika fabrike, zahtevamo od Gradske uprave i drugih nadležnih institucija da iniciraju i izvrše ispitivanje i utvrde da li postoji zdravstvena opasnost po stanovništvo za korišćenje novoizgrađenog objekta, posebno u pogledu povećane radioaktivnosti, kao i u pogledu zagađenja zamljišta i vode. Ukoliko opasnost postoji, zahtevamo da se stanovništvo odmah obavesti, a zagađenje sanira.

Odgovor na zahteve uputiti Inicijativi Odbranimo Teslu! na imejl adresu odbranimo.teslu2020@gmail.com

One Comment to: Zahtevi građana Stevanoviću i Bojadžievskom povodom seče platana na Tesli

  1. Pancevac

    4 јула, 2021

    U poslednje vreme cesto se pitam ima li razlike izmedju Medelina, centra narkokartela u Kolumbiji kojim upravlja taj kartel i Panceva, nekad pitome varosi u Banatu, kojom upravlja kartel investitorske mafije preko korumpirane lokalne vlasti ????

    Odgovori

Ostavi komentar

  • (not be published)