Zbori o izborima: zbori Pančevo

Funkcionerska kampanja, kršenja izborne procedure i ispodpolovična izlasnost obeležili su republičke i lokalne izbore održane 21. juna. Pančevo je imalo najmanji broj izbornih lista u odnosu na broj stanovnika, pa su kandidati svih pet izbornih takmaca postali odbornici

Objavljeno 24.10.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 12 mins

Predizborna kampanja i izborni dan

Predizborna kampanja je zvanično počela 4. marta i trajala je do 15. marta, do proglašenja vanrednog stanja, da bi 11. maja 2020. godine bila nastavljena. Aktivnost koja je bila najuočljivija tokom ove predizborne kampanje jeste izrazita funkcionerska kampanja. Gradski funkcioneri u kampanji su nastupajući kao funkcioneri vlasti u većini slučajeva i gotovo sigurno svesno i planski nastupali i kao partijski funcioneri zastupajući interese stranke kojoj pripadaju. Cilj ovakvog nastupa služi tome da funkcioneri pripišu zasluge za sve aktivnosti samoj stranci, a u isto vreme da je promovišu. Vlast je uglavnom svoje „bodove” prikupljala najviše baveći se infrastrukturnim pitanjima, dok se opozicija usmerila na kritiku vlasti.

Medijska zastupljenost opozicije bila je gotovo nevidljiva u odnosu na vlast. Kada bi i dobili taj mali prostor u medijima, o opoziciji se izveštavalo sa određenom dozom ravnodušnosti dok je pristrasnost bila evidentna kada se izveštavalo o vlasti. Na početku predizborne trke „Pančevac”, kao najtiražniji lokalni nedeljnik, predstavljući sebe izjavio je da je otvoren za najrazličitije političke opcije i da će svi politički subjekti dobiti politički prostor. Međutim, bojkot kampanja nije dobila prostor u medijima i pored toga što je taj isti ,,Pančevac” 1997. godine aktivno prenosio bojkot kampanju, čak i ne u formi zakupljivanja prostora.

Ne možemo pogrešiti ako kažemo da je početak same kampanje otpočeo i pre 4. marta, ali za potrebe ovog izveštaja biće izneti podaci od datuma raspisivanja izbora. Do proglašenja vanrednog stanja i prekida predizborne kampanje, komunikacija sa biračima bila je gotovo najčešća aktivnost kandidovanih lista na lokalu. Štandovi su bili uočeni gotovo po čitavom Pančevu dok je kampanja „od vrata do vrata” takođe bila zastupljena. Akteri su u velikoj većini bili predstavnici SNS-a. Nakon nastavka kampanje primećen je agresivniji pristup učesnika i preovladavala je funkcionerska kampanja i zloupotreba javnih resursa, ali i evidentno prisustvo kupovine glasova.

Pandemiju COVID-19 virusa su predstavnici vladajuće stranke koristili za promociju partije. Podela paketa socijalno ugroženom stanovništvu i penzionerima od strane članova SNS-a, koji su predstavljeni kao volonteri Grada, bila je svakodnevna. Tražili su se sigurni glasovi. Humanim gestovima, ali pre svega u cilju i interesu kampanje, na ovakvim akcijama svakodnevno su se pojavljivale, govorile, a neretko i učestvovale mnoge uticajne ličnosti i pripadnici SNS-a poput gradske menadžerke Maje Vitman, gradonačelnika Pančeva Saše Pavlova kao i najboljeg srpskog automobiliste i člana poslaničke grupe SNS-a Dušana Borkovića.

Funkcionera u kampanji je bilo mnogo. Kampanju je obeležio skup događaja i pojedinačnih slučajeva na kojima su funkcioneri gradili stranačke poene i u svakoj od aktivnosti su predstavnici vlasti na direktan ili indirektan način pripisivali zasluge za učinjeno partiji. Međutim, od svih aktivnosti koje su funkcioneri sproveli važno je izdvojiti dva događaja koja su kod građana ostavila najsnažniji utisak. Naime, 3. juna, 14 velikih ekoloških autobusa stiglo je u novoosnovanu firmu za prevoz u Pančevu pod nazivom „Pantransport”, koja je zvanično od 15. juna preuzela usluge javnog prevoza umesto dotadašnje firme JKP „Autotransport” Pančevo.

Ovom događaju prisustvovao je i gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov kao i gradska menadžerka Maja Vitman. Na ovom dešavanju, jasno je istican značaj SNS u celokupnom postupku osnivanja nove firme i samom doprinosu razvoja grada. Nekoliko dana kasnije, 6. juna, predsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je Pančevo i Gradski odbor Srpske napredne stranke. Tom prilikom je održao govor u prostorijama stranke i pozvao narod da glasa za SNS.

Kada govorimo o samom izbornom danu, sa sigurnošću možemo izneti samo one informacije zasnovane na činjenicama i dokazima. Bilo je mnogo nepravilnosti koje nisu bile potkrepljene dokazima iako su bile i više nego očigledne. Kao primer možemo navesti tzv. dojavu od strane više lica o okupljanju velikog broja pripadnika romske zajednice ispred prodavnice trgovinskog lanca „Amigo” pored biračkog mesta u naselju Sodara, gde je sprovedena kupovina glasova, ali je očigledno akcija završena pre nego što je prekršaj evidentiran. Duplirani birački spiskovi na biračkom mestu OŠ „Sveti Sava”, takođe spadaju u tzv. dojave koje nemaju pokriće u dokazima. Ono što se sa sigurnošću zna jeste to da prijava na osnovu koje je posmatračka misija CRTA-e podnela prigovor na biračko mesto br. 22, MK Omoljica u Omoljici. Prijava je podneta zbog nepravilnosti pošto se u krugu od 50 metara od biračkog mesta agitovalo za političku stranku (SNS), vođena je paralelna evidencija u biračkim spiskovima koja su sa sobom imala neidentifikovana lica. Takođe, u krugu od 50 metara su se nalazili i plakati SNS. Pored navedenog, članovi biračkog odbora su sprej primenjivali selektivno, a mnogi birači nisu legitimisani prilikom glasanja. Na ovom izbornom mestu su rezultati poništeni i naloženo je ponavljanje izbora. Ono što su lično zapazili posmatrači bio je automobil bele boje, marke BMW, novosadskih registarsih oznaka ispred koga se odvijala očigledna kupovina glasova i koji je s vremena na vreme menjao svoju poziciju u krugu ispred biračkog mesta broj 55 (Poljoprivredna škola „Josif Pančić”). SPS je okarakterisan kao glavni akter ove radnje.

Raspodela mandata

Pre same raspodele mandata, najpre treba pomenuti jedan specifičan podatak po kome je Pančevo jedinstveno na nivou cele države. Naime, kandidaturu na lokalnim izborima je predalo svega pet lista, što proporcionalno broju stanovnika čini najmanji broj lista u čitavoj državi. Sve liste su prešle cenzus, i kao takve pronašle su svoje mesto u lokalnoj skupštini.

Najveći broj glasova je dobila lista Aleksandar Vučić – za našu decu. Na osnovu 61,68% osvojenih glasova, ovoj listi pripalo je 47 odborničkih mandata. Lista koja je svojim uspehom napravila najveće iznenađenje na ovim izborima jeste lista Grupa građana „Pančevci 2020” – „Za svoj grad”. Na osnovu 13,69% osvojenih glasova ovoj listi je pripalo 10 odborničkih mandata. Lista Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma” je osvojila 11,65% glasova te je ovoj listi pripalo devet mandata. Lista Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna Stranka je osvojila 3,54% glasova i ovoj listi su pripala dva mandata. Lista Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor je osvojila 2,81% glasova i ovoj listi su pripala dva odbornička mandata.

Na ovim lokalnim izborima predat je ukupno 109.061 glasački listić, a glasalo je ukupno 51,267 ljudi, što izlaznost postavlja na 47,01%. Nevažećih listića je bilo čak 3.343 što je 6,53%.

Može se reći da je generalno niža izlaznost na izborima prouzrokovana epidemijom virusa korona, gubitkom poverenja građana u izborni sistem, kao i kampanjom bojkota.

Kada govorimo o polnoj strukturi lokalnog parlamenta primetan je nešto veći broj muškaraca uz izuzetak liste SRS gde je odnos muškaraca i žena izjednačen. Odnos polne strukture unutar svake liste zasebno se može predstaviti kroz brojeve: Lista Aleksandar Vučić – za našu decu (28 muškaraca, 19 žena), Lista Grupa građana „Pančevci 2020” „Za svoj grad“ (šest muškaraca, četiri žene), Lista Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma“ (šest muškaraca, tri žene), Lista Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna Stranka (jedan muškarac, jedna žena), Lista Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor (jedan muškarac, jedna žena). Starosnu strukturu lokalnog parlamenta čine uglavnom odbornici starosne dobi između 20 i 59 godina.

Izbor izvršne vlasti

Izvršna vlast u Pančevu je formirana na konstitutivnoj sednici Skupštine grada Pančeva 21. avgusta 2020. godine. Na sednici su takođe verifikovani mandati i za predsednika Skupštine grada izabran je Tigran Kiš, kao i njegova zamenica Branka Petrović. Poslovnikom Skupštine Grada Pančeva je definisan način biranja i imenovanja funkcionera koji čine vlast. Izvršnu vlast čine gradonačelnik i Gradsko veće.

Za gradonačelnika Pančeva izabran je Aleksandar Stevanović koji je do skoro bio direktor JKP „Higijena”. Zamenica gradonačelnika je Dragana Kuprešanin. Gradsko veće obuhvata sedam resora. Iz starog saziva tu su Milenko Čučković kao član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, Katarina Banjai koja je zadužena za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Tatjana Božić je zadužena za obrazovanje, Predrag Živković za stambeno-komunalni resor i saobraćaj. Nova lica u veću su Vladislava Maksimović, koja će biti zadužena za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj, Marija Jević za kulturu i omladinu i Žarko Dakić za lokalnu samoupravu i informacione tehnologije. Novina je to da Pančevo neće imati većnika za zdravstvo, a novi resor je resor lokalne samouprave i informacionih tehnologija.

Izveštaj je deo projekta Građani na straži koji CRTA sprovodi u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju sa ciljem jačanja kvaliteta i stabilnosti demokratskih procesa kroz uspostavljanje temelja za nepristrasnu procenu integriteta, transparentnosti i regularnosti izbornog procesa, tokom i između izbornih ciklusa.

Ostavi komentar

  • (not be published)