Primedbe na horizontalnu i vertikalnu regulaciju planiranih objekata u Ulici braće Jovanović 34-36

Gradskom Sekretarijatu za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj obratilo se još četvoro građana koji su uputili primedbe na Urbanistički projekat za zgrade u Ulici braće Jovanović 34-36

Objavljeno 10.03.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 5 mins

Predmet: Primedbe na Urbanistički projekat urađen kao urbanističko arhitektonska razrada lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, ulaz 1: Po+P+6+Ps, ulaz 2: Po+P+6, na kat.parceli top.broj 4248/1 KO Pančevo, u ulici Braće Jovanovića brој 34-36, u daljem tekstu Urbanistički projekat (UP)

U ponovljenom postupku javne prezentacije podnosimo primedbe na gore navedeni dokument.

Primedba na horizontalnu regulaciju objekta

Horizontalna regulacija objekta koji je predmet UP-a prema unutrašnjosti bloka nije definisana u skladu sa važećim planom[1]. Prema parametrima važećeg plana (PGR) rastojanje između dva objekta iznosi „minimalno 2/3 visine višeg objekta. Ugrožen je deo stanova u Karađorđevoj 15 (označenih na fotografiji), u vertikali uz planirani objekat, ulaz 1: Po+P+6+Ps. Prema UP-u udaljenje je 12 m, što ugrožava osvetljenje postojećih stanova.

Plan regulacije iz UP-a sa označenom zonom (kružna zona – tačkasta linija) u kojoj nije ispoštovano pravilo propisanog rastojanja između dva objekta od „minimalno 2/3 visine višeg objekta”.

Strelicom je označena pozicija ugrožene stambene vertikale (dnevnih soba stanova) u Karađorđevoj 15.

Osnova IV sprata iz Idejnog rešenja sa označenom zonom (tačkasta linija) u kojoj nije ispoštovano pravilo propisanog rastojanja između dva objekta od „minimalno 2/3 visine višeg objekta”.

Strelicom je označena pozicija ugrožene stambene vertikale (dnevnih soba stanova) u Karađorđevoj 15.

Primedba na vertikalnu regulaciju objekta

Spratnost dvorišnog objekta mora da iznosi P+5+Ps, a ne P+6, jer je PGR-om propisano sledeće: „maksimalno dozvoljena visina objekta u dubini parcele je manja od one uz uličnu regulaciju za jednu spratnu visinu sa odgovarajućim visinama slemena i venca…”. Ovo znači i da visina venca može da bude maksimalno 20,5m, a ne 23,0m, što je ovde slučaj. Takođe nije korektno kotiran venac dvorišnog dela objekta, pa se čak i na istom preseku „A”, različito definišu elementi istih visina kako bi se formalno dokazalo poštovanje pravila.

Z A K LJ U Č A K

Tražimo od Komisije za planove da odbaci Urbanistički projekat koji nije urađen u skladu sa važećim urbanističkim planom, Zakonom i pravilnicima propisanim na osnovu njega.

Podsećamo nadležne organe da je urbanistički projekat Zakonom definisan kao dokument za sprovođenje urbanističkih planova i da se isti potvrđuje kao takav ili se odbacuje. Ovoga puta tražimo da se isti odbaci jer Zakon nije propisao nekakve ponovljene prezentacije, izmenjena rešenja i slično.

Ukazujemo nadležnim organima i na Izjavu odgovornog urbaniste u kojoj stoji „izjavljujem da sam se pri izradi Urbanističkog projekta pridržavala svih važećih propisa i da je urbanistički projekat urađen u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, kao i da je urađen u skladu sa VAŽEĆIM URBANISTIČKIM PLANOM – PLANOM GENERALNE REGULACIJE – CELINA 1 ŠIRI CENTAR (KRUG OBILAZNICE). Izjava je netačna.

Upozoravamo da ukoliko nadležni organi ovog puta ne preduzmu odgovarajuće mere jer se način rada ponavlja, planski osnov (plan višeg reda – važeći PGR) se ne poštuje i daju se netačne profesionalne izjave, da ćemo pravdu tražiti kod nadležnih inspekcija i pravosudnih organa, kao i profesionalnih udruženja (suda časti Inženjerske komore Srbije i dr.).

Podnosioci primedbi:

Slede potpisi troje stanara Karađorđeve 15 i jedne osobe iz Beograda

U Pančevu, 25. 2. 2021. godine


[1] PLAN GENERALNE REGULACIJE – CELINA 1 ŠIRI CENTAR (KRUG OBILAZNICE) U NASELJENOM MESTU PANČEVO („SLUŽBENI LIST GRADA PANČEVA” BR. 19/12, 27/12-ISPRAVKA, 1/13-ISPRAVKA, 24/13-ISPRAVKA, 20/14, 19/18, 25/18-ISPRAVKA I 6/19-ISPRAVKA) – u tekstu označen kao PGR

Ostavi komentar

  • (not be published)