Finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana

Ova oblast je uređena dokumentima sa ciljem da se pomogne jedinicama lokalne samouprave u primeni regulative, kroz veću dostupnost jednostavnih obrazaca i procedura dodele sredstava, a sa druge strane da omogući građanima transparentno praćenje čitavog procesa. Kako to izgleda u realnom životu?

Objavljeno 16.02.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 11 mins

Kovidom ozloglašena i kalendarski je završena 2020. godina. Kao što obično biva na kraju svake godine, rekapitulira se i presabire učinjeno, izdvajaju važni događaji, štiklira urađeno, a ujedno planira se i pravi spisak aktivnosti za narednu godinu.

U svakom slučaju, kakav god da im je krajnji rezultat, na osnovu kog će godinu pamtiti po uspešnosti ili ne, ljudi uvek znaju koliko su uložili, a šta ostvarili, ili napravili i kupili. Na kraju uvek znaju kako je to uticalo na njihove najbliže ili na njihove rođake, poznanike, prijatelje.

– U poslednje vreme za svaki slučaj, zapisujem gde sam i koliko para potrošila. Zaboravi se. E to treba da rade i ovi izabrani političari. Pitaće ih neko, a oni neće znati, a onda ne znamo ni mi – komentariše Svetlana Gavrić, nezaposlena vaspitačica.

Poenta je da ovaj transparentni mehanizam bude primenljiv i kod vođenja gradske kuće, kako bi se dala mogućnost svim građanima da na jasan i jednostavan način saznaju koliko ih koštaju izabrani političari i šta dobijaju za novac koji im je uzet kroz poreze.

U tome, u jednom delu može da pomogne građanski vodič kroz budžet, koji smo analizirali u prethodnom tekstu, gde kroz nekoliko grafikona i tabela poreski obveznici grada Pančeva mogu da vide koliko je novca na raspolaganju i šta je planirano da se uradi sa njim. Međutim, u vodiču se ne vide svi oni kojima će se u toku budžetske godine opredeljivati ta sredstva da bi realizovali planirane programe od javnog interesa za Grad Pančevo. Njihov odabir se u jednom delu obavlja javnim pozivom ili konkursom, na osnovu utvrđenih kriterijuma i uslova.

Upravo je to slučaj i sa sufinansiranjem programa od javnog interesa, koje realizuju udruženja građana. Ova oblast je uređena dokumentima sa ciljem da se pomogne jedinicama lokalne samouprave u primeni regulative, kroz veću dostupnost jednostavnih obrazaca i procedura dodele sredstava, a sa druge strane da se omogući građanima transparentno praćenje čitavog procesa.

Pitali smo naše sugrađane šta misle o finansiranju udruženja iz gradske kase i da li je otvorenost u radu gradske vlasti zadovoljavajuća.

– Kod mene u kući se uvek zna ko je i koliko novaca zaradio ili potrošio. Još važnije, šta smo tim novcem kupili, ili smo ih pozajmili, ili treba da prištedimo… doduše, kad smo imali šta da štedimo… pa onda vidimo šta je najvažnije za ukućane. A kako da komentarišem ovo? Da li je to dobro ili nije kad ne znam kome su pare davane i zašto baš njima, kako su oni rangirani, koja komisija je to odlučila, da li su ti finansirani projekti do kraja i sprovedeni i gde mogu da vidim te rezultate? Da bih mogao da komentarišem, imam mnogo pitanja, ali mi trebaju i odgovori, a njih nema – kaže za naš portal Milan Iglić, inženjer u penziji.

Osnovni dokumenti koji uređuje oblast transparentnog finansiranja programa od javnog interesa udruženja građana i drugih organizacija civilnog društva su:

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (Sl. glasnik RS, br. 16/2018)

Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je treće izmenjeno i dopunjeno izdanje), usaglašeno sa novom Uredbom o sredstvima za podsticanje programa.

Ovim dokumentima je lokalnoj vlasti olakšan posao raspisivanja konkursa i njegovog sprovođenja, a sa druge strane je zainteresovanoj javnosti omogućeno praćenje toka postupka.

– Imam registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Uredno plaćam sve poreze i doprinose. Imam prava da znam kuda ide taj moj deo. Nemam ništa protiv finansiranja projekata, to bi trebalo da znači svima, ali hoću da znam, hoću da lako pronađem podatke koji mogu da me o tome obaveste – odgovara Gordana Stojanov, poljoprivredna tehničarka.

Princip je isti, sve ostalo su varijante

Grad Pančevo projektno finansira Opštinski vatrogasni savez Pančeva, koji u saradnji sa još nekoliko seoskih dobrovoljnih vatrogasnih društava čini prvu liniju odbrane od požara na teritoriji grada. U 2019. godini su im projektno predviđena sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara uplaćena u poslednjem kvartalu godine. Naredne 2020. godine je Zaključkom Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite od požara predložila gradonačelniku da Opštinskom vatrogasnom savezu Pančeva odobri opet, po projektu, iznos od 1,5 miliona dinara. Gradonačelnik je Rešenjem odobrio ta sredstva 8. decembra, na samom izmaku godine. Inače, poređenja radi, komšijska opština Kovin je prošle godine opredelila 4,5 miliona dinara za svoje vatrogasce, iako je u odnosu na Pančevo, što terirorijalno što po broju stanovnika, daleko manja.

Očigledno da novi Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu nije uticao na planiranje i raspodelu sredstava u oblasti zaštite od požara, jer je po istom Skupština Grada Pančeva bila u obavezi da donese akt kojim će utvrditi sistemski način podsticaja i povlastica za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, s tim da taj postupak bude u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela sredstava za programe od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Kada su u pitanju projekti u oblasti životne sredine, podaci su pronađeni u Izveštaju o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva za 2019. godinu. Navedeno je da je u 2019. opredeljeno tri miliona dinara za sufinansiranje 14 projekata i 10 projekata-manifestacija, koji su u izveštaju pobrojani po nazivu i projektnom nosiocu, bez rang liste i dodeljenih iznosa. Postupak sprovođenja konkursa i izveštaja o realizaciji samih projekata nema.

Grad Pančevo je odlučio da u 2019. godini podrži udruženja omladinskog sektora sa celih pola miliona dinara i da taj novac odobri za pet od sedam pristiglih projekata. Zbog kašnjenja u sprovođenju konkursa, produžen je rok za realizaciju odobrenih projekata do kraja marta 2020.

Što se tiče sufinansiranja projekata u oblasti kulture za udruženja u 2019. godini, Odlukom o budžetu je bilo predviđeno 5,11 miliona dinara. Na sajtu grada Pančeva nema podataka o raspodeli sredstava po konkursu, iako u tekstu konkursa stoji da se rezultati objavljuju na zvaničnoj internet stranici Grada Pančeva. Jedino što je objavljeno jeste deo dokumentacije kojom se odobravaju sredstva za projekat u iznosu od 70.000 dinara udruženju iz Tomaševca, Grad Zrenjanin.

U budžetu za 2020. planirano je sedam miliona dinara u oblasti kulture za udruženja. Kako su i da li su ova sredstva opredeljena, ostaje enigma, jer zvaničnih podataka na sajtu grada nema.

Jedan od javnih poziva u 2020. godini koji je objavljen na sajtu Grada Pančeva i tiče se sufinansiranja projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja namenjen je podršci udruženjima iz te oblasti. Ukupni iznos planiranog finansiranja je četiri miliona dinara, ali iz tekuće budžetske rezerve, koja se inače koristi za neplanirane ili nedovoljno planirane svrhe, kao i u slučaju vanrednih okolnosti. Rezultati konkursa nisu objavljeni na sajtu Grada.

Stanje stvari

Transparentnost i otvorenost u dobrom upravljanju moraju biti tretirani kao neophodnost, a ne izraz dobre volje. Rezultati naše analize svedoče da su ubrzani razvoj interneta i stvaranje novih mogućnosti za otvoreno i transparentno delovanje javne uprave u Pančevu i dalje u raskoraku sa njihovom praktičnom primenom.

Ako se vratimo na početak priče, samo na osnovu nekoliko obrađenih primera, koji manje-više liče jedni na druge, sa razlikom u finansijskim iznosima, trošenje javnog novca je i dalje pod velom tajni.

Objavljivanje ove priče omogućeno je kroz projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Stavovi izneti u ovoj priči su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Ostavi komentar

  • (not be published)