CETRA doprinosi povećavanju zapošljivosti ugroženih kategorija mladih

Počela je realizacija projekta „Ka većoj zapošljivosti mladih iz ruralnih sredina u južnom Banatu”, u čijem fokusu su mladi koji nemaju zaposlenje, ne školuju se i ne pohađaju programe neformalnog obrazovanja, prakse i treninge

Objavljeno 21.10.2019.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 10 mins

Centar za edukaciju i transparentnost CETRA, u saradnji sa Udruženjem građana „Omnibus”, i uz medijsku podršku sajta Pančevo Si Ti će do kraja maja sledeće godine realizovati projekat „Ka većoj zapošljivosti mladih iz ruralnih sredina u južnom Banatu”. Ovaj projekat deo je regionalnog trogodišnjeg programa „Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support”, čija je realizacija počela januara 2018. godine pod pokroviteljstvom Evropske unije. U programu učestvuju organizacije civilnog društva iz pet zemalja regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija), a krovna organizacija zadužena za realizaciju projekta u Srbiji je Beogradska otvorena škola.

U fokusu ovog projekta su pripadnici grupe ugroženih mladih ljudi koji nisu zaposleni, nisu u obrazovnom procesu, niti u bilo kakvoj vrsti obuke, prakse ili neformalnog obrazovanja (tzv. NEET – Not in Employment, Education or Training). Ova socijalna grupa je uglavnom isključena sa tržišta rada i u isto vreme često nevidljiva za državne institucije. Većina mladih iz ove kategorije živi u ruralnim područjima, a neki od njih su rano napustili školovanje. Ključni problem jeste što ne postoje valjani i detaljni podaci o tačnom broju i karakteristikama ove grupe mladih, te veliki broj njih nije registrovan ni kod jedne državne agencije. To su „nedostajući”, do kojih je veoma teško doći i, posledično, teško ih je integrisati na tržište rada. Dugoročno posmatrano, oni su pod potencijalnim rizikom od „dubokog isključivanja”. Zato je opšti cilj ovog projekta povećanje vidljivosti i ojačavanje veština zapošljivosti i karijernih veština mladih iz ruralnih područja južnog Banata na tržištu rada i u javnom prostoru. Strateški, ovaj projekat želi da pokrene javni dijalog u Srbiji o načinima na koje se NEET mladima sa sela može pružiti podrška u socioekonomskom osnaživanju, da bi bili motivisani, zaposleni i produktivni članovi društva.

Ovaj projekat ima četiri ciljne grupe: To je minimum 120 nezaposlenih mladih ljudi, starosti od 18 do 35 godina iz ove kategorije, koji će, u cilju poboljšanja sopstvene zapošljivosti, pohađati obuke u osam naseljenih mesta u formi karijernog savetovanja i podrške, o sledećim temama: pisanje CV-a, priprema za razgovor za posao, individualno predstavljanje, pretraga informacija o potencijalnom zaposlenju, pretraga informacija i koristi neformalnog obrazovanja, koraci od prakse do zaposlenja, motivaciono pismo… Projekat nudi direktnu mogućnost NEET mladima iz ruralnih područja da steknu nova znanja i veštine, pristupe relevantnim informacijama, steknu samopouzdanje i sigurnije nastupe pri susretu sa poslodavcima ili na tržištu rada. On takođe jača veštine zapošljivosti i karijerne veštine NEET mladih time što osnažuje njihove personalne, interpersonalne i radne kompetencije. Očekivani rezultat ovih treninga jeste da značajno budu podignuti informisanost i nivo zapošljivosti ovih ljudi. To su zatim aktivisti najmanje deset organizacija civilnog društva (OCD) s teritorije južnog Banata, aktivnih na polju osnaživanja zapošljivosti mladih i karijernog vođenja. Za ove OCD je planirano izvođenje modularnih dubinskih radionica, kroz koje će ojačati kapacitete organizacija da zagovaraju i promovišu proaktivne i smislene javne politike zapošljavanja i podrške zapošljivosti mladih iz ruralnih područja u regionu. U južnobanatskom regionu postoje OCD koje se bave podrškom mladima u pitanjima zapošljivosti i preduzetništva, ali se vrlo mali broj organizacija usmereno angažuje na pružanje podrške mladima iz ove kategorije koji žive na selu. Radionice imaju za cilj da stvore regionalne tematske mreže OCD južnog Banata koje rade na socio-ekonomskom osnaživanju mladih iz ruralnih područja. Dugoročno, projekat treba da ustanovi i trajnu mrežu južnobanatskih organizacija civilnog društva, koje će u budućnosti biti angažovane na javnom zagovaranju inkluzivnih politika zapošljivosti NEET mladih iz ruralnih područja.

Iako je „Nacionalnom strategijom zapošljavanja Republike Srbije za period 2011-2020” predviđeno sprovođenje programa dodatnog obrazovanja i obuke koji za cilj imaju obučavanje nezaposlenih lica radi sticanja dodatnih znanja i veština, ova vrsta projektovanih programa nikada nije sprovedena u ruralnim područjima Srbije.Veliki broj mladih iz ove kategorije nema nikakvo radno iskustvo i praktična radna znanja čime se povećava mogućnost njihove dugoročne nezaposlenosti. Ovaj projekat želi da direktno odgovori na potrebe mladih iz ruralnih područja južnobanatskog regiona, tako što će im pružiti mogućnost da ojačaju svoje karijerne veštine i veštine zapošljivosti.

Napokon, to su čitaoci sajta Pančevo Si Ti koji se će kroz serijal od osam terenskih reportaža i intervjua sa mladim ljudima koji žive u ruralnim područjima južnog Banata upoznati sa njihovim realnim životnim problemima. Oni će svojim svedočenjem o dosadašnjem školovanju, zaposlenju, radnom iskustvu, potrazi za poslom, (ne)postojanju mera za povećavanje zapošljivosti, eventualnim sezonskim ili radnim angažmanom u inostranstvu pružiti širu sliku o ovom problemu i dati neophodnu građu za dalja istraživanja ovog fenomena, ali i za osmišljavanje politike koje mogu da doprinesu da on bude ublažen (na primer, kakve podsticajne mere ili olakšice treba sprovesti i pružiti u sferi zapošljavanja i pokretanja sopstvenog biznisa). Neće to biti „tople ljudske priče”, nego životne priče ljudi iz kojih mogu da se donesu zaključci o njihovom marginalizovanom statusu, o razmerama ovog problema u društvu, kao i o kretanjima na tržištu rada. U najširem smislu, krajnji korisnik čitavog projekta je stanovništvo južnog Banata i drugih sredina, koje će biti informisano i senzibilisano za skup problema sa kojima se mladi sa sela koji nemaju zaposlenje, ne školuju se, niti pohađaju praksu suočavaju. Dugoročno posmatrano, projekat će na lokalnom nivou dati značajan doprinos javnom osvetljavanju problema zapošljivosti NEET mladih sa sela, s namerom da započne dijalog o adekvatnom formulisanju programa podrške ovoj ciljnoj grupi od zvaničnih institucija, ali i od civilnog društva. Projekat treba da dugoročno obezbedi i komunikaciju javnih službi lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva južnog Banata, kako bi sarađivale pri unapređenju lokalnih javnih politika zapošljivosti NEET mladih iz ruralnih područja.

Osim ovih aktivnosti, biće podignuta edukativna projektna web platforma, koja će omogućiti korisnicima da kontinuirano jačaju svoje karijerne i veštine zapošljivosti, a kao završni rezultat predviđeno je objavljivanje priručnika koji će sadržati pregled svih aktivnosti projekta. To će biti svojevrsni izveštaj o realizovanim aktivnostima, uključujući delove objavljenih tekstova, rezultate istraživanja, opis iskustava, mapa barijera za zapošljivost… Što je možda najvažnije, ovaj dokument će ponuditi listu zaključaka i preporuka za unapređenje informisanosti građana i uvećanje znanja i veština aktivista organizacija civilnog društva, ali i preporuke za definisanje politika smanjivanja nezaposlenosti i za dugoročna institucionalna poboljšanja položaja NEET kategorije mladih ludi na selu. On će biti distribuiran svim relevantnim činiocima koji utiču na kreiranje i implementiranje lokalnih i regionalnih javnih politika zapošljavanja i zapošljivosti u našem regionu: organima lokalnih samouprava, filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, srednjim školama, svim akterima koji se bave ovim problemom. Priručnik će posebno biti predstavljen i podeljen na završnoj konferenciji projekta, na kojoj će biti predstavljeni aktivnosti i rezultati i saopštene preporuke koje mogu da utiču na povećavanje zapošljivosti ove grupe.

Ostavi komentar

  • (not be published)