A od Vlade – druga imovinska prava Tanjuga

Objavljeno 25.12.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

Vlada Republike Srbije je 10. decembra donela Zaključak 05 Broj: 464-10160/2020, da se u Registar privrednih subjekata, u dosije Javnog preduzeća Novinska agencija TANJUG sa potpunom odgovornošću, Beograd (Stari Grad), upiše zabeležba „da je Vlada saglasna sa Nacrtom ugovora o ustupanju iskorišćavanja drugih imovinskih prava u svojini Republike Srbije, koji će zaključiti Republika Srbija, kao titular i Privredno društvo Tačno d.o.o. Beograd, Ul. Dečanska br. 12, kao korisnik, a koji je sastavni deo ovog zaključka”. Tekst samog Nacrta ugovora nije objavljen na sajtu Agencije za privredne registre.

Druga imovinska prava su pravo na patetnt, pravo na licencu, model, uzorak i žig, pravo korišćenja tehničke dokumentacije i druga imovinska prava čiji je nosilac Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (član 13 Zakona o javnoj svojini).

Zanimljivo je da je Tačno d.o.o. osnovano 17. novembra 2020. godine, s novčanim kapitalom u iznosu od 1.000 dinara i s registrovanom pretežnom delatnošću Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa. Suvlasnici novoformiranog d.o.o. su RTV Pančevo (60% vlasništva) i Preduzeće za proizvodnju televizijskog programa Minacord media (40%), u suvlasništvu Željka Joksimovića (80%) i Manje Grčić (20%). Dotična Manja je direktorka firme Tačno, a direktorka RTV Pančevo Tatjana Cuk se pojavljuje kao ovlašćeno lice. Obe firme (Minacord media i Tačno) registrovane su na istoj adresi (Dečanska 12 u Beogradu).

Po kom kriterijumu je baš ova, pre nešto više od mesec dana osnovana firma stekla privilegiju (dobila mogućnost, zaslužila…), da joj Vlada ustupi ova imovinska prava novinske agencije, sa kakvim namerama i iz kojih razloga se Vlada odlučila na ovakav korak, kako će transfer imovinskih prava izgledati u praksi, naravno, nije poznato, niti je u sadašnjim uslovima zatvorenosti državnih organa i netransparentnosti njihovog rada to moguće saznati.

Jedino što je za sada izvesno je da je Vlada Republike Srbije (i javna preduzeća kojima je osnivač), koja veoma često sklapa ugovore i poverava poslove preduzećima u vlasništvu rođaka visokopozicioniranih zvaničnika režima (kao i povezanim i lojalnim licima), pred Novu godinu darovala RTV „Pančevo” stvarno neočekivanim poklonom. Da li je to zahvalnica za dosadadašnji predani propagandni rad RTV Pančevo ili nalog za sprovođenje nove neformalne privatizacije i partijizacije javnog resursa, postaće poznato čim ugovor postane pravosnažan, a Tačno bude počeo da stečena prava koristi.

Ostavi komentar

  • (not be published)