Savet roditelja kovinske PU „Naša radost”: Jednačina sa 15 nepoznatih

„Masonski” zapisnik krije tajnu o 15 prisutnih zavedenih pod inicijalima • Da li je Andrijana Lakić u sukobu interesa jer je članica Opštinskog veća, dakle izabrani funkcioner, i u isto vreme rukovodilac vrtića?

Objavljeno 27.11.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 5 mins

Sednici prisustvuju: J.R., D.M., J.D., S.I., J.M, M.N.R., T.R.M.N… i tako redom, ispisano 15 početnih slova imena i prezimena članova Saveta roditelja u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“, učesnika vanredne sednice ovog savetodavnog tela kovinskog vrtića. Ne možemo da domašimo do saznanja da li u matematici postoji jednačina sa toliko nepoznatih, ali i do saznanja da li u državi Srbiji, u bilo kojoj javnoj ustanovi učesnike u ovom poslu, brige o klincima, upisuju inicijalima. Reč je o sednici sa koje smo izveštavali (Videti tekst „Kafka u dečjem vrtiću: Proces Uprave PU ‘Naša radost’ protiv Jozefine Švagelj Dečov”).

Pred čitaocima su dva zapisnika sednice održane 25. oktobra. Raspravljalo se o povredi zakona o zaštiti podataka o ličnosti, povredi zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i koracima ustanove povodom „utvrđenih povreda”. Pokretač rasprave je Andrijana Lakić, kako to i priliči, jer je sekretarka ustanove i vodi računa o zakonitosti u radu. Na tapetu je bila Jozefina Dečov, sad već bivša predsednica Saveta roditelja, optužena da je zloupotrebila ovlašćenja.

Prvi zapisnik pisan rukom, vodila je i potpisala ga je Katarina Đokić. Zapisničarka zapisuje, između ostalog, kako je na povrede dotičnih zakona ukazala sekretar (ime i prezime nisu pomenuti prim. naša). U tom zapisniku  pomenuta je imenom i prezimenom  Jozefina Dečov, predsednica Saveta. Navedena je, navodno, zloupotrebila zakon u više navrata. Između ostalog, i tako što je bez znanja članova Saveta, spisak članova Upravnog odbora obelodanila na društvenim mrežama. U ovom zapisniku nismo videli imena i prezimena prisutnih, baš kao ni početna slova njihovih  imena i prezimena, što inače stoji u drugom zapisniku. Oba su trajni dokumenti zavedeni u arhivi PU „Naša radost”.

Čitaocima stavljamo na uvid i drugi, službeni zapisnik, sa zaglavljem ustanove. U ovom dokumentu navodi se prisustvo 15 učesnika, pomenutih inicijalima. I ovde se sekretar ne pominje imenom i prezimenom, ali se navode inicijali J. D. koji se odnose na Jozefinu Dečov, označenu kao prekršitelja zakona. U njemu sekretar, između ostalog, upoznaje prisutne da će ustanova  zbog „digitalnog nasilja” J. D. obavestiti „sve relevantne institucije”, uključujući nadležno tužilaštvo, Ministarstvo prosvete i inspekcije. Oba zapisnika je potpisala Jozefina Dečov.

Šta je još vredno pažnje u ovom slučaju? To da je Andrijana Lakić, sekretarka, dakle rukovodilac u ovoj javnoj ustanovi kojoj je Opština Kovin osnivač, istovremeno i član Opštinskog veća SO Kovin. Izabrani funkcioner. To se vidi na zvaničnom sajtu lokalne samouprave. Objavljena je njena fotografija, godina rođenja, kvalifikacije i dosadašnje kretanje u službi. Slučajno ili namerno, ne spominje se njeno poslednje zaposlenje na mestu sekretarke PU „Naša radost”, što znači da je, dakle, drugi rukovodilac po rangu, posle direktorke Aleksandre Alavanje. Umesto toga stoji da je zasnovala radni odnos kao javnobeležnički pripravnik u „Kovinu, gde radi i danas”. Inače, od ukupno sedam članova Opštinskog veća, pored Andrijane Lakić su još dve vaspitačice, za koje stoji da rade u dečjem vrtiću, ali ne kao rukovodioci.

Pitanje koje traži odgovor glasi: Da li je Andrijana Lakić u sukobu interesa? Kao izabrani funkcioner i član opštinske vlade i istovremeno rukovodilac u javnoj ustanovi PU „Naša radost”. U narednom tekstu, a povodom dešavanja u kovinskom dečjem vrtiću, objavićemo razgovor sa Jozefinom Dečov, koja nam je govorila o svojim primedbama na zapisnik.

Ostavi komentar

  • (not be published)