Izveštaj revizora (2): Iz budžeta Opštine Kovin za zarade isplaćeno 6,6 miliona dinara više

Opštinska uprava isplatila članovima komisija 4,1 milion dinara iako to nije bilo u skladu sa propisima • Interni revizor: Putni troškovi isplaćivani i za vreme godišnjih odmora

Objavljeno 24.10.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Opštine Kovin (Opština i javne ustanove, napomena naša) u 2019. godini su za plate, dodatke i naknade zarada i za naknade za rad u komisijama zaposlenima isplatili 6,6 miliona dinara više iz budžeta i to mimo propisa. Ovo je ustanovio Državni revizor u izveštaju od novembra 2020. godine u koji smo imali uvid. Ranije smo pisali da je ova kontrola pokazala i da je budžet bio napadnut i zbog isplate 2,7 miliona dinara suprotno Zakono o javnim nabavkama.

Kako je konstatovano u ovom dokumentu čiji je cilj bio da se ustanovi pravilnost poslovanja opštinske administracije i lokalnih javnih preduzeća, rečene nepravilnosti bile su rezultat nezakonite primene koeficijenata i osnovica za obračun i isplatu plata. Nepravilnosti su nađene i kod utvrđivanja i obračunavanja minulog rada, kao i u slučaju nadoknada za rad komisija. U svojoj misiji dravni revizor je naveo značajne nepravilnosti u obračunu i isplatama plata. Tako je Opštinska uprava isplatila naknadu za rad članovima komisija iz reda zaposlenih u iznosu od 4,1 miliona dinara, iako to nije bilo u skladu sa propisom.

Ispitujući usklađenost internih akata kojima se uređuju radni odnosi i primanja, DRI je našao da ta akta nisu u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupraavi u pogledu broja pomoćnika predsednika. U skladu sa tim nalazom Opština je preduzela mere u postupku revizije, napominje Državni revizor. Državni kontrolor je u svom obimnom izveštaju koji se može naći na Budžetskom portalu Opštine Kovin, našao i da su korisnici budžeta nepravilno obračunavali i isplate naknada za plate (godišnji odmor, praznik i bolovanje) na teret poslodavca, uz istovremeno nepravilno utvrđene osnovice za obračun dodataka na platu (minuli rad i prekovremeni rad). Ovakav obračun nije bio u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama. Zbog toga je preporučio određene mere u postupku revizije.

Imali smo uvid i u druga brojna dokumenta koja otkrivaju nepravilnosti u vezi sa zaradama i putnim troškovima. Tako smo u Izveštaju Slobodanke Kovačević, ovlašćene interne revizorke za 2017. godinu našli, reklo bi se, zapanjujuće podatke o naknadi putnih troškova zaposlenih u Opštinskoj upravi Kovin. Revizorka je tako našla da se „putni troškovi ne isplaćuju sa brojem dana koliko je lice bilo na radu, odnosno putni troškovi na lokalu se isplaćuju i za vreme koje su zaposleni bili na godišnjem odmoru”. Ne znamo da li su opštinska vlada i lokalni parlament ikad raspravljali o ovome i zatražili odgovornost aktera ovih, rekli bismo, podvala građanima koji kroz razna davanja učestvuju u punjenju opštinske kase.

Ostavi komentar

  • (not be published)