Građani žedni odgovora: Gde curi (bavaništanski) vodovod za Rome?

Vesna Novakov i Dušan Maksimović su pravili spisak budućih korisnika i odlučivali gde će da se rade priključci, kaže Predrag Stojšin, bivši tehnički direktor „Komunalca". On očekuje poziv istražnih organa da ispriča „ko je koliko dobio i od koga... svako je imao svoj tal"

Objavljeno 28.08.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 5 mins

„Ako država ima imalo volje sve je lako proverljivo i dokazivo. Dakle, proveriti ko je socijalni slučaj, ko je kome dao pare i koja i čija familija je dobila priključak. I insistiram da napišete od kojih i čijih para su dvojica učesnika ovog posla napravili nove zube. Oni će se lako prepoznati“, ovako Predrag Stojšin, bivši tehnički direktor JKP „Kovinski komunalac“ govori o akciji uvođenja priključaka za vodu i kanalizaciju Romima i marginalizovanim grupama u opštini Kovin. Navodno sporna i sumnjiva, izaziva brojne reakcije građana i različita tumačenja. Oni traže odgovor na sumnje da se neko u ovom poslu, poduprtom donacijom nemačke vladine organizacije GIZ, okoristio.

Stojšin, često osporavan zbog svoje rukovodilačke uloge u „Komunalcu“, kuđen i hvaljen, sudimo da je u ovom slučaju, ključni „krunski“ svedok koji može da pomogne da se sazna istina. U razgovoru sa nama, kaže da mu je to i cilj. Objašnjava da je bio na čelu tehničkog tima „Komunalca“ čiji je posao bio da „iznalazi rešenja izrade priključka“. Između ostalog, stručna lica su radila skice, što je značilo da su ispunjeni uslovi i data saglasnost za priključenje budućih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. „Te uslove i saglasnosti potpisivao sam ja, kao ovlašćeno lice“, svedoči Stojšin. Potpisnici su bili i Suzana Rakitovan i Robert Joža u ime preduzeća, a ispred investitora Vesna Novakov i Dušan Maksimović.

Naš sagovornik objašnjava da su njih dvoje odlučivali i kome će, osim priključaka, biti ugrađivani i drugi elementi, naprimer, česme. E, posle toga pravljeni su ugovori između korisnika i „Komunalca“, kao izvođača radova. „Moje je mišljenje da je Jovica Ivković (rukovodilac komercijalne službe, primedba naša) neovlašćeno radio na ovom poslu, ali je Dragoslav Jeremić, u to vreme direktor (2021-22. godina), insistirao da to radi Ivković. Podvlačim ovo, jer je na Nadzornom odboru već bilo problema sa prekoračenjima ovlašćenja u sklapanju ugovora sa korisnicima iz Bavaništa. Konkretno, pravio je tri modela ugovora u Bavaništu, za šta ga direktor nije ovlastio, ali je to zataškano“, priča dalje Stojšin.

On želi da se javnosti predoči i izričito tvrdi da niko iz Tehničke službe „Komunalca“ nije zloupotrebljavao položaj, kad su pravljeni spiskovi korisnika priključaka. Posle sklapanja ugovora i izrade priključaka, GIZ je plaćao „po okončanim situacijama, ali, što po meni ima mesta sumnji, i po onome što se priča, to je da je nemoguće da su neki od tih ljudi socijalni slučajevi i marginalizovani, pa, ako hoćete i da su najmanje Romi. Jer po priči radnika sa terena veliki broj njih su dobro stojeći, a dobili su vodu za džabe“, podvlači Stojšin i prenosi saznanja radnika da su „pojedinici funkcioneri tražili pare, kako od Roma, tako i od Srba, da budu na spisku“.

„Konačno, napišite da stojim iza ovoga što sam rekao, stojim iza istine, bez obzira na to što me emisari onih koji su uzeli pare zastrašuju i prete“, kaže Predrag Stojšin na kraju razgovora i upozorava na razliku između spiska koji se pojavio na fejsbuku na kome su imena 91 lica i katastarska opština kao šira odrednica adrese i drugog koji nam je ustupio. Na tom drugom (videti prilog) ključna je rubrika broj ugovora, jer pokazuje ko je dobio priključak. Ako smo dobro razumeli, njegovo češljanje može da odgonetne da li je bilo zloupotreba u davanju besplatnih priključaka za vodu.

Ostavi komentar

  • (not be published)