Otvoreni podaci put ka modernoj gradskoj upravi

Gradske institucije već prikupljaju podatke iz svog domena rada, a njihovo otvaranje, u skladu s poštovanjem zaštite podataka o ličnosti i čuvanjem službene tajne, imalo bi pozitivan uticaj na ekonomiju

Objavljeno 31.05.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 7 mins

Otvoreni podaci kao javno dobro treba da budu dostupni svim građanima i građankama, i fizičkim i pravnim licima. Oni ih mogu prilagođavati, povezivati i koristiti bez autorskih ograničenja i bilo kakvih mehanizama kontrole, u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Podaci kao infrastruktura omogućavaju stvaranje, a potom i korišćenje brojnih inovativnih i kvalitetnih usluga – od praćenja aerozagađenja, preko snalaženja u prostoru i upotrebe javnog saobraćaja, do pronalaženja posla ili pak izgradnje vrtića, škola i drugih objekata. Takođe, mogu nastati održivi poslovni projekti, a otvoreni podaci mogu poslužiti i u različite istraživačke svrhe.

Višestruka dobrobit za Pančevo

Svaka institucija u Pančevu već prikuplja podatke iz svog domena rada, a njihovo otvaranje, u skladu s poštovanjem zaštite podataka o ličnosti i čuvanjem službene tajne, imalo bi pozitivan uticaj na ekonomiju. Suština je da bez otvaranja podataka i stvaranja celovitog informacionog polja, nećemo imati transparentnu i modernu gradsku upravu. To nam je nedavna pandemija i dokazala – bez obzira na tehnološki napredak, ako nemamo dobru organizaciju podataka, građani i građanke neće dobiti adekvatnu javnu uslugu ili neće biti adekvatno informisani.

Takvoj implementaciji otvorenih podataka teži projekat „Razvoj lokalne Strategije otvorenih podataka grada Pančeva – dijalogom ka boljim lokalnim javnim politikama”, koji realizuje Centar za edukaciju i transparentnost (CETRA) u  saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Republičkim sekretarijatom za javne politike i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Članovi Radne grupe, koji su u okviru pomenutog projekta održali sastanak sredinom maja u Sinhro habu, smatraju da bi optimizacijom sistema Grada Pančeva došlo do veće efikasnosti u pogledu proizvodnje i usluga, te bi time dobrobit i za Gradsku upravu i za kompletan grad bila višestruka.

Ovakav način organizacije rada i otvaranja podataka trebalo bi, između ostalog, da doprinese zaštiti životne sredine, smanjenju troškova energenata, transporta robe, radnika.

Na korak do usvajanja Odluke o otvorenim podacima

Predrag Mijalković, predsednik Upravnog odbora Cetre, predočio je prisutnima kako izgleda konačni nacrt Odluke o otvorenim podacima, koji će uskoro biti predat Gradskom veću na razmatranje. On je naglasio da je u završnoj fazi rada na ovom dokumentu, sa izmenama i dopunama, pripomogao profesor Ekonomskog fakulteta iz Beograda Đorđe Mitrović, kao spoljni ekspert na programu „Dijalog promena”.

Tom Odlukom uređuje se mehanizam prikupljanja i objavljivanja podataka u delokrugu rada Gradske uprave grada Pančeva, kao i tehnički standardi koji bi trebalo da budu ispunjeni prilikom objavljivanja podataka. Propisani su određeni parametri koje organizacije i preduzeća čiji je osnivač Grad Pančevo treba da uzmu u obzir kada otvaraju podatke, ali i način njihovog korišćenja.

– Kada Gradska uprava donese Odluku o otvorenim podacima, trebalo bi da izda i određene smernice. Ako je donese bez instruktaže, ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Te smernice ne bi trebalo da budu obimne pošto ni nacrt Odluke nije obiman. Težili smo tome da dokument bude što koncizniji, ali da ostavi manevarski prostor i za privatne firme, i za javni sektor – rekao je Nikola Cvetanović, advokat i saradnik udruženja Cetra.

Efikasnije upravljanje dobrima

Članovi Radne grupe veruju da će princip otvorenih podataka sigurno zaživeti. U otvorenim podacima građani i građanke moći će da pronađu informacije neophodne za bolje razumevanje života u lokalnoj zajednici, što će im omogućiti da se lakše uključe u demokratske procese i efikasnije upravljaju dobrima u zajedničkoj upotrebi.

Pogodnosti koje pružaju otvoreni podaci

Nacrt Odluke o otvorenim podacima prati i obrazloženje, koje podrobnije govori o značaju otvaranja podataka. Suština je da organizacije civilnog društva u otvorenim podacima mogu da pronađu alat koji će im pomoći da se osnaže na poljima analitičkog rada, ali i da kreiraju nove usluge ili proizvode za svoje korisnike. Sa druge strane, mediji mogu inovirati svoju osnovnu delatnost i lakše distribuirati pravovremene i objektivne informacije.

Tokom sastanka bilo je reči i mogućnostima koje donosi elektronska fiskalna kasa, kako u pogledu prikupljanja i emitovanja podataka, tako i u pogledu korišćenja tih informacija. Svi podaci privrednog subjekta bi mogli da se predstave na jednom serveru, odakle će onda korisnici drugih sajtova da uzimaju podatke i da ih pohranjuju kako njima odgovara. Na taj način će čitava ova ideja o sistemu otvorenih podataka moći da se testira u praksi, a prvi rezultati mogu da se očekuju krajem leta.

Pored Odluke o otvorenim podacima i obrazloženja javne politike, u priručniku koji će biti odštampan krajem juna biće predstavljena i istraživanja koja su sprovedena tokom realizacije projekta. Ti radovi obuhvataju istraživanje prakse otvorenih podataka koji se odnose na zdravsteni sistem u Pančevu, javna preduzeća poput Gradske stambene agencije i JKP „Grejanje”, kao i analizu upotrebe otvorenih podataka u pogledu zagađenja vazduha.

Cetrin projekat „Razvoj lokalne Strategije otvorenih podataka grada Pančeva – dijalogom ka boljim lokalnim javnim politikama” deo je šireg projekta pod nazivom „Dijalog promena”, koji je podržala delegacija Evropske unije u Srbiji. Realizovaće se do 2023. godine u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom, kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

PRETHODNI ČLANAK

NAREDNI ČLANAK

Ostavi komentar

  • (not be published)