Primedbe na treću verziju Urbanističkog projekta za objekte u Ulici Braće Jovanovića 34-36

Grupa stanara zgrade na uglu ulica Zmaj Jovine i Karađorđeve (tzv. Olovke) uputila je Sekretarijatu za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Grada Pančeva nove Primedbe na Urbanistički projekat urađen kao urbanističko arhitektonska razrada lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, ulaz 1: Po+P+6+Ps, ulaz 2: Po+P+5+M, na kat. parceli top. broj 4248/1 KO Pančevo, u Ulici Braće Jovanovića br. 34-36

Objavljeno 22.06.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 8 mins

Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za urbanizam stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Pančevo, oglasilo je ponovnu javnu prezentaciju Urbanističkog projekta kao urbanističko-arhitektonske razrade lokacije na kat. parceli top. br. 4248/1 KO Pančevo, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta.

Sekretarijat za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove i saobraćaj nije sproveo stručnu kontrolu UP-a u vidu kontrole implementacije zaključaka komisije za planove održane 16.03.2021. g., već je UP ponovo stavljen na uvid javnosti sa istim greškama i u neskladu sa planom višeg reda.

Prethodna verzija urbanističkog projekta za kat. parcelu top. br. 4248/1 KO Pančevo je ovaj Sekretarijat odbacio na osnovu izveštaja Komisije za planove, u kojem su taksativno navedeni nedostaci urbanističkog projekta.

Nije jasno kako je Sekretarijat za urbanizam stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Pančevo, oglasilo ponovnu javnu prezentaciju Urbanističkog projekta u kome su izvršene minimalne izmene u odnosu na prethodnu verziju, odnosno nije se postupilo prema zaključcima Komisije. U skladu sa tim ponavljamo primedbe koje smo podneli na urbanistički projekat i koje se nalaze u izveštaju Komisije za planove:

Pravila koja se odnose na udaljenost objekta koji se planira od postojećih susednih objekata koji mora da bude minimalno 2/3 visine višeg objekta:

 1. Dvorišni objekat je postavljen na manjoj udaljenosti od propisane u odnosu na objekat sportske dvorane u dvorištu škole jer ona mora da iznosi 2/3 visine višeg objekta;
 2. Takođe, na spoju postojećeg i novog objekta, rastojanje između dvorišne fasade novog objekta i postojećeg, iznosi samo 6.39 metar što ugrožava osvetljenje kako postojećih, tako i novoplaniranih stanova i nije u skladu sa minimalnim rastojanjem 2/3 visine višeg objekta;
 3. Na grafičkim prilozima urbanističkog projekta i dalje nisu adekvatno prikazani postojeći susedni objekti.

Primedbe na rešenje infrastrukture

Grafički prilog broj 5, pod nazivom Situacioni prikaz komunalne infrastrukture sa predlozima priključaka na spoljnu mrežu, ne pruža ni minimum informacija kako se instalacije priključuju na infrastrukturnu mrežu u ulicama Braće Jovanović i Karađorđevoj. Tačnije, katastar podzemnih vodova u javnim saobraćajnicama nije ni prikazan, tako da ne znamo da li mreža uopšte i postoji, osim što se to tvrdi u tekstu.

1. Atmosferska i fekalna kanalizacija dvorišnog dela objekta se priključuju na postojeće šahte u okviru parcele, bez prikaza daljeg toka kanalizacije. Dalji tok je kroz pasaž našeg objekta, odnosno kroz našu katastarsku parcelu što nije dozvoljeno.

Uslovima JKP „Vodovod i kanalizacija”, broj D-1953/1, od 5. 3. 2020. godine, ovakav način priključenja je izričito zabranjen uz obaveštenje da JKP ne može izvršiti takvo priključenje objekta i registraciju korisnika.

2. Prema uslovima Elektrodistribucije broj 8C.1.1.0.-D.07.15.-93043-21, od 29. 3. 2021. godine:

• Kolski prilaz trafostanici je minimalne širine 3.0 metra, a u projektu je širine 2.59 metara.

• Prostor za izgradnju trafostanice je minimalno 6.3×5.55 metara, a u projektu je 4.3×3.5 metara.

• Nejasno je odakle stiže električna energija na predmetnu parcelu, i kojom trasom (prema crtežu, ovaj vod prolazi kroz dilataciju između objekata), dok se navedenim uslovima traži kablovska kanalizacija u skladu sa propisima. U tekstu se opisuje samo razvod električne energije unutar objekta, i to dva puta.

3. Prema uslovima Telekom Srbije broj A332/117367/2 od 24. 3. 2021. godine na predmetnoj parceli nema izgrađenih objekata EKM, koji su u nadležnosti Telekoma Srbija, a u projektu je navedeno da postoje izgrađeni objekti EKM.

4. Takođe, predmetni urbanistički projekat ne sadrži geološko geomehaničku dokumentaciju, koja je sastavni deo UP, prema članu 77. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. Glasnik RS“ broj 32/2019).

Primedbe na saobraćajno rešenje

Površina podzemne garaže nije tačno prikazana jer i dalje iznosi preko 1500m2, što je klasifikuje kao veliku, pa nije dovoljan jedan ulaz – izlaz, predviđen projektom, već mora imati dva ulaza – izlaza, za koje na ovoj parceli nema mesta. Projektovani kapacitet podzemne garaže je 64 parking mesta, na istom mestu i rasporedu kao u predhodnom projektu, kada je površina bila 1499,11m2 za 60 automobila plus četiri parking mesta sa pristupnom saobraćajnicom oko 80m2, što opet premašuje prikazanih 1497,60m2. Širina pristupne saobraćajnice u garaži od 5.4m se više ne primenjuje, već je minimum 6.0m.

Upravno parkiranje u dvorištu objekta i dalje ne poštuje standard SRPS U.S4.234:2020. Parkiranje sa takozvanim natkriljenjem nije po propisu, a nije ni adekvatno zbog negativnog uticaja na zelenilo i ne bi ga trebalo primenjivati u Pančevu. Osim toga, prema navedenom standardu, širina parking mesta za upravno parkiranje treba da iznosi 2,5m.

Projektovan PUZZLE sistem u delu garaže na prilaznoj saobraćajnici je problematičan iz razloga što će stvarati konfliktna mesta prilikom ulaska ili silaska sa uređaja i onemogućavaće korisnicima normalan ulazak u garažu, što će rezultirati čekanjem, nepotrebnom bukom i povećanim zagađenjem, da ne zamišljamo šta će se desiti ako se u ovako projektovani saobraćajni haos uključi i kamion JKP „Higijena” koji treba da isprazni 18 kontejnera.

Molimo Komisiju za planove da uvaži naše primedbe.

Svi nedostaci ovog urbanističkog projekta, su posledica pogrešnog (i nezakonitog) načina formiranja građevinske parcele, koja je postojećim zgradama oduzela pripadajuće dvorište, zelenilo i mesta za parkiranje.

Neverovatna ideja da se u tom dvorištu može graditi objekat, nastala zloupotrebom i netačnom primenom pravila građenja važećeg Plana, dovela je do svih ovih problema: preizgrađenosti parcele, lošeg saobraćajnog rešenja, premalih rastojanja, ugrožavanja postojećih stanova.

Uvažavanjem svih naših primedbi, odnosno korekcijom urbanističkog rešenja u skladu sa propisima i pravilima važećeg Plana, neminovno se zaključuje da je jedino moguće rešenje ukidanje dvorišnog trakta (ulaz 2) i zahtevamo od Komisije za planove da donese takvu odluku.

U Pančevu, 18. 6. 2021. godine
Slede potpisi 30 stanara

One Comment to: Primedbe na treću verziju Urbanističkog projekta za objekte u Ulici Braće Jovanovića 34-36

 1. Baka Coka

  jun 28th, 2021

  Postovani, volela bih da se grupa autora proseta jedan cosak dalje duz Karadjordjeve ulice i zabelezi sta se tek tamo desava, i koje su sve tamo nepravilnosti. Moja kuca ce se uskoro naci u sendvicu izmedju dve zgrade, sunca u dvoristu nece biti vise od dva sata dnevno, loza koju je moj deda posadio pre 50 godina ce prestati da radja, kada sam se za ovo obratila investitoru, koji je naravno lokalni sns mocnik, uz salve uvreda mi je rekao da je plac njegov i da moze da radi sta hoce, jeb… mu se za propise, nazalost i u inspekciji su mi rekli da od njih nista ne zavisi ako je plan tako odobren. Cemu sluze zakoni u ovoj zemlji??

  Odgovori

Ostavi komentar

 • (not be published)