Poverenik naložio ćutljivoj administraciji Grada Pančeva da progovori!

Poverenik za informacije od javnog značaja naložio je Gradu Pančevu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema rešenja, obavesti našeg novinara Živkovića da li poseduje dokumenta DRI i Gradske uprave o JKP ATP, koja je Živković tražio po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Rok ističe u ponedeljak, 7. juna

Objavljeno 03.06.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

Grad Pančevo nastavlja da pravi grube faulove i podiže letvicu u disciplinama kršenje zakona, netransparentnost rada, nekomuniciranje sa građanima i ignorisanje njihovih prava. Kao što je naš sajt već pisao (videti ovde) naš novinar Nenad Živković je 26. marta zatražio da mu gradske službe učine dostupnim i lično predaju kopije dva dokumenta: Zahtev Državne revizorske institucije za preduzimanje mera protiv subjekta revizije JKP ATP Pančevo od 7. decembra 2020. godine i odgovor nadležnih u Gradu Pančevu na ovaj dokument DRI-a. Nakon što Gradska uprava Grada Pančeva, Gradsko veće i Skupština Grada Pančeva nisu u zakonskom roku (bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva), odgovorili na Živkovićev zahtev, on je džentlemski sačekao još sedam dana nakon isteka zakonskog roka, i, kako se ništa nije desilo, povukao jedini potez koji mu je ostao na raspolaganju – da se obrati pravnoj državi Srbiji kako bi ostvario svoja prava. Naš novinar je 19. aprila podneo žalbe Povereniku protiv pomenutih organa vlasti, zbog ćutanja (gradske) administracije, koji su vrlo brzo ušle u proceduru. Poverenik je već 22. i 28. aprila zatražio od prijavljenih da se u roku od osam dana izjasne o navodima iz Živkovićeve žalbe, posebno o razlozima za nepostupanje u zakonskom roku, ali na taj zahtev nije dobio odgovor… Grad Pančevo ne samo da, dakle, ignoriše zakonom garantovana prava građana (novinara, tražioca informacija od javnog značaja…), nego se nadmeno i bahato ponaša i prema nezavisnim državnim telima zaduženim za sprovođenje zakona.

Sa svoje strane, Poverenik je preduzeo mere iz domena svojih nadležnosti: Rešenjem od 25. maja, koje je naš novinar, (a verovatno i Gradska uprava) primio 1. juna, Poverenik je naložio Gradskoj upravi, Gradskom veću i Skupštini Grada da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema Rešenja, obavesti Živkovića da li poseduje tražene informacije (odnosno dokumenta, a iz dokumentacije DRI-ja nedvosmisleno sledi da ih poseduje, videti ovde), te da, ako ih poseduje, kopije izda tražiocu lično, u prostorijama Gradske uprave, s tim što će, naravno, učiniti nedostupnim podatke o ličnosti, ukoliko su u tim dokumentima sadržani. Poverenik je naložio organima vlasti da ga u roku od sedam dana od prijema, obaveste o izvršenju ovog Rešenja.

Kao što smo i predviđali, Poverenik ima nameru – i zakonske mehanizme – da natera ćutljivu gradsku administraciju da progovori. Rok za dostavu dokumenata Živkoviću ističe u ponedeljak, 7. juna.

Ostavi komentar

  • (not be published)