Portalu e-Pančevo Viši sud naložio da Nenadu Živkoviću plati 100.000 zbog serije uvredljivih tekstova

Za pet tekstova tokom klevetničke kampanje protiv novinara, izdavač i urednik e-Pančeva Aleksandar Čupić kažnjeni sa samo 100.000 dinara. Živković se žalio na visinu presude, a kaznu smatra neprimereno niskom posle teških optužbi i uvreda, među kojima su i da je saradnik neprijatelja Srbije ili da poziva na nasilje i separatizam

Objavljeno 12.05.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 7 mins

Sutkinja Višeg suda u Beogradu Marijana Nikolić Milosavljević donela je 29. marta ove godine presudu u parnici koju pančevački novinar Nenad Živković vodi protiv firme Open View iz Vršca, izdavača medija e-Pančevo, i glavnog urednika tog portala Aleksandra Čupića, kojom se potvrđuje da su Živkoviću povređeni ugled i čast.

Na ime nematerijalne štete zbog „pretrpljenih duševnih bolova” u pet tekstova, tuženima se, prema presudi, nalaže da Živkoviću isplate 100.000 od traženih 500.000 dinara.

Nenad Živković za Cenzolovku kaže da je zadovoljan presudom, ali da smatra da je dosuđeni iznos neadekvatan.

„Ispada da za 20.000 dinara bilo ko može bilo kome da kaže najbesmislenije diskvalifikacije i uvrede. Mislim da bi kaznena politika u tom smislu morala da bude daleko restriktivnija prema počiniocima, kako bi pravosuđe uputilo jasnu i nedvosmislenu poruku da takva vrsta komunikacije u javnom prostoru nije dozvoljena”, ocenjuje Živković.

On kaže da su kvalifikacije koje mu je u tekstovima iz februara 2019. godine uputio Aleksandar Čupić na portalu e-Pančevo više nego uvredljive i daleko ispod svakog profesionalnog nivoa, kao i ispod bilo kakvog elementarnog nivoa pristojne komunikacije u javnosti.

Zbog toga je Živković, zajedno sa advokatom Veljkom Milićem, uložio žalbu na presudu. To će učiniti i tuženi, potvrdio nam je Saša Levnajić, advokat Aleksandra Čupića. Levnajić nije za Cenzolovku želeo da komentariše presudu.

Uvredljive objave nisu javni interes

U tekstovima koji su predmet sudskog postupka, Živkoviću su upućene najgore kvalifikacije. On je nazvan „smradom”, „promoterom nasilja”, „besposličarom i dangubom”, „lažnim novinarem i profesionalnim opozicionarom”, „učenikom špijuna”, „opsesivnim materijalistom”, označen je kao saradnik neprijatelja Srbije i kao neko ko se bavi mahinacijama i prevarama, te da poziva na nasilje i separatizam…

Za tekstove iz ove medijske kampanje protiv Živkovića, portal e-Pančevo je dobio više javnih opomena Saveta za štampu.

U ovim tekstovima, kako je sud zaključio u presudi, tužilac je predstavljen u negativnom kontekstu i diskreditovan je kao aktivista, novinar i profesor.

„Imajući u vidu objavljene informacije, praćene fotografijama tužioca i senzacionalističkim naslovima, sud nalazi da se u konkretnom slučaju ne radi o iznošenju kritičkih stavova na račun tužioca i kritičkom preispitivanju njegovih postupaka i javnih istupanja ili o pitanjima od javnog interesa”, navodi se u presudi Višeg suda i dodaje da se stvaranje takve predstave o tužiocu u javnosti ne može opravdati ni slobodom izražavanja, ni interesom javnosti.

„Neosporno je da postoji pravo medija na slobodu izražavanja, koja obuhvata i slobodu izražavanja vrednosnih sudova, ali je to pravo s druge strane ograničeno pravom svake ličnosti na zaštitu prava i ugleda”, stoji u presudi.

Sud, kako piše u presudi, nije poklonio veru iskazu tuženog Aleksandra Čupića, jer je njegov iskaz, kako se navodi, „ocenjen kao nelogičan i neiskren, naročito u pogledu navoda iz kojih izvora je dobio informacije objavljene u spornom tekstu, te da je sračunat na uspeh tuženog u sporu”.

S druge strane, prema navodima iz presude, sud je iskaz tužioca prihvatio u celosti, nalazeći da je njegov iskaz „posledica njegovog iskrenog držanja pred sudom, da je dat na jasan i uverljiv način i da je potvrđen pisanim dokazima u toku postupka”.

Za duševne bolove sto hiljada dinara

I dok je sud prihvatio deo Živkovićeve tužbe za povredu ugleda i časti, deo tužbe u delu u kojem se traži da se utvrdi da su u spornim tekstovima objavljene neistinite informacije odbijen je jer je, kako piše u presudi, „sud našao da je zahtev nedozvoljen jer se njime traži utvrđivanje činjenica”, što, kako se dalje objašnjava, nije u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Za prouzrokovane duševne bolove, sud je Živkoviću dodelio novčanu naknadu u iznosu od 100.000 dinara, sa obrazloženjem da je u odmeravanju novčanog iznosa sud „imao u vidu težinu i značaj objavljenih informacija, odnosno ukupnu sadržinu i kontekst u kome se tužilac pojavio u spornom tekstu, te ceneći posledice nastale objavljivanjem konkretnih neistinitih informacija”, kao i da je traženi iznos previsok s obzirom na „značaj povređenog dobra i cilja kome služi”.

„Sud smatra da ovaj iznos predstavlja adekvatnu novčanu satisfakciju za pretrpljene duševne bolove, imajući u vidu sve kriterijume iz člana 200 Zakona o obligacionim odnosima”, stoji u presudi.

Čupić je ovom presudom obavezan da plati troškove suđenja, da objavi uvod i izreku pravnosnažne presude, a zabranjeno mu je ponovno objavljivanje informacija koje su predmet suđenja.

Podsetimo, Nenad Živković je tužio Čupića i izdavača portala e-Pančevo u junu 2019. godine, a poslednje ročište održano je 29. marta, o čemu je Cenzolovka pisala. Živković vodi još jedan postupak protiv istih lica, takođe za povredu ugleda i časti, i još dva postupka protiv RTV Pančevo, gde su emitovani prilozi i tekstovi gotovo iste sadržine kao oni objavljeni na portalu e-Pančevo. U jednom od postupaka protiv RTV Pančevo, Viši sud je u oktobru prošle godine presudio u korist Nenada Živkovića, a nakon žalbe i tuženih i podnosilaca tužbe zbog niskog odštetnog zahteva od 80.000 dinara, o predmetu još odlučuje Apelacioni sud u Beogradu.

Tekst je preuzet sa sajta Cenzolovka

Ostavi komentar

  • (not be published)