Odgovor Uprave PU „Dečja radost” na dopis roditelja vrtića „Kekec”, „Bambi” i „Neven”

V. d. direktorka Vojnov tvrdi da premeštanje vaspitača neće uticati na kvalitet rada

Objavljeno 01.07.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 5 mins

Poštovani,

Dana 23.06.2022. godine zaprimili smo dopis, u kom roditelji potpisnici Ugovora sa PU „Dečja radost” Pančevo, mlađe vrtićke grupe „Kekec” zahtevaju da se deci vrate vaspitačice Zorica Golubović, Merima Adžajlić i Sandra Despotović, kao i izmenu člana 5. Ugovora o uslugama.

Nakon razmatranja dopisa, odlučili smo da, još jednom, zatražimo mišljenje pedagoga i psihologa, u vezi sa premeštajem vaspitača, te vam isto prenosimo u celosti:

„U odnosu na zabrinutost koju prepoznajete u činjenici da će se promeniti vaspitač u vrtiću, možemo reći da se slažemo sa vama da, sa stanovišta najboljeg interesa deteta, idealna situacija je da isti vaspitači „izvedu” generaciju dece do polaska u školu. Međutim, okolnosti koje se između ostalog odnose na potrebe organizacije posla i života u predškolskoj ustanovi vrlo često podrazumevaju premeštaje vaspitača i/ili medicinskih sestara vaspitača iz jednog vrtića u drugi. Iako ovaj razlog, koji se odnosi na potrebe funkcionisanja ustanove u celini, ne bi trebalo posmatrati kao važniji, nadređeniji onome što podrazumevamo pod najboljim interesom deteta, to jeste svakako elementaran argument, jer bez adekvatne organizacije vaspitno obrazovnog rada, ne bi bilo ni mogućnosti da se najvažniji kriterijum – najbolji interes dece, zadovolji.

Kontinuitet u odnosima koje deca grade sa vaspitačima jeste svakako bitan segment onoga što bismo mogli odrediti kao širu sliku koja čini taj odnos, a koji se bazira na poverenju, sigurnosti, predvidivosti… Međutim, ako je obaveza nas odraslih ostvarivanje najboljeg interesa deteta, onda je to neodvojivo od podrške personalnoj i socijalnoj dobrobiti deteta, koja se odnosi na stvaranje prilika da dete upoznaje svet oko sebe i proširuje svoja iskustva kroz građenje odnosa sa vršnjacima i odraslima, da prihvata promene, bude otvoreno i fleksibilno… Promene su sastavni deo života. Pružanjem podrške deci u prihvatanju promena i različitosti, jačamo njihove kapacitete za toleranciju i uvažavanje. Deca imaju kapacitete da razviju odnose pozitivne afektivne vezanosti i sa drugim osobama u vrtiću, drugim vaspitačima, naravno, ukoliko im kao odrasli u tome pružimo podršku. To je deo odgovornosti, kako profesionalaca u vaspitanju i obrazovanju, tako i roditelja, da svojim pozitivnim odnosom prema vrtiću i novim vaspitačima, pomognu svoj deci u prihvatanju promena i razvijanju kvalitetnih odnosa.

Za našu Ustanovu je najvažnije da u vrtiću, sa planiranim kadrovskim promenama, neće doći do pada kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Naprotiv, vaspitači koji će od septembra raditi u vrtiću koji pohađaju vaša deca, takođe su profesionalci s bogatim iskustvom, koji već godinama uspešno ispraćaju generacije dece do školskih klupa.

Što se tiče člana 5. Ugovora o uslugama, koji zahtevate da se promeni, moramo vas podsetiti da PU „Dečja radost” Pančevo sa roditeljima/drugim zakonskim zastupnicima dece, sklapa Ugovor po pristupu, te Korisnik usluga nema mogućnost da utiče na sadržaj ugovora.

Korisnici usluga su u obavezi da poštuju odluke o unutrašnjoj organizaciji kadrova u PU „Dečja radost” Pančevo.

Savet roditelja nema ingerencije da svoje savete i predloge, koji se tiču unutrašnje organizacije kadrova u ustanovi, upućuje direktoru, organu upravljanja i stručnim organima.

Nadležnost saveta roditelja regulisana je članom 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i članom 58. Statuta PU „Dečja radost” Pančevo (Službeni list Grada Pančeva br. 2/2021).

S poštovanjem,

PU „Dečja radost”
v. d. direktora
Ljiljana Vojnov

NAPOMENA REDAKCIJE: Sva tri su vrtića su dobila potpuno isti dopis v. d. direktorke Vojnov, samo se razlikuju zaglavlja i imena vaspitača. Prenosimo dopis koji je stigao u vrtić „Kekec”.

Dopisi roditelja vrtića „Kekec”, „Bambi” i „Neven”

Ostavi komentar

  • (not be published)