Da li za bezbednost u Pančevu treba da se staraju građani ili nadležni državni organ?

Kakvo je stanje u oblasti pružanja usluga iz oblasti bezbednosti u gradu Pančevu, na primeru obaranja platana na Tesli i događaja koji su potom usledili?

Objavljeno 18.11.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 13 mins

Pitanje bezbednosti građana Pančevo je bez sumnje ne samo kompleksno nego i politički veoma škakljivo, kako bi se to rečnikom političara reklo. Pri čemu se pre svega misli na opasnosti koje sa sobom nose tehnologije tzv. Južne zone (Rafinerija Nafte, Petrohemija i Azotara), ali i njenu finansijsku moć i povezanost sa politikom. Ta tema – bezbednost građana Pančeva, nikada nije postavljena. U planu nam je da u narednom periodu i njoj damo svoju maksimalno pažnju i postavimo je na mesto koje joj u gradu pripada. Ovom prilikom, bavićemo se samo jednim segmentom bezbednosti – posmatraćemo postupanje Policijske uprave Pančevo, tj. pančevačke policije, u vezi sa događajem koji je uznemirio deo građana Pančeva do te mere da ih je „prinudio” da organizuju danonoćne građanske straže. Što je kao činjenica, sama po sebi, bez da uđemo u bilo koji aspekt predmetnog događaja – presedan za društvo koje sebe smatra demokratskim, na vladavini prava zasnovanim i jednako za svakog grananina bezbednim.

O čemu je reč?

Događaj je odjeknuo toliko jako da je sa njim upoznata ne samo pančevačka nego i šira javnost. Pre svega imajući u vidu maksimalnu medijsku podršku, naravno od medija koji su slobodni da izveštavaju građane o svim događajima. Portal Pančevo Si Ti je o događaju objavio više tekstova (jedan od njih videti ovde).

Da se podsetimo: Dana 28. juna 2021. godine, na lokaciji koja sve više dobija na značaju u građanskom aktivizmu – kod platana na Tesli. To je mesto na kome je pod sumnjivim okolnostima investitor isekao stablo platana u drvoredu staro više od pedeset godina. Znajući da se priprema seča, aktivisti građanske Inicijative Odbranimo Teslu!, bili su na oprezu i hitno su reagovali onemogućivši investitora da poseče još jedno stablo, što mu je bila namera.

Teslaši su istovremeno telefonom obavestili i policiju i Komunalnu miliciju, te su obe službe brzo izašle na lice mesta. Za to hitno postupanje, anketirani građani su pohvalili obe službe. Takođe, prilično brzo i efikasno postupila je policija. Tokom dana identifikovala je i privela NN izvršioce seče stabla. Tu činjenicu posebno su pohvalili anketirani građani. Takođe policija je pohvaljena i zbog profesionalnog ponašanja tokom nekoliko javnih okupljanja koje su Teslaši kasnije organizovali. I tu bi bio kraj pohvalama, i pozitivnom ocenjivanju.

U nastojanju da se spreče dalje zloupotrebe, Teslaši su ukazivali na brojne sumnje u pogledu celokupnog ubranističkog projekta i u postupanje drugih nadležnih gradskih službi. O sumnjama je usmeno upoznat dnevno dežurni zamenik OJT Pančevo, čija je nadležnost ograničena na eventualno krivično delo iz oblasti ekologije, ali ne i na korupcijska krivična dela. Takođe, o nekim sumnjama usmeno je obavešten i dnevno dežurni operativni radnik Policijske uprave. Ni nakon više meseci ni jedan od Teslaša aktivista nije pozvan da da izjavu i da svojim stručnim znanjem pomogne i razjašnjenju brojnih okolnosti u ovom predmetu, koje ukazuju da postoji sumnja u pogledu više kako korupcijskih, tako i nekorupcijskih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Šta je sa aspekta bezbednosti građana trebalo uraditi?

Bilo je neophodno da policija obavi sveobuhvatne provere kojima bi se obuhvatili svi aspekti predmetnog događaja. Na ovom mestu, opisivati šta je to sve policija trebala da uradi je bespredmetno. To je precizno definisano ZKP-om, drugim podzakonskim aktima i pravilima struke kriminalistike, što policija jako dobro zna. Građani to ne moraju da znaju, dovoljno je samo da su bezbedni. Međutim, i nakon više meseci građanska Inicijativa Odbranimo Teslu! nema nikakvu informaciju o eventualnom postupanju policije. Stoga je navedena inicijativa i po drugi put bila „prinuđena” da sama postupa, i da podnese krivičnu prijavu protiv više odgovornih lica iz Gradske uprave u Pančevu. Sama ta činjenica mnogo govori o oceni usluga koje u oblasti bezbednosti građanima Pančeva pruža pančevačka policija.

Ukoliko građani moraju da proveravaju, prikupljaju dokaze i utvrđuju činjenice u pogledu sumnje na krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti – onda je to dokaz da je policija u tom predmetu pala na ispitu, i znatno smanjila poverenje kod građana. Ukoliko građani moraju da podnesu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica Gradske uprave zbog sumnje na krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, a to ne učini policija, onda je sama ta činjenica dokaz da je policija u tom predmetu pala na ispitu, i znatno smanjila poverenje kod građana.

Sve do sada navedeno i nije tako strašno u odnosu na činjenice koje slede.

Građanske straže u 21. veku! Kada bi ste videli takav naslov u nekom tabloidu, na koju bi ste zemlju pomislili? Šta to građane može da navede da preuzmu funkciju policije?

Teslaši, ali i pojedinci iz drugih delova grada, dva meseca su danonoćno držali građanske straže, čuvajući stablo platana u drvoredu koje je investitor imao nameru da poseče. Čuvali i sačuvali! Pokazali svima da građani imaju moć. Da li je to bio zadatak nekog drugog, nekog ko je nadležan za stanje bezbednosti, za osećaj sigurnosti kod građana?

Prvih nekoliko dana, u neposrednoj blizini lica mesta nalazila se policijska patrola. U slobodnom razgovoru građanima na straži rekli su da oni ne čuvaju platan od seče, već da su tu da spreče narušavanje javnog reda i mira koje bi moglo da nastane, ukoliko bi došlo do sukoba između investitora i građanskih stražara. U vezi sa tim, anketirani građani postavljali su pitanje: koga je tih nekoliko dana policija čuvala, građane na straži od investitora ili investitora od građana na straži?

Niko ne voli teoriju, ali moramo da vidimo da li je uopšte obaveza policije da se stara za bezbednost građana? Teorija, a pre svega legislativa slikovito kaže da se policija raskošno okitila brigom za građane i civilno društvo?

Poslužićemo se, na kratko, Zakonom o policiji (to je onaj zakon koji je pre par meseci bio u žiži javnosti, zbog namere vlasti da ga zameni novim Zakonom o unutrašnjim poslovima. Nakon burne reakcije javnosti, ministar policije je prilično besno izjavio da je „nacrt zakona povučen”. Ali,ipak nije povučen; rasprava o njemu je nastavljena). Da vidimo, šta kaže još uvek važeći Zakon o policiji:

– Pri obavljanju policijskih poslova, Policija se pridržava (…) dužnosti služenja građanima i zajednici (čl. 33 Zakona o policiji).

MUP obezbeđuje redovnu saradnju (…) i sa različitim oblicima udruženja (čl. 11 Zakona o policiji).

– Policijski poslovi se obavljaju „uspostavljanjem odnosa poverenja sa građanima;” (čl. 5 st. 6 Pravilnika o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova).

Sada, kada znamo šta Zakon kaže, da vidimo da li se i sprovodi?

– Da li se u spornom događaju „policija pridržavala dužnosti služenja građanima i zajednici“?

– Da li je MUP sa nekim „različitim obliku udruženja” obezbedio redovnu ili bar povremenu saradnju?

– Na kraju, da li je policija „uspostavila odnos poverenja sa građanima” Teslašima?

Zbog značaja koji predmetni događaj ima za bezbednost građana, odgovori na ova pitanja potraženi su i u okviru projekta „Premošćivanje jaza – za poboljšane javne usluge i promociju reforme javne uprave u gradu Pančevu”, koji realizuju organizacije civilnog društva SINHRO i CETRA, a kao konsultant na realizaciji projektne aktivnosti pojavila se još jedna pančevačka organizacija civilnog društva – Institut za istraživanje korupcije Kareja. Podršku je sa svoje strane, kao i do sada, pružila građanska Inicijativa Odbranimo Teslu!. Projekat podržava Evropska unija, realizuje se u okviru šireg projekta WeBER 2.0, za koji je na nacionalnom nivou zadužen Centar za evropske politike (CEP).

Na lokaciji „kod platana” organizovane su građanske konsultacije, kao aktivnost koja se nadovezuje na građanske straže. Teslaši su se i ovom prilikom odazvali i uzeli učešće u diskusiji na toliko profesionalan način i sa toliko podataka i stručnog znanja da je svaki mogao da bude i moderator. Generalno su pohvalili postupanje policije (više) i Komunalne milicije (manje) prvog dana, ali su generalno nezadovoljni daljim postupanjem svih nadležnih državnih organa, a posebno time što nikakav postupak (krivični, prekšajni, upravni, ni disciplinski) nije pokrenut u navedenom predmetu. Takođe, kao novi bezbednosti problem istaknut je saobraćaj, koji je u neverovatnoj ekspanziji u naselju Tesla. Postojeće saobraćajnice ne mogu da prihvate sve veći broj vozila, jer tako nisu ni projektovane. To rađa sumnju da će se u dogledno vreme pristupiti proširenju saobraćajnica, a time iseći ne samo jedno tablo, nego ceo drvored platana.

Posla će za Teslaše i u narednom periodu, očigledno, biti više nego što ga sada imaju. To je lepa prilika da se na građanski aktivizam podstaknu svi građani Pančeva.

Rezlutate ankete načinjene tokom pomenutih konsultacija pogledajte ovde.

One Comment to: Da li za bezbednost u Pančevu treba da se staraju građani ili nadležni državni organ?

  1. Orvel

    18 новембра, 2021

    Da imamo drzavu imali bi i drzavne organe koji bi se o njoj brinuli. Nazalost nemamo drzavu vec diktaturu jednog coveka i jedne stranke i korumpirane organe koji iskljucivo njima sluze i o njihovom interesu brinu.

    Odgovori

Ostavi komentar

  • (not be published)