ATP u likvidaciji duguje poveriocima preko milion evra

Proces prepuštanja delatnosti javnog prevoza novoformiranom preduzeću „Pantransport” i uporednog gašenja JKP „Autotransport Pančevo” ne teče glatko i bez najblaže rečeno neobičnih pratećih događaja. Stiče se utisak da se čitava operacija odvija nedovoljno tranсparentno i pod političkih uticajem

Objavljeno 15.04.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 12 mins

Transformacija nekadašnjeg Javnog komunalnog preduzeća „Autotransport Pančevo”, koje je (u raznim formalnih statusima, ali uvek u vlasništvu Opštine ili Grada) od 1948. godine prevozilo Pančevce po gradu, do Beograda, do okolnih mesta i nazad, počela je 29. jula 2019. godine. Tada je Grad Pančevo uputio Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za dodelu koncesije za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Pančeva i izgradnja nove autobuske stanice. Na ovaj poziv odgovorio je – posle čak pet promena konkurske dokumentacije i odustajanja drugih pretendenata – na posletku, nimalo neočekivano, samo jedan ponuđač – konzorcijum beogradskih firmi koji čine Privredno društvo „Saga trans” d.o.o., Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu „Dumeco” d.o.o., Društvo za saobraćaj, turizam i trgovinu „Trans-jug” d.o.o. Obrenovac, sa podizvođačem „Apex solution technology” d.o.o.

Ponude, tj. ta jedna, otvorene su komisijski 18. oktobra, pa tadašnjem gradonačelniku Saši Pavlovu nije preostalo ništa drugo nego da 4. novembra donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude, koja je otvorila put da se koncesija za delatnost domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Pančeva i izgradnju nove autobuske stanice dodeli navedenim preduzećima.

Odbornička (SNS) većina u Skupštini Grada Pančeva je 25. novembra usvojila Odluku o davanju saglasnosti na konačan nacrt javnog ugovora za ovu javnu uslugu, a dva dana kasnije zaključen je Ugovor između Grada Pančeva i konzorcijuma nabrojanih ponuđača.

Ovim dokumentima je predviđeno da privatni partneri uplate fiksnu komisionu naknadu u iznosu od 45 miliona dinara, da kupe i u saobraćaj uvedu 60 novih „ekoloških” autobusa (po Euro 6 ili EEV normativima) i da izgrade novi objekat autobuske stanice na već određenoj lokaciji pored nedovršene hale „Bagremar” već u roku od godinu dana od kada se stvore uslovi u prethodnim fazama (za ta kapitalna ulaganja predviđeno je 1,2 milijarde dinara). Tokom 25 godina, na koliko je koncesija pogođena, privatni partneri su stekli pravo izdavanja i naplaćivanja voznih karata. Grad je, tojest ATP, ustupio šest gradskih, pet prigradskih i devet međumesnih linija i postojeći objekat autobuske stanice, do izgradnje novog.

Procenjena vrednost posla za ceo taj period iznosi za naše pojmove ogromnih 20 milijardi dinara ili 800 miliona dinara prihoda godišnje (bez PDV-a), od čega 550 miliona dinara iz poslovanja i 250 miliona dinara od subvencija za povlašćene kategorije stanovništva, na teret Grada. Očekivani godišnji profit od 40 miliona dinara delio bi se u skladu sa vlasničkom strukturom novoformiranog preduzeća „Pantransporta” – 97 odsto privatnicima, tri odsto (ili 1,2 miliona dinara) Gradu Pančevu. Za građanskog nadzornika Uprava za javne nabavke Srbije odredila je Udruženje Transparentnost Srbija iz Beograda, koje se, međutim, zbog preopterećenosti resursa, nije uključivalo u ovaj proces.

Novo preduzeće Pantransport, u vlasništvu ova četiri suosnivača, registrovano je 26. decembra 2019. godine, a već četiri dana kasnije sastavljen je Nacrt ugovora o statusnoj promeni – izdvajanje uz pripajanje – kojim su se strane potpisnice, između ostalog, saglasile da NE sačinjavaju i NE razmatraju finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora; kao ni izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji Statusne promene, te da će, po potrebi, i zakonski zastupnici Ugovornih strana dati pismene izjave da su Članovi Ugovornih strana saglasni da se ne sačinjavaju finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora; kao ni izveštaje direktora o statusnoj promeni.

Izgledalo je da više ništa ne stoji na putu ovoj tranziciji koja je trebala da podigne nivo kvaliteta javnog prevoza građana Pančeva i okolnih mesta, uključujući Beograđane koji se zapute u najveći grad u južnom Banatu…

Kontroverze transfomacije

U svojoj terminalnoj, samoukidajućoj fazi, ova transformacija poprimila je nove kontroverze, kao da se neverovatan sticaj i sled okolnosti, slučajno, ničim izazvan i iznebuha, urotio protiv višedecenijskog gubitaša obilato dotiranog novcem iz gradskog budžeta: Prvo su 25. maja 2020. godine hakeri neovlašćeno, a kako bi drugačije, pristupili ATP-ovim serverima, zatvorili data baze i tražili otkup pristupa podacima od ove neplatežne gradske firme. Na stranu što policijski odred za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nije uspeo da pronađe počinioce, tek ponosni ATP, naravno, nije pristao na ucene ovih digitalnih besprizornika (koji su od svih dobrostojećih firmi na svetu odabrali da napadnu baš siromašnog pančevačkog gradskog prevoznika) pa zbog nedostupnih fajlova (i njihovih kopija) sa brojkama o poslovanju nije bilo moguće sastaviti Završni račun za 2019. godinu. Zanimljivo je da, prema raspoloživoj dokumentaciji, poslovna 2019. godina nije postojala u istoriji ATP-a: Na sajtu Agencije za privredne registre (APR) nema ni redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, ni vanrednog finansijskog izveštaja, ni konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, kao što nema nijedne upisane odluke registratora. Jedino je uz Nacrt ugovora o statusnoj promeni priložen Deobni bilans.

Iz istog razloga – nepostojanja dokumentacije – likvidacija preduzeća nastavljena je bez podataka o poslovanju u 2020. godini, uključujući iznose dugovanja i potraživanja. Likvidacioni upravnik Bojan Bojanić, beogradski kadar (inače i poslednji direktor ATP-a dok je bio u statusu JKP-a pre likvidacije i bivši direktor „Laste”), morao je da povuče očajnički i nimalo uobičajen potez – da se obrati „poznatim poveriocima da prijave svoja potraživanja”, i to preko i-mejla jer redovnu poštu nije mogao da koristi zbog blokade računa ATP-a (!), koji je u tom trenutku iznosio oko 12,5 miliona dinara. Prolazeći kroz agoniju predodređene sudbine, zaposleni su više puta tokom leta prošle godine protestovali ispred zgrade Gradske uprave, blokirali ulaz u Autobusku stanicu i tzv. Autobazu. Bilo je napetih situacija, koškanja, sukoba sa obezbeđenjem i intervencije policije… Bivši radnici ATP-a su pritiskali Grad Pančevo sve dok nisu uspeli da nateraju osnivača da im isplati sva zaostale zarade, regrese i tople obroke, u iznosu od oko 45 miliona dinara, što se desilo septembra prošle godine.

Pokrivanje gubitka iz budžeta ili stečaj?

Na osnovu Odluke Skupštine Grada Pančeva od 25. septembra 2020. godine o likvidaciji ATP-a, još uvek postojeće pančevačko autotransportno preduzeće je podnelo registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije Agenciji za privredne registre, koju je APR usvojio već 6. oktobra. Bojanić je umesto Početnog likvidacionog izveštaja APR-u podneo „računovodstveni” izveštaj – Bilans stanja i Bilans uspeha, pa je Registrator odbacio ovu prijavu 10. decembra. Dotično odgovorno lice je podnelo APR-u Vanredni finansijski izveštaj za 2020. godinu (za period od 1. januara do 6. oktobra) i taj izveštaj je, kao ispravan, (iako sa samo jednom cifrom – nulom – upisanom na više potrebnih mesta), objavljen 16. decembra 2020. godine na internet stranici Agencije za privredne registre, u pripadajućem Registru finansijskih izveštaja. Vanredni finansijski izveštaj za 2021. godinu (za period 1. januar – 22. februar) je u postupku obrade.

Likvidacioni upravnik je potom trebalo da pristupi sledećem koraku u postupku likvidacije privrednog društva – da u roku od 90 do 150 dana od dana početka likvidacije sastavi Početni likvidacioni izveštaj, koji zatim podnosi Skupštini na usvajanje, a ona je dužna da to učini najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja. Oba dokumenta su ušla u proceduru u „zaustavnom vremenu”: ATP, tj. Bojanić je Početni likvidacioni izveštaj podneo 5. marta, a Skupština Grada ga je usvojila na sednici 2. aprila. Na osnovu Bojanićevog računa, kad se od dugovanja (203.375.420,66 RSD) oduzmu potraživanja (85.029.432,15 RSD), ovo javno preduzeće je u minusu fantastičnih 118.345.988,51 dinara, što znači da će ponovo svi građani Pančeva, sredstvima iz budžeta namiriti i obeštetiti poverioce, ako Skupština tako odluči, a postoji osnovana sumnja da hoće. Druga opcija je da se pred nadležnim sudom pokrene postupak stečaja. Iznos od preko milion evra duga nije konačan – može da se uveća u zavisnosti od iznosa troškova sudskih procesa koji su u toku. Skupštinska Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja ATP-a još nije objavljena u Registru privrednih subjekata APR-a.

O ovim temema od javnog značaja naša Redakcija nije uspela da dobije relevantne informacije od odgovornih lica: gradski većnik za komunalne delatnosti i saobraćaj Predrag Živković nikad nije odgovorio na poziv našeg novinara da razgovaraju o aktuelnoj situaciji u ATP-u, a likvidacioni direktor Bojanić se opravdao zdravstvenim razlozima izazvanim aktuelnom epidemijom.

Objavljivanje ove priče omogućeno je kroz projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Stavovi izneti u ovoj priči su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Ostavi komentar

  • (not be published)