Kako je korumpirana borba protiv korupcije

Zašto se termin „politička korupcija” skoro nikad ne koristi u javnosti? • Još tri istine i zablude o Radnoj grupi MUP-a za 24 sporne privatizacije

Objavljeno 27.12.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 14 mins

Prethodni deo teksta možete pročitati ovde

Ako kažemo da se ne radi o običnoj već o političkoj korupciji, nadamo se da će biti mnogo lakše da se odgovor nasluti.

19. Predmeti Radne grupe su korupcijski, ali nije njen najteži vid politička korupcija – zabluda.

Većina predmeta Radne grupe i svi ovde opisani su školski primer političke korupcije – istina.

Ovim istraživanjem nije utvrđeno da je bilo koji predmet Radne grupe označen kao politička korupcija. I inače se taj termin gotovo nikad ne koristi. Dokaz da je politika u vezi sa kriminalitetom koji je otkrila Radna grupa su trojica uhapšenih bivših ministra i nekoliko direktora moćnih privrednih subjekata koji se dovode u vezu sa političkim strankama. Možemo da pretpostavimo da je još najmanje nekoliko bivših ministara bilo u obuhvatu provera. Time se jasno zaokružuje dobar deo samog vrha političke moći i stiču sumnje u pogledu postojanja najvišeg mogućeg oblika političke korupcije.

Predmeti koji su bili u zaduženju tima br. 11, a verovatno je takvih bilo i u drugim timovima, mogu se podeliti u dve grupe. Prvu čine predmeti u kojima su zakon i pravila struke dosledno primenjivani. Drugi grupu predmeta čine oni u kojima je primena zakona bila selektivna, koji su zadržavani i u kojima nisu dosledno primenjena pravila struke. Rad na prvoj grupi predmeta zaslužuje sve pohvale. Rad na drugoj grupi predmeta zaslužuje suprotno.

20. Javnost je upoznata sa svim predmetima koje je obrađivala Radna grupa – zabluda.

Samo retki pojedinici i rukovodstvo MUP-a znaju tačan broj ali i status svih predmeta koje je obrađivala Radna grupa – istina.

Da je javnost upoznata sa svim predmetima, onda bismo mogli da odgovorimo na pitanje: koliko ih je? No, na žalost, i to pitanje podeliće sudbinu svih bitnih – ostaće bez odgovora. Svi koji su se bavili analizom ostvarenih rezultata Radne grupe, imali su u vidu samo 24 sporne privatizacija i ni jedan predmet više. U par slučajeva bilo je naznaka da je Radna grupa obrađivali više od 24 predmeta, ali su ozbiljnije analize izostale. Tako da javnost nije upoznata sa svim predmetima koje je obrađivala Radna grupa. Postavlje se pitanje, zbog čega se to krije? Jedan od mogućih odgovora na postavljeno pitanje je: uticaj političke korupcije je maksimalno efikasan.

Iako je delokrug nadležnosti Radne grupe precizno određen njenim nazivom, ukupan broj predmeta bio je znatno veći. Naime, u trenutku kada smo poverovali da zaista smemo da radimo sve, počelo je dodavanje predmeta organizovanog finansijskog kriminaliteta koji su u ranijem period pali pod uticaj političke korupcije i na kojima su provere obustavljene. Umesto da stari predmeti budu oživljeni, oni su umrtvili i ono malo preostalog života u Radnoj grupi. Pored toga pojedini timovi Radne grupe samostalno su otkrivali nove predmete i radili na njima.

Jedan od primera da Radna grupa nije radila samo na spornim privatizacijama je i predmet JP „Srbijagas”. U dopisu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu broj PI 28/14. od 23. septembra 2014. godine upućenom Topličkom centru za demokratiju i ljudska prava kaže se:

– Ministarstvo unutrašnjih poslova „formiralo je posebnu radnu grupu koja proverava sve navode iz krivičnih prijava i ispituje celokupno poslovanje Srbijagasa”.

U medijima je objavljena tačna informacija o započetim proverama u JP. Politika 27. septembra 2013. g. izveštava:

Uprava kriminalističke policije ispituje, po nalogu tužilaštva, poslovanje „Srbijagasa”, saznaje Politika u vrhu MUP-a Srbije. Prema našim saznanjima, policajci su početkom ove nedelje ušli u prostorije ovog preduzeća i proveravaju poslovnu dokumentaciju. Reč je o pretkrivičnom postupku, što znači da za sada nema osumnjičenih, a eventualne krivične prijave biće podnete u konsultaciji sa nadležnim tužilaštvom.

Tako će sve glasniji navodi o mogućim zloupotrebama u „Srbijagasu”, pranju novca i fiktivnim fakturama, dobiti epilog. Skoro već godinu dana govori se o tome da je „Srbijagas” u velikim dugovima zbog nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju. (…) Zorana Mihajlović, ministarka energetike, kako je izjavljivala, smatra da revizorski izveštaj i poslovanje ovog preduzeća „zaslužuju” proveru tužilaštva”.

Jedan drugi dnevni list, često tačno informisan, javnost obaveštava da: – UKP i SBPOK već nekoliko dana proveravaju dokumentaciju u preduzeću „Srbijagas”. 

Tačno je, provere u navedenom JP započete su, ali ne sprovode ih ni UKP, ni SBPOK, ni „posebna radna grupa”. To radi tim br. 11, koji tada čini nekoliko operativaca iz Pančeva i iz Čačka. To je nastavak provera započetih još 2010. godine. Kriminalistička načela, druga pravila struke i prikupljena operativna saznanja zahtevala su proširenje provera i na JP „Srbijagas” iz Novog Sada. Provere su uz maksimalno odugovlačenje koje naravno nije bilo opravdano (osim uticajem političke korupcije), započinjane u dva navrata. Kada su potvrđene sve početne indicije koje ukazuju na teške oblike finansijskog kriminaliteta i kada je trebalo ući u fazu prikupljanja dokaza – sve je stalo!?

Mesno nadležno tužilaštvo obavestilo je Toplički centar kao podnosioca prijave o ishodu iste ukupno tri puta. Prvo u maju 2014. kojim kaže da su u toku operativne provere MUP-a. Drugo u septembru 2014. kojim tužilaštvo obaveštava podnosioca da su u međuvremenu stigle i druge prijave u vezi sa istim preduzećem i da su sve dostavljene MUP-u koji je formirao posebnu radnu grupu koja ispituje celokupno poslovanje JP. Trećim dopisom tužilaštvo obaveštava podnosioca da je krivična prijava prosleđena Tužilaštvu za organizovani kriminal s obzirom na to da se radi o krivičnom delu koje je u nadležnosti TOK-a.

Tvrdnja mesno nadležnog tužilaštva iz maja 2014. da su operativne provere MUP-a i dalje u toku, treba da znači da je nekoliko operativaca već dugo u proverama koje nikako da se završe i koje traju oko deset meseci. Računajući samo od kada je Toplički centar podneo krivičnu prijavu. Moramo decidirano da kažemo da to nije tačno, iako se to već jasno vidi iz opisa događaja u vezi sa predmetom. Najtačnija formulacija kojom je trebalo podnosioca krivične prijave obavestiti trebala je da glasi: Nakon što su teškom mukom provere poslovanja JP započete, ubrzo su i prekinute, nakon toga MUP je svaki predlog za ozbiljan nastavak provera ignorisao, čime je praktično zabranjeno dalje proveravanje. Ukoliko se stanje u narednim godinama izmeni, mi ćemo Vas o tome obavestiti.

Do tada u borbi protiv političke korupcije preostaje nam nada. Suprotstavljanje političkoj korupciji – nadom!? Ako ništa drugo, bar je naučna misao obogaćena.

Ne znamo odakle u dopisu tužilaštva iz septembra 2014. podatak da je MUP formirao posebnu radnu grupu koja ispituje celokupno poslovanje JP. Mi koji smo nekako uspevali da predmet održimo u životu, takvu informaciju niti smo dali tužilaštvu, niti je od nas tražena. Čak ni stvarno nadležno Specijalno tužilaštvo od nas nije tražilo nikakva obaveštenja. Dozvoljavamo da je mesno nadležno tužilaštvo svojim kanalima moglo da sazna stanje predmeta ili da na drugi način iz MUP-a bude informisano. U tom slučaju dovedeno je u zabludu, što ne čudi. Nikakva posebna radna grupa nije formirana u vezi sa predmetnim JP, iako je trebalo. Na predmetu smo radili mi – tim br. 11, onoliko koliko nam je bilo dozvoljeno, minimalno. Jedino je tačno da je predmet provera trebalo da bude celokupno poslovanje JP.

21. Radna grupa nije imala ni jedno drugo ime – zabluda.

Na početku zvali su nas „Vučićeva radna grupa“, na kraju smo postali „Kafkina“ – istina.

Euforija koja je u jednom delu društva izazvala retorika Aleksandra Vučića prenela se delom i u Radnu grupu. Voli naš narod da sve iole značajnije u društvu vezuju personalno samo za jednu ličnost. Svakako i kada neka aktivnost krene od nekoliko ljudi, to se vrlo brzo dovede na meru samo jednog. Godine 2012. retko se kada koristilo samo jedno prezime. Posebno u vreme do izbora javnost se procenjujući ponuđene opcije pitala se „da li Nikolić i Vučić mogu nešto da urade?” Tada su se ta dva prezimena najčešće zajedno koristila. Samo par meseci nakon izbora prvo od dva prezimena jednostavno je iščezlo. Danas više niko ni ne pominje ono prvo prezime. Vodeći takvom logikom neki članovi nezvanično su Radnu grupu nazivali „Vučićeva”, ističući to prezime sa ponosom.

Nakon početnih uspeha, kada je Radna grupa bila hvaljena, kada nam je sve bilo omogućeno i dozvoljeno. Bilo je to nestvarno vreme, u skladu sa tim i Radna grupa bila je nestvarna. Napokon na kraju Radne grupe, kada se opasnost nadvila nad njom, kada su se pojedini njeni članovi bojali odgovornosti za nerealizovane predmete, Radna grupa je zbog tog imaginarnog straha postala Kafkina.

* * *

Ovaj tekst deo je knjižice koja predstavlja nastavak edicije započete naslovom Oči u oči sa političkom korupcijom. Između njih nalazi se knjižica koja će, ako Bog da a dobri ljudi pomognu da se objavi, imati naslov Žmureći sa političkom korupcijom.

Vreme je da se setimo dana kada smo kao društvo imali šansu da ojačamo vladavinu prava. Radna grupa MUP-a za 24 sporne privatizacije osnovana je 4. septembra 2012. Šta se dešavalo u proteklih deset godina? Desilo se i još uvek se dešava, suprotno očekivanjima. Politička korupcija i zloupotrebljena politička moć razvili su se gotovo do savršenstva, bacajući senku na događaj koji je trebalo da bude kamen temeljac za Srbiju bez kriminaliteta.

Oni kojima ovaj tekst neće prijati, a takvih će biti, slobodno mogu da shodno svom poimanju vladavine prava zamene mesta vrednosnim stavovima zabluda / istina.

Nadajući se da će nas ova knjižica bar za malo približiti vremenu u kome će od otkrivanja političke korupcije strepeti oni koji su je počinili, a ne oni koji su je otkrili.

Autor

Naslovna fotografija nastala je na promociji publikacije 5. septembra 2022. godine u Beogradu

U petak, 30. decembra: Radna grupa skuplja od mafije

Ostavi komentar

  • (not be published)