Opštinska uprava Kovin: Pero Čolaković ima višu stručnu spremu i zvanje inženjer mašinstva

Posle tvrdnji Univerziteta u Banja Luci da nema pisanih tragova da je radnik Opštinske uprave Kovin Pero Čolaković bio student u Bihaću, našoj redakciji dostavljena je kopija overene diplome Više tehničke škole iz ovog grada • Podatak iz PIO Fonda da Čolaković ima visoku stručnu spremu, lokalna administracija objašnjava greškom prilikom prijave za koju je osnov osiguranja bio Čolakovićeva odbornička funkcija

Objavljeno 03.04.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 2 mins

Nakon dva napisa objavljena na našem sajtu (Enigma Pero Čolaković: da li je muž načelnice kovinske opštinske uprave diplomirani inženjer ili inženjer mašinstva i Banja Luka javlja: bez dokaza da je Pero Čolaković, muž načelnice kovinske opštinske uprave inženjer mašinstva), pitali smo nadležne u opštinskoj administraciji da nam odgovore na navode iz navedenih članaka.

U odgovoru koji je potpisala Nataša Maoduš, lice ovlašćeno za postupanje u OU Kovin, dostavljena nam je kopija akta overene Diplome o završenom studiju za sticanje više spreme na Višoj tehičkoj školi u Bihaću, od 6. aprila 1984. godine, broj 02-229-345. Ova diploma izdata je Čolakoviću 26. oktobra 1985. godine u Bihaću, a overena u Opštinskoj upravi Kovin 1. avgusta 2010. godine. „Dakle, podatak iz radne knjižice – koji ste javno prikazali kao fotografiju u okviru svog teksta – ne odnosi se na godinu prijema u radni odnos u OU Kovin, već na datum izdavanja diplome od pomenute visokoškolske ustanove”, predočava nam se u odgovoru.

„A, kad je reč o podatku PIO Fonda u vezi sa visokom .školskom spremom, možemo samo da pretpostavimo da je greškom upisan takav podatak prilikom prijave za koju je osnov osiguranja bio funkcija Pera Čolakovića kao odbornika u SO Kovin”, dodaju u opštinskoj administraciji i potvrđuju da je pomenuti službenik prijavljen na osiguranje u PIO Fondu sa višom stručnom spremom i da je osnov za prijavu bio radni odnos u kovinskoj samoupravi.

U pisanom odgovoru na naša pitanja, napominje se još da je overena fotokopija diplome Pera Čolakovića, koja nam je poslata, na A4 formatu. Istovremeno, umanjena kopija A3 formata se nalazi u personalnom dosijeu Pera Čolakovića i ona je podložna uvidu.

Ostavi komentar

  • (not be published)