Enigma Pero Čolaković: Da li je muž načelnice kovinske opštinske uprave diplomirani inženjer ili inženjer

Naša redakcija došla do podatka da je ovaj opštinski činovnik bio prijavljen PIO Fondu sa sedmim stepenom stručne spreme • Odgovor poslodavca je da je Čolaković, zaposlen na poslovima odbrane, prijavljen 15. jula 2013. godine kao inženjer sa višom stručnom spremom

Objavljeno 21.02.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 5 mins

Nedugo posle optužbe Predraga Stojšina, bivšeg tehničkog direktora „Kovinskog komunalca”, da u vrhu Opštine Kovin ne biraju sredstva da „napune džepove”, uperivši prstom i na Jelenu Čolaković, načelnicu Opštinske uprave, redakcija našeg sajta dobila je dojavu od anonimnog radnika da postoji dokument iz koga se vidi da je, svojevremeno, Pero Čolaković, njen suprug, zaposlen na poslovima odbrane, lažno prijavljen na osiguranje kao diplomirani mašinski inženjer. U nastojanju da proverimo ovu tvrdnju poslali smo elektronsko pismo Opštinskoj upravi. Ukratko, u odgovoru stoji da je Pero Čolaković pančevačkoj filijali prijavljen na osiguranje kao radnik sa višom stručnom spremom – inženjer mašinstva.

Evo kratke istorije naših nastojanja da saznamo pravu istinu u vezi sa ovim slučajem. Razgovarali smo i sa Tanjom Bergić Topić, direktorkom filijale PIO Fonda u Pančevu. Rekla nam je da se za proveru tih podataka obratimo poslodavcu. U opširnom odgovoru opštinske administracije stoji, između ostalog: Da je Pero Čolaković prijavljen na obavezno socijalno osiguranje (datum početka osiguranja 15. 07. 2013. g.). Osnov osiguranja: radni odnos. Da ima šesti stepen stručne spreme – viša stručna sprema. Da je zaposlen na poslovima odbrane, na neodređeno vreme.

Došli smo u posed i beleške koju je „sačinila” Nada Vukosavljević, diplomirani pravnik, „u kancelariji 44. u zgradi sedišta Opštine Kovin u 12.30 sati”, 1. oktobra 2015. godine, Reč je o dokumentu koji, možda, baca dodatno svetlo na „enigmu Pero Čolaković”. I nju prilažemo u celini uz napis. Potpisnica beleške ističe da joj je načelnica Opštinske uprave (Jelena Čolaković) naložila da sroči rešenje o sticanju višeg zvanja Čolaković Petru kao samostalnom stručnom saradniku, te da utvrdi novi koeficijent za isplatu plate. Nada Vukosavljević dalje piše da je načelnica kao razlog navela da je zaposleni završio Visoku tehničku školu strukovnih studija i stekao zvanje strukovni inženjer mašinstva. Da ima preko 15 godina radnog staža i da tako stiče pravo na zvane samostalni stručni saradnik sa svim pravima.

Beleška Nade Vukosavljević

Vukosavljevićka dalje navodi kako je načelnicu „upozorila da u slučaju kad lice završi Visoku školu strukovnih studija i ostvari 180 ESPB bodova može steći samo zvanje kao i lica sa završenom višom stručnom spremom… a ne zvanja za akademske studije u četvorogodišnjem trajanju po starom, odnosno po novom najmanje 240 ESPB… Dodala je da su još dve opštinske službenice, takođe, završile visoke škole strukovnih studija i stekle zvanje višeg saradnika i da tako neće biti u ravnopravnom položaju sa Perom Čolakovićem… Odgovor načelnice je, između ostalog, bio „da će se sistematizacija menjati uskoro… i da se u slučaju Pera Čolakovića utvrdi zvanje samostalni stručni saradnik i koeficijent predviđen za to zvanje i to počev od isplate plate za oktobar 2015. godine.

Treći dokument se odnosi na podatak da je Pero Čolaković prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u registru PIO Fonda u filijali Pančevo, pod brojem 313483542119, 15. maja 2013. godine kao diplomirani mašinski inženjer sa završenim sedmim stepenom stručne spreme, na neodređeno vreme kod poslodavca Opština Kovin, koja je i obveznik plaćanja doprinosa (vidi prilog uz tekst).

Podaci o osiguraniku Čolakoviću

Dakle ostaje pitanje iz naslova da li je Pero Čolaković, muž načelnice kovinske uprave diplomirani mašinski inženjer ili inženjer mašinstva? Koji podatak je tačan, onaj dobijen u odgovoru Opštinske uprave upućen kovinskom saradniku sajta Pančevo Si Ti u kome je Čolaković označen da je prijavljen PIO Fondu 2013. godine kao inženjer mašinstva sa šestim stepenom stručne spreme ili podatak do koga smo došli iz registra pančevačke filijale da je diplomirani inženjer?

Ostavi komentar

  • (not be published)