Jovica Ivković nije falsifikovao diplomu niti je upotrebio falsifikovanu diplomu

Pančevački advokat Lazar Marković poslao je, u ime svog klijenta Jovice Ivkovića, našem saradniku iz Kovina i autoru nekoliko tekstova o falsifikovanim diplomama dopis koji u celosti prenosimo. Dukić je dopis advokata Markovića primio 27. oktobra

Objavljeno 29.10.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 9 mins

Poštovani gospodine Dukiću,

Obaveštavam Vas da me je gospodin Jovica Ivković iz Kovina, Ulica JNA br. 65, ovlastio da protiv Vas pokrenem krivični postupak za krvično delo uvrede iz čl. 170 stav 2 KZ RS, kao i tužbu za naknadu neimovinske štete.

Vama je poznato da ste Vi 10. 10. 2022. god. na portalu Pančevo Si Ti objavili tekst pod naslovom „Jesen u Kovinu obojena bojama lažnih diploma”, a u kome ste izneli tvrdnju „Diploma Jovice Ivkovića, aktuelnog šefa nabavke JP ’Kovinski komunalac’ nije verodostojna” i postavljate pitanje „Zašto su nadležni i odgovorni ćutali, iako je Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća pre dve godine odlučio da se provere školska svedočanstva zaposlenih posebno diplomaca viših i visokih škola?”

Pri tome, prikazali ste primerak diplome Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, na kojoj piše da se radi o diplomi Ivković Jovice, a za koju ste u razgovoru sa direktorkom Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, dr Jelenom Damnjanović, dobili informaciju da takvu „diplomu izdatu na ime Jovica Ivković nije izdala Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu i da ovo svedočanstvo o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu ekonomista nije verodostojno”.

Isto tako, Vi dobro znate da Vas je moj klijent Jovica Ivković pre objavljivanja označenog teksta, u telefonskom razgovoru, a zatim i u svome elektronskom pismu obavestio da nije završio „Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, da ne zna ni gde se nalazi ta škola i da takvu diplomu nije upotrebio pri zasnivanju radnog odnosa, niti u bilo kom drugom odnosu, jer diplomu te škole nije nikada ni imao”. Drugim rečima, kategorički Vam je demantovao da je izvršio falsifikat diplome, a u odnosu na diplomu koju je koristio pri zasnivanju radnog odnosa uputio Vas je da se obratite na zvanični sajt JP „Kovinski komunalac” povereniku za informacije od javnog značaja, što Vam je precizno označio i u svom pismenom izjašnjenju i da nakon toga možete pisati o njemu.

Falsifikovanje isprave predstavlja teško krivično delo iz čl. 355 stav 2 u vezi stava 1 KZ RS, za koje je propisana kazna zatvora do pet godina. Dakle, radi se o teškom i ozbiljnom krivičnom delu čijem izvršenjem mogu nastupiti teške posledice. Kako ste Vi u Vašem članku naveli, da u Kovinu postoji „prava najezda lažnih, falsifikovanih diploma”, dakle, da se radi gotovo o pojavi, što uznemirava javnost kako ste to slikovito opisali u Vašem tekstu, a obzirom na demant Ivković Jovice da nije falsifikovao i upotrebio falsifikovanu diplomu, kao novinar koji se bavi ovom pojavom, bilo je logično i uputno, da ispitate ko je falsifikovao diplomu na ime Ivković Jovice, pogotovu što je ista urađena na službenom obrascu i sa pečatom i potpisom škole kao izdavaoca ove diplome. Ovo utoliko pre, što se radilo o pojavi lažnih diploma u Kovinu.

Na suprot tome, proizilazi da je Vama više bio cilj da uverite javnost da je Ivković Jovica falsifikovao i upotrebio diplomu, nego da ispitate ko vrši falsifikovanje diploma.

Dakle, Vi ste se zadovoljili informacijom da Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu nije izdala ovakvu diplomu, pa ste i pored demanta Ivković Jovice objavili pomenuti članak na portalu Pančevo Si Ti, u kome ste dalje naveli: „Čudna je sudbina ’diplome’ spomenute na početku teksta. Sa njom u džepu, njen vlasnik Jovica Ivković zasnovao je radni angažman u JP ’Kovinski komunalac’. Tako je ušla u njegov personalni dosije, jer je bila garant njegovih obrazovnih i stručnih kvalifikacija da bude zaposlen prvo u komercijalnoj službi, a onda da, dve godine kasnije, postane i šef službe nabavke”.

Drugim rečima, Vi tvrdite da je Ivković Jovica upotrebio pri zasnivanju svog radnog odnosa tu falsifikovanu i lažnu diplomu koju ste prikazali u objavljenom tekstu.

Istina, Vi ste pored Vašeg teksta korektno objavili i elektronsko pismo moga klijenta Ivković Jovice u kome demantuje da je falsifikovao i upotrebio diplomu. Međutim, Vi dobro znate da demanti nema nikada snagu optužbe i da u javnosti gotovo uvek i pored demanta ostaje neizbrisiva sumnja da je počinio ono što mu se stavlja na teret.

Drugim rečima, objavljivanjem Vašeg članka „Jesen u Kovinu obojena bojama lažnih diploma” u kome iznosite neistinitu tvrdnju da je Jovica Ivković upotrebio falsifikovanu i lažnu diplomu pri zasnivanju radnog odnosa u JP „Kovinski komunalac” Vama je potpuno jasno da ste ga na taj način izložili teškoj sramoti, koja ne samo što vređa čast, ugled, dostojanstvo i psihički integritet, već mu može naneti i tešku nenadoknadivu štetu.

S obzirom na to da se radi o neistinitim tvrdnjama jer Ivković Jovica nije upotrebio falsifikovanu diplomu pri zasnivanju radnog odnosa o kojoj vi govorite i koju ste objavili u svome tekstu, dužan sam da Vas upozorim da se u ovakvim Vašim radnjama stiču se svi bitni elementi krivičnog dela uvrede iz čl 170 stav 2 KZ RS. Pored krivčnog postupka za krivično delo uvrede, u čl. 199 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da u slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti na trošak štetnika objavljivanje presude odnosno ispravke ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom.

Ja vas ovim putem najpre pozivam da nastali problem rešimo bez ikakvih štetnih posledica u odnosu na Vas i odgovornog urednika vaše redakcije, tako što ćete Vi u prvom Vašem objavljivanju, bez odlaganja a najkasnije u roku od pet dana, na internet portalu opozvati kao neistinitu tvrdnju iznetu u članku „Jesen u Kovinu obojena bojama lažnih diploma” od 10. 10. 2022. god. da je Ivković Jovica falsifikovao i upotrebio falsifikovanu lažnu diplomu pri zapošljavanju u JP „Kovinski komunalac”, kako ne bi pokretali sudski postupak.

Ukoliko ne prihvatite ovaj zahtev dužan sam da Vas upozorim da ću u tom slučaju u skladu sa ovlašćenjem moga klijanta, protiv Vas pokrenuti krivični postupak za krivično delo uvrede iz čl. 170 KZ RS, a protiv Vas i Vašeg portala Pančevo Si Ti, tužbu za naknadu nematerijalne štete.

Istovremeno, želim da Vas obavestim da ću u skladu sa punomoćjem moga klijenta a u cilju rešavanja pojave lažnih diploma, a pogotovo lažne diplome koja je izdata, na ime moga klijenta, nadležnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu protiv nepoznatog izvršioca krivičnog dela falsifikovanja javne isprave iz čl 355 i 356 KZ RS.

U očekivanju da ćete prihvatiti predlog da izvršite opoziv Vašeg članka od 10. 10. 2022. god koji se odnosi na neistinite tvrdnje o Ivković Jovici, koristim priliku da Vam izrazim moje poštovanje.

U Pančevu, 18. 10. 2022. g. Advokat Lazar Marković

Ostavi komentar

  • (not be published)