Apelacioni sud odbacio tužbu Nemanje Buljugića protiv „Kovinskog komunalca”

Jovan Buljugić, otac i Nemanjin pravni zastupnik, podneo zahtev za ponavljanje postupka pred drugostepenim sudom

Objavljeno 24.03.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

Tročlano veće Apelacionog suda u Beogradu ukinulo je presudu Višeg suda u Smederevu u korist Nemanje Buljugića, radnika u „Kovinskom komunalcu” i odbacilo kao „nedozvoljenu”  njegovu tužbu protiv ovog lokalnog javnog preduzeća.

Buljugić, referent za pravne i kadrovske poslove naveo je u tužbi da mu je, zbog povezanosti sa uzbunjivačem Jovanom Buljugićem, (njegovim ocem, donedavno zaposlenim u istom javnom preduzeću nap. nov.) naloženo da se, bez pogovora, podvrgne medicinskom pregledu. Takvo rešenje doneto je „zbog osnovane sumnje” u njegovu radnu sposobnost, jer „duže vreme poslove obavlja nemarno i nesavesno”. Mlađi Buljugić odbio je da postupi po ovom rešenju. Posle toga presavio je tabak i tužio „Komunalac” za preduzimanje štetnih radnji zabranjenih Zakonom o zaštiti uzbunjivača. Odlučujući o ovoj tužbi Viši sud u Smederevu utvrdio je da je poslodavac Nemanju Buljugića doveo u nepovoljan položaj. Na ovu presudu žalio se „Kovinski komunalac”. Apelacioni sud, kao viša sudska instanca, našao je da je žalba osnovana i odbacio tužbu.

„Istorija” sporenja između oca i sina Buljugića i „Kovinskog komunalca” kojom su bukvalno zatrpani sudovi, kazuje da je stariji Buljugić, raniji rukovodilac službe za opšte i pravne poslove (sad u penziji) kao uzbunjivač obavestio Sanju Petrović, predsednicu kovinske opštine, da se u JP „Kovinski komunalac” krše propisi i ljudska prava. Optužujući, između ostalog, Predraga Stojšina, tehničkog direktora da zloupotrebljava ovlašćenja, da je izdejstvovao njegovo brisanje iz registra Agencije za privredne registre i upisao sebe kao zastupnika preduzeća. Kao i da „zloupotrebljava resurse preduzeća za lične i grupne interese”, zbog čega je podneo krivične prijave. Viši sud u Smederevu ocenio je da je prema tužiocu „Nemanji Buljugiću zbog njegove povezanosti sa uzbunjivačem Jovanom Buljugićem preduzeta štetna radnja zabranjena zakonom”. Zbog toga je „Kovinskom komunalcu” naloženo da se pridržava ove zabrane.

Na ovakvu presudu „Komunalac” se žalio, a Apelacioni sud, kao viša sudska instanca, našao je da je žalba osnovana. U obrazloženju presude tročlano sudsko veće ističe da je tužba Nemanje Buljugića dozvoljena i predviđena Zakonom o zaštiti uzbunjivača, ali da je dopuštenost ove tužbe i ograničena ovim zakonom. Naime, isti zakon propisuje „da se tužbom ne može pobijati zakonitost pojedinačnog akta poslodavca, kojim je rešavano o pravima, obavezama i odgovorostima zaposlenog po osovu rada. Zahtevom za utvrđenje da pojedinačni akt poslodavca predstavlja štetnu radnju prema uzbunjivaču suštinski se pobija i zakonitost takvog akta što nije dozvoljeno”.

Kako nam je rekao Jovan Buljugić, otac i pravni zastupnik Nemanje Buljugića, podnet je zahtev za ponavljanje postupka pred drugostepenim sudom.

Ostavi komentar

  • (not be published)