Ženska mirovna grupa Pančevo – ŽMIG

Objavljeno 28.08.2017.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 13 mins

Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) osnovana je u leto 2000. godine sa ciljem da okupi i organizuje antimilitaristkinje sa bogatim iskustvom u antiratnom delovanju od 1990. godine na dalje, i da usmeri njihovu pažnju, energiju i ciljeve u pravcu ženskih pitanja, kao što su ženska ljudska prava i kulturna i društvena konstrukcija rodnih uloga. Grupa je zvanično registrovana 25. januara 2001. godine, a njena misija je bila razvijanje i afirmisanje kulture mira i nenasilja, i rodne ravnopravnosti, kroz aktiviranje, organizovanje i podržavanje žena u promeni tradicionalnih rodnih uloga.

Ciljevi ŽMIG-a bili su:

 • Unapređivanje rodne svesnosti žena kroz alternativnu edukaciju i kontinuirano informisanje;
 • Senzibilisanje javnosti za pitanja rodne ravnopravnosti i vrednosti kulture mira i nenasilja;
 • Edukacija za mir i nenasilje i pitanja rodne ravnopravnosti kod mladih;
 • Podsticanje procesa suočavanja sa prošlošću u lokalnoj zajednici kroz informisanje i javne akcije.

Dve generacije aktivistkinja ŽMIG-a

Ženska mirovna grupa – Pančevo je od svog osnivanja do danas deo svojih projektnih aktivnosti usmeravala ka mladima. Bila je jedna od vodećih organizacija prilikom pokretanja KUM-a (Koalicije udruženih mladih) koji je doveo do sistemskih i strukturalnih unapređenja u omladinskoj politici na lokalnom nivou u gradu Pančevu.

Članice organizacije ŽMIG su u toku 2014. godine učestvovale u procesu validacije svojih kompetencija (koji je vodila i podržala asocijacija NAPORwww.napor.net), posle kojeg su dobile zvanja omladinske radnice i omladinskih liderki. Organizacija ŽMIG od 2015. godine poseduje omladinski program koji je akreditovala asocijacija NAPOR. Akreditacija važi do 2018. godine, za kada se planira reakreditaciju programa i ona je važna radi obezbeđivanja najkvalitetnijih mogućih standarda omladinskih radnica/ka u omladinskom radu.

Takođe, organizacija je tokom 2015. i 2016. godine kao partnerska organizacija učestvovala u različitim projektima koji za temu imaju omladinski aktivizam, ukazivanje na položaj i poboljšanje položaja žena i mladih i različitih osetljivih grupa mladih u lokalnoj zajednici.

Sa jedne radionice ŽMIG-a

Ciljna grupa organizacije su mladi, pretežno srednjoškolskog uzrasta sa fokusom na devojke. Među mladima su i mladi sa teškoćama, LGBT orijentacije, mladi van sistema obrazovanja… Grupu aktivista/kinja ŽMIG-a čini oko 15 mladih osoba uključenih u redovne aktivnosti. Pored njih, u različite projektne aktivnosti su uključeni prvenstveno srednjoškolci/ke. Određene aktivnosti dodatne podrške do sada su bile usmeravana na mlade sa teškoćama u razvoju i na mlade LGBT populacije.

 

Druga ciljna grupa su žene iz lokalne sredine, među kojima su žene sa teškoćama, različitog nivoa obrazovanja i iskustva, žene sa sela, lezbejke, umetnice, aktivistkinje.

Aktivnosti organizacije koje imaju kontinuitet su održavanje događaja Ženski dan, jednom mesečno od marta 2014. godine. Do sada je održano 26 događaja. Kroz ovu aktivnost ostvarena je saradnja i potpisan sporazum sa Alternativnim centrom za devojke iz Kruševca, zatim ostvarena saradnja sa ženskim organizacijama iz okolnih pančevačkih sela kroz projekat „Ženska radinost nije naivnost”, kao i gostovanje Ženskog dana u selima Omoljica, Dolovo, Glogonj i Kačarevo.

 

Organizacija je aktivna članica domaćih i međunarodnih mreža i asocijacija Žena u crnom (zeneucrnom.org), NAPOR (www.napor.net ) i e.p.a (www.go-epa.org ).

Za poseban doprinos razvoju saradnje ŽMIG je 2016. godine dobio priznanje od magazina LiceUlice. Saradnja sa časopisom Liceulice postoji od 2015. kroz distribuciju časopisa u Pančevu, na događajima ŽMIG-a, na Ženskom danu u Pančevu i ostalim dogovorenim gradskim lokalima.

VIZIJA ŽMIG-a

Verujemo da svakoj osobi pripadaju bezbedno okruženje, dostojanstven život i podrška za lični rast i razvoj.

MISIJA ŽMIG-a

Razvijanje kulture mira i nenasilja zasnovane na feminisitičkim vrednostima, inkluziji i principima omladinskog rada.

VREDNOSTI I PRINCIPI ŽMIG-a

 • Mir i nenasilje – vera u mir, učenje i življenje nenasilnog postojanja sa drugim ljudima;
 • Kreiranje bezbednog okruženja – slobodno, podsticajno, prihvatajuće okruženje bez straha u kom prihvatam sebe i to što jesam;
 • Aktivizam i participacija – kao proaktivan rad ka promenama kojima težimo;
 • Odgovornost ka radu, sebi i drugima – trudimo se da preispitujemo svoje vrednosti, kapacitete i granice, da poštujemo tuđe, verujemo u svoj rad i promenu koju on donosi;
 • Solidarnost – podržavanje žena, mladih i različitih osetljivih grupa u težnji za ostvarivanjem jednakopravnosti u društvu;
 • Različitost kao snaga – za nas je različitost ljudi, identiteta, ideja… lepa, podsticajna, osnažujuća i dobrodošla;
 • Radost učenja – entuzijazam i motivacija za celoživotno sticanje iskustva, znanja i veština i otvorenost za igru, nove vrednosti, stavove i poglede na svet;
 • Antidiskriminacija – aktivno zalaganje za poštovanje ljudskih prava.

STRATEŠKI CILJEVI I ZADACI ŽMIG-a:

 • Omladinski program u lokalnoj zajednici zasnovan na principima nediskriminacije;
 • Feminizam u lokalnim zajednicama;
 • Jačanje kapaciteta ŽMIG-a kao organizacije koja kombinuje principe omladinskog rada sa vrednostima feminizma i inkluzije.

U pravcu ostvarivanja svojih ciljeva, od osnivanja do danas ŽMIG je realizovao sledeće kampanje i projekte:

Predizborna kampanja za savezne i lokalne izbore, u septembru 2000. godine – pod nazivom „Budimo solidarne, budimo prisutne” koja se sastojala od niza radionica u selima pančevačke opštine sa ciljem osnaživanja i motivisanja žena da se aktivno uključe u izborni proces. Projekat je finansijski podržao Freedom House.

Predizborna kampanja „Zaokruži promenu” za republičke izbore u decembru 2000. godine – serija interaktivnih diskusionih sastanaka sa grupama okupljenim tokom prethodne serije radionica. Kampanja je volonterski urađena.

„Moć i Drugi/e” – Interregionalni edukativni projekat sa ciljem podizanja kulturalne i etničke svesnosti žena u graničnim regijama Banat, Jugoistočna Srbija i Sandžak, u prvoj polovini 2001. godine. Ovaj projekat su vodile Žene u crnom iz Beograda, u saradnji sa partnerskim grupama ŽMIG –Pa, Ženski centar iz Leskovca i DAMAD iz Novog Pazara. Projekat je finansijski podržao Fond za otvoreno društvo iz Beograda.

„Istraživanje o političarkama” – sprovedeno tokom 2001. godine; projekat je vodila Grupa za promociju ženskih političkih prava „Glas razlike”.

Manifestacija posvećena suočavanju sa prošlošću „Istina je bol i lek – Vukovar i Dubrovnik deset godina posle” – u saradnji sa OO SDU 2001. godine. Projekat je realizovan uz podršku Doma omladine Pančevo i volonterski angažman učesnika/ca i članica grupe.

„Žene menjaju istoriju” – tokom 2002. i 2003. godine. Istraživački projekat o značajnim Pančevkama koji je podržalo Izvršno veće Vojvodine i Fond za otvoreno društvo. Ciljevi projekta su bili unapređenje saznanja o ulozi žena u istoriji Pančeva i podsticanje istraživanja ženske i drugih alternativnih istorija grada Pančeva. Glavna aktivnost projekta bila je ulična akcija simboličkog karaktera, izvedena 8. marta – preimenovanje ulica i trgova u centru grada, koji nose imena muškaraca, vojskovođa, vladara ili su vezana za militaristički princip, u ulice sa imenima vezanim za žensku lokalnu istoriju, tradiciju i kulturu mira. U okviru projekta organizovana je izložba fotografija i dokumenata i tribina posvećena afirmisanju istraživanja ženske istorije.

,,Žensko lice grada” iz 2003. godine je nastavak prethodnog projekta, publikovanje razglednica i postera znamenitih Pančevki, povodom 850 godišnjice prvog pominjanja Pančeva. Projekat je podržao Resor za informisanje SO Pančevo. Cilj projekta je bio afirmacija ženske istorije Pančeva kroz predstavljanje znamenitih Pančevki na razglednicama. Kroz ovaj projekat štampan je komplet od šest razglednica u tiražu od 300 primeraka, sa portretima znamenitih Pančevki. Za razglednice su bile korišćene portretne fotografije znamenitih Pančevki različitih nacionalnosti koje se nalaze u fondovima i zbirkama Istorijskog arhiva Pančeva ili u privatnim kolekcijama.

„Korak po korak – istorija ženskog organizovanja u Pančevu”, takođe 2003. godine. Projekat su podržali Ekumenska humanitarna organizacija – Novi Sad, Fond za otvoreno društvo, brojni pojedinci i organizacije iz Pančeva. Projekat je obuhvatio štampanje i promociju kalendara o ženskom organizovanju u gradu Pančevu od kraja 19. do početka 21. veka. Glavne aktivnosti bile su usmerene ka senzibilizaciji široke javnosti prema rodnoj dimeziji istorije, prikupljanju dokumentarnog materijala za bazu podataka o ženama.

Godine 2004. NVO PVO je bila mreža nevladinih organizacija, udruženja građana Pančeva i aktivnih pojedinaca/ki koja je želela da objedini sve eko-akcije u gradu. Zajednički projekat zvao se „Reci NE zagađenju”. Cilj projekta je bio da se objedine sve zainteresovane strane koje imaju za cilj delovanje na rešenje aerozagađenja i tehnološku modernizaciju.

Projekat povezivanja lokalnih nevladinih organizacija i saradnja sa lokalnom samoupravom – NVO PVO nastavljen je 2005. i 2006. godine.

Godinu 2006. obeležilo je učešće u izradi lokalnog akcionog plana za mlade u okviru KUM-a (Koalicija udruženih mladih iz Pančeva).

Tokom 2007. i 2008. godine realizovan je projekat „Praktikovanje interkulturalnog obrazovanja i razumevanja u srednjim školama“, koji je finansirala Kanadska agencija za međunarodni razvoj (Canadian International Development Agency – CIDA), a realizovala Grupa MOST iz Beograda u saradnji sa lokalnim partnerima u Pančevu, Nišu, Vranju/Bujanovcu i Novom Pazaru. ŽMIG je bio lokalni partner i koordinirao je aktivnosti u tri pančevačke srednje škole: Gimnaziji „Uroš Predić”, Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” i Tehničkoj školi „23. maj”.

„Ženska Agenda” je projekat koji su tokom 2008. i 2009. godine podržali Rekonstrukcija ženski fond i Grad Pančevo. Ciljevi projekta bili su podizanje nivoa ekološke svesnosti građanki i građana Pančeva i okoline i dodatna senzibilizacija za pitanja očuvanja životne sredine, a naročito predela, prirodnih znamenitosti koji treba da uživaju posebnu zaštitu. Zatim unapređenje istraživanja i dokumentovanje dosadašnjih ekoloških građanskih inicijativa u lokalnoj sredini, od druge polovine osamdesetih do danas. Projekat je istakao povezanost između ekološke brige i problema žena, kroz predstavljanje koncepta ekofeminizma.

(Nastavak u četvrtak – aktivnosti od 2010. godine naovamo)

Ostavi komentar

 • (not be published)