Kako direktor „Urbanizma” Slave Bojadžievski obmanjuje stanovnike Tesle

Članak iz nedeljnika „Pančevac” pun je neistina koje su teško proverljive običnom građaninu. Zato smo ih mi proverili za vas, naše komšije i komšinice

Objavljeno 03.08.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 9 mins

U članku objavljenom u nedeljniku „Pančevac”, objavljenom na našem sajtu na ovom linku, iznete su neistine koje je naš tim pregledao i dao svoje komentare i demante. Ovo smo uradili kako bi se građani uverili da je naš cilj upravo borba za šta gradska vlast i predstavnici javnih preduzeća kažu da se neće desiti. A to je seča platana u Ulici Miloša Obrenovića, narušavanje zelenila unutar stambenih blokova, proširenje parking kapaciteta na uštrb zelenila i drveća i jednog igrališta, izgradnja novih zgrada na mestima velikih zelenila i dva igrališta i konačno ono šta govore – a to je da se ovi planovi rade za čoveka 21. veka, kojem po njihovom viđenju stvari nije potrebno ni zelenilo, ni čist vazduh, ni sunčevi zraci, kao ni mesto gde se deca i odrasli okupljaju. Izgleda da je čoveku 21. veka potreban sam beton, asfalt i da ne izađe napolje u urbani haos koji nam se sprema.

Prva obmana koju je Bojadžievski izneo je:

Definisano je povezivanje ulica Jovana Ristića i Stefana Stratimirovića, puem i u dužini od 95 metara, ali bez izlaska na Miloša Obrenovića, odnosno do tržnog centra „Big” – tako ostaje i u ovom planu koji je do juče bio na javnom uvidu.

Direktor JP „Urbanizam“ izjavio je da je plan „do juče bio na javnom uvidu” tj. do 30. jula, čime je obmanuo javnosti po pitanju roka do kojeg mogu predati primedbe.

Obmana 2

Ali, suštinski, ne planira se nikakva seča stabala, uništavanje okoline ili tome slično. Priča o seči platana u Ulici Miloša Obrenovića je besmislena, to se neće desiti, to niko ni u najluđim snovima nije pomislio! Ta ulica uopšte nije predmet ovog plana i rasprave, nju niko neće dotaći, pa ni stabla u njoj – eksplicitan je direktor „Urbanizma”.

Direktor JP „Urbanizam“ izjavio je da nije planirana seča platana u Miloša Obrenovića, iako se u tekstu Plana na 34. strani jasno navodi da je izmeštanje drvoreda planirano i to usled neplanski sprovođene infrastukturne instalacije, koja je postavljana nepropisno blizu drvoreda, kao i da će drvored platana i lipa biti zamenjeni kuglastim formama, drugim rečima „divlja” gradnja će biti rešena sečom planski zasađenog drvoredom (Deo teksta Plana pod nazivom „Zelenilo u okviru saobraćajnih površina”).

Isečak iz dokumenta Izmene i dopune plana detaljne regulacije naselja Tesla, strana 34

Obmana 3

Osnov izrade ovog planskog dokumenta jeste zakonska obaveza da se na svakih deset godina vrši njegovo preispitivanje, ovaj plan usvojen je juna 2011.

Kao osnovu izrade plana direktor JP „Urbanizam” naveo je zakonsku obavezu da se na svakih 10 godina vrši njegovo preispitivanje. Zakon ne propisuje takvu obavezu, naročito ne za PDR, planovi višeg reda mogu da se rade i na duži period od 10 godina. Takođe, prema Odluci o izmenama i dopunama PDR Tesla objavljen u „Služb. listu grada Pančeva” broj 21/17, član 2, kao razlog izrade Plana piše „neophodnost usklađivanja i preispitivanja postojećih planskih rešenja sa Planom generalne regulacije Celina 1 – širi centar kao planom višeg reda i stvaranja planskih uslova za izdavanje dozvola” (drugim rečima da bi davali dozvole investitorima za izgradnju).

Obmana 4

On ponavlja da je plan o kome se sada govori gotovo zatečena obaveza iz 2011. i dodaje…

Ista Odluka kaže da se radi „o izmenama i dopunama Plana u celini”, kao i da „Planski osnov za izradu predmetnih Izmena i dopuna plana je Plan generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo kao planski dokument višeg reda koji daje osnov za izmene i dopune postojećeg Plana detaljne regulacije naselja ‘Tesla’ Pančevo”, znači PGR koji je ažuriran 2018. je osnova za izradu sadašnjeg PDR-a, a ne stari PDR iz 2011, koji više nije obavezujući kako je direktor „Urbanizma” predstavio javnosti. Izmena i dopuna Plana u celini podrazumeva da se prethodni PDR stavlja van snage i da su u toku perioda izrade novog PDR-a važeći isključivo planovi višeg reda, pored PDR-a iz 2018. tu je i GUP iz 2020. koji kaže da blokovska naselja kao što je Tesla treba sačuvati.

Obmana 5

U Planu na str. 53 piše: „Ukoliko se za neki od postojećih objekata na mestu ravnog krova podigne sprat a uslovi na parceli su takvi da ne dozoljavaju dodatnu izgradnju parking mesta, potrebe za parkiranjem je moguće rešiti na javnim parkinzima samo za broj nadograđenih jedinica”. Drugim rečima, omogućava se uzurpiranje javnih površina u korist privatnih investitorima, što je takođe u suprotnosti sa izjavama direktora „Urbanizma”.

Isečak iz dokumenta Izmene i dopune plana detaljne regulacije naselja Tesla, strana 53

Obmana 6

Mi smo u našem predlogu izmenili sledeće: umesto da spratnost bude četiri sprata plus potkrovlje, sada stoji da je moguće, orijentaciono, graditi tri sprata i potkrovlje.

Prema predlozenom PDR planu Tesla, dozovljena visina venca za novoprojektovane zgrade je 14,5m a visina slemena 18,5m. U takve odrednice moguće je da se izgradi objekat prizemlje i 4 sprata (ukoliko je spratna visina 2,9m) plus povučen sprat ili potkrovlje ili možda čak mansardni krov.

Obmana 7 (dodato 4. 8. 2020. g.)

Sada smo samo malo detaljnije obradili činjenice o postojanju i manjku mesta za parkiranje u Novom svetu. Ništa nismo radili nauštrb zelenih površina, ponovili smo rešenja iz plana iz 2011; napravili smo presek stanja i uneli mogućnost da se napravi još nekoliko parking mesta.

Obmana izneta u ovoj rečenici je dobro zamaskirana. Radi se o tome da su predstavnici JP Urbanizam „malo detaljnije obradili činjenice o parkiranju“, pri tom u planu je već četiri POSTOJEĆIH parking površina obeleženokao PLANIRANA parking površina – na slici ispod označeno crvenim okvirom. Osim toga, priča o tome da ništa nije rađeno nauštrb zelenih površina nikako ne pije vodu – najmanje je 10 parking površina koji podrazumevaju uklanjanje većeg broja stabala – na slici označeno plavim okvirom. Za netačan i neprecizan plan koji možete videti ovde, obezbeđena su finansijska sredstva za plan od čak 6.353.353,00 dinara.

Plan, na kojem možete videti planirane parking površine obeležene plavom bojom.
A onda pogledate detaljnije i shvatite da 4 parking površina već postoji, iako su u planu označeni kao novi a da će 10 novih parking površina se praviti nauštrb zelenila i stabala.

Tekst je preuzet sa sajta www.odbranimoteslu.info

2 Comments to: Kako direktor „Urbanizma” Slave Bojadžievski obmanjuje stanovnike Tesle

 1. Slavko Petrov

  avgust 4th, 2020

  Naselje sam upoznao krajem šezdesetih kada sam s roditeljima posećivao tetku. Ona je živela na četvrtom spratu zgrade koja je postala poznata po krovu koji je leteo, zatim prokišnjavao zbog pokušaja nadgradnje. Kako se priča završila, ne znam, ali znam da je šezdesetih i sedamdesetih naselje bilo gotovo ledina. I bilo je, činilo se, daleko.
  Moj najbolji drug iz detinjstva živeo je na Tesli, te sam često boravio u naselju.
  Sudbina me je osamdesetih vezala za Teslu, ovog puta za Fabriku sijalica. Petnaest godina sam išao do Tesle i nazad, pešice. I nije bilo daleko. Za deceniju i po autobus sam koristio par puta, mahom kada me je zaticala radnička kiša. S proleća je naselje bivalo toliko zeleno da je postalo najlepše.
  Kad sam ne razmišljajući o posledicama prvog oktobra ’99 izašao iz fabrike, otišao sam na barikade na izlazima za Beograd. Deset godina sam se borio, a tog prepodneva rešio da borbu okončam.

  Odgovori
 2. Slavko Petrov

  avgust 4th, 2020

  Kada je došlo vreme da porodica menja prebivalište za podstanarstvo smo odabrali naselje Tesla provevši u njemu dve prelepe godine, u zgradi pored vrtića Bambi. Konačno in medias res. Ostali bi još da se vlasnici stana nije pojavio kupac. Jedino loše što će me podsećati na ovak kraj je da me je u njemu zatekla vest o ubistvu dr Zorana Đinđića.
  Konačno, na sajmu investicija i nekretnina BelRe, tačnije na prezentaciji grupacije Danos, sasvim slučajno sam par godine pre građanstva saznao da je naselje Tesla odabrano za prvi ritejl Aviv grupe u ovom delu Banata i Srbije. Možda baš u ovom grmu leži zec. Ili što ulica vodi do Novog groblja ?

  PS U komentaru pre ovog je došlo do greške, te sam umesto 2000, naveo 1999 godinu. Naravno, i za ovo je krivac Žiks jer ograničava broj karaktera.

  Odgovori

Ostavi komentar

 • (not be published)