Druga primedba na izmene i dopune Plana detaljne regulacije naselja Tesla Pančevo

Objavljujemo tekst druge Primedbe na plan gradskih urbanista da u naselju Tesla dozvole gradnju još četiri stambene zgrade, obaranje drvoreda i pretvaranje zelenih površina u parkinge. Građani mogu da potpišu ovu (kao i prethodnu) Primedbu i da je, u dva primerka podnesu u Uslužnom centru (u zgradi Gradske uprave) do sutra, do petka, 31. jula

Objavljeno 30.07.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 9 mins

Gradska uprava Grada Pančeva
Sekretarijat za urbanizam, građevinske,
stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
Trg Kralja Petra I br. 2-4
26000 Pančevo

Predmet: Primedbe na Izmene i dopune Plana detaljne regulacije naselja Tesla Pančevo

Uvidom u Plan detaljne regulacije naselja Tesla uočeno je sledeće:

  1. U članu 2. Službenog lista grada Pančeva (Sl. list grada Pančeva br. 21/17) navedeni su razlozi izrade planskog dokumenta kako za naselje Tesla tako i za naselje Kotež, a u planu je i opseg oko gradskog stadiona. Navedeni razlozi su sledeći:
  • stvaranje planskog osnova za razgraničenje JAVNOG od OSTALOG građevinskog zemljišta,
  • izdavanje dozvola za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju postojećih objekata,

u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji Sl. gl. RS 72/09, 81/09 itd, gde se navodi i Plan Generalne regulacije Celina 1 – širi centar u naseljenom mestu Pančevo, kao plan višeg reda.

U Planu detaljne regulacije za naselje Tesla od postojeće javne zelene blokovske površine obrazovane su četiri nove parcele, koje će postati četiri nova stambena objekta. Na taj način je istovremeno izvršena PRENAMENA ovog zemljišta u takozvane POVRŠINE ZA OSTALE NAMENE ili OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, zauzimajući čak 35,80% građevinskog zemljišta u okviru ovog plana (videti tabelu Bilans površina, str. 24). Na ovaj način je OTETA javna blokovska površina stambenog naselja i pretvorena u INVESTICIONU POVRŠINU, na štetu građana čije je ova površina zakonito vlasništvo i kojima omogućava bazične uslove za normalan život.

Svedoci smo već nekoliko decenija da grad ne zastupa interese građana i to najviše po pitanju izgradnje. Sve što je planirno u Planu detaljne regulacije a tiče se sanacije i adaptacije, pre svega infrastrukture, a zatim i poboljšanja uslova za stanovanje, GRAD NE ISPUNJAVA, već isključivo stvara nove parcele i nove mogućnosti za zaradu nekolicine. Parkinzi se ne proširuju, kišna kanalizacija se ne izvodi, zelene površine se ne oplemenjuju novim karakterom i sadržajima, niti uvećavaju, već naprotiv. Ništa od planiranog u korist građanstva se ne uradi, već planovi služe samo kao SREDSTVO ZA LEGITIMIZOVANJE PRENAMENE, ODNOSNO OTIMAČINE ZEMLJIŠTA I PRIPREMU GRAĐEVINSKIH PARCELA.

Kao rezultat, imamo centar grada koji je devastiran izgradnjom novih stambenih objekata i divljih parkinga, i sa druge strane naselja u kojima nakon izgradnje stambenih objekata stanovništvo decenijama čeka na opremanje i parkirališta (npr. stambena izgradnja u Ulici Svetozara Miletića blizu kružnog toka kod Koteža 2, gde je sada Lidl izveo prvi saobraćajni priključak ka Vojvođanskom bulevaru).

  • U predmetnom Planu izvesna je i seča stabala u Ulici Miloša Obrenovića, bivša Ulica Paje Marganovića, iako se navodi da se glavne saobraćajnice i obilaznice moraju ozeleniti jer su to tampon zone, što je upravo slučaj u ovom naselju i u pomenutoj ulici koja je postala previše frekventna zbog TC „Big”. Takođe, zbog planirane saobraćajnice planira se uklanjanje blokovskog zelenila, što dodatno šteti zdravlju stanovnika i pogoršava uslove stanovanja.

U grafičkim prilozima nisu prikazane postojeće sadnice, te se jasno ne može sagledati koji procenat zelenila će biti uništen, a koji je planiran. Situacija na terenu ne podržava ništa od navedenog u planovima. Ne poštuje se katastar zelenila. Seče se drveće za svaki saobraćajni priključak ispred svakog gradilišta. U naselju Tesla, kao i u ostalim gradskim naseljima, više decenija nijedna zelena površina nije unapređena ni na koji način niti su napravljena nova dečija igrališta!

  • Predmetnim planom u naselju Tesla će se povećati broj stanovnika. Planom se prediđa mogućnost prenamene stambenih kvadrata u poslovne i eventualna sanacija javnih i komunalnih objekata. Međutim, u grafičkim prilozima to nije nigde jasno definisano, kao ni uvođenje novih javnih objekata za kojima postoji realna potreba. U tu grupu pre svega spadaju objekti socijalno-zdravstvenog karaktera: dečiji vrtići, ambulante i sl. Ovim se jasno zaključuje da će od svih navedenih planova eventualno biti izvedeni parking prostori, nova saobraćajnica i četiri nova stambena objekta.

Koji plan i koja statistika dokazuje da je gradu Pančevu potrebna stambena izgradnja u tolikoj meri? Kako grad planira da reši problem energetski neefikasnih stambenih kvadrata? Zašto ne postoje fondovi za pojačane subvencije i plansko rešavanje uništenih fasada i energetski neefikasnih objekata?

  • Mali su izgledi da će se realizovati planovi u PDR vezani za infrastrukturu, budući da je na str. 41. ovog plana navedeno sledeće:

B1.3. STEPEN KOMUNALNE OPREMLJNOSTI ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Minimalna komunalna opremljenost građevinskog zemljišta podrazumeva obezbeđen priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, električnu energiju i telekomunikacionu mrežu, a poželjno je i na gasovodnu mrežu. Do realizacije gradske kanalizacione mreže na parcelama se, za potrebe evakuacije otpadnih voda, dozvoljava izgradnja pojedinačnih ili zajedničkih sengrupa (septičkih jama) u svemu prema tehničkim normativima propisanim za ovu vrstu objekata.

Zar je ovo je građevinsko zemljište pripremljeno za izgradnju? Da li se ovako planira „sanacija, rekonstrukcija, dogradnja postojećih objekata, a sve u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji”? Sa sengrupom u XXI vek?

Zaključak:

Naselje Tesla je izgrađeno planski polovinom prošlog veka i predstavlja istinsku reformu svih vidova urbanizma, a ponajpre špekulativnog, koja je bila neophodna zbog lošeg i nehigijenskog stanja ljudskih naselja nastalog usled prenaseljenosti, prevelike gustine gradnje, nedovoljne osunčanosti i provetrenosti, nedovoljnih otvorenih i zelenih površina. Zaslugom Atinske povelje i drugih odluka CIAM-a promenjeni su univerzalno standardi i tehnički uslovi gradnje. Suština ovih reformi je da svi građani imaju pravo na tri osnovna postulata: sunce, zelenilo, prostor – tri osnovna elementa zdravog urbanog habitata. Takođe, urbanim zoniranjem i grupisanjem stambenih naselja uz industrijske zone olakšavala se komunikacija i veza između porodice i posla. Investicionim zoniranjem naselja i neulaganjem u ostale javne površine i potrebe stanovnika direktno se remeti osnovno načelo zdravog stanovanja, a uslovi života stanovništva se vraćaju polako u stanje iz ranoindustrijskog perioda, poznato posleratnim generacijama iz romana o Oliveru Tvistu.

Molim da uvažite ove primedbe i izmenite Plan detaljne regulacije naselja Tesla Pančevo. Takođe zahtevam obustavljanje svake dalje gradnje i izdavanja građevinskih dozvola do hitne revizije svih važećih planskih dokumenata i njihovog usaglašavanja sa normativima iz pozitivne prakse, a u interesu zaštite građana, njihovog zdravlja i imovine.

Podnosilac primedbe:

(ime i prezime)

(adresa)

Primedbu možete preuzeti ovde

Ostavi komentar

  • (not be published)