Zašto je mirno rešavanje radnih sporova bolje od sudskog postupka?

Objavljeno 16.04.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

U okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova” održana je 15. aprila 2022. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata u Pančevu radionica „Mirno rešavanje radnih sporova u praksi”.

Projekat je predstavila Milena Šošić, projektna koordinatorka Inicijative za razvoj i saradnju, a o aktivnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova govorio je njen izvršni direktor Ivica Lazović.

Ciljevi radionice su bili promovisanje građanima Pančeva instituta mirnog rešavanja radnih sporova, kao jednog od delotvornijih i efikasnijih načina zaštite radnih prava. Prisutnima su ukazane mogućnost vansudskog rešavanja različitih vrsta radnih sporova koji se mogu dešavati u praksi.

Radionica je bila interaktivne prirode – učesnicima je omogućeno da se postave u ulogu poslodavaca i članova sindikata, koji su u sporu. Na ovaj način učesnici su prošli kroz moguće korake tokom razrešavanja (fiktivnog) spora i samim tim dobili bližu sliku na koji način Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova rešava slučajeve u praksi. Pre same radionice učesnici su prošli kroz test upoznavanja sa radom ove agencije, dok se na kraju popunjavao evaluacioni upitinik o stečenim informacijama, tako da je svaki učesnik radionice stekao neophodna znanja o radu ove institucije.

Postojanje agencije za mirno rešavanje radnih sporova trebalo bi da omogući besplatan i efikasan pristup pravdi, u kome stranke u roku od 30 dana okončavaju spor u stručno vođenom postupku i da dovede do rasterećenja sudova, kao i do smanjenja broja štrajkova u našoj zemlji.

Međutim, vidljivost ove agencije nije na zavidnom nivou i njen rad nije adekvatno prepoznat. Mnogi sindikati misle da ovakve usluge uglavnom nisu besplatne i da rešavanje sporova nije efikasno, te radije odlaze na sud.

Suđenja radnih sporova u praksi traju u proseku pet godina i to do prvostepene odluke. Ta informacija treba da ohrabri poslodavce i radnike da se obrate Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, jer je brzina i efikasnost ove institucije neuporedivo veća.

Projekat realizje udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Međunarodnog Ulof Palme centra (Olof Palme International Center), a u partnerstvu sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenim granskim sindikatom NEZAVISNOST, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Local Media and Young Journalists Fight against COVID-19 Disinformation“, koji su podržali The Balkan Trust for Democracy: A Project of the German Marshall Fund i USAID, a sprovodi ga Nezavisno društvo novinara Vojvodine.

Ostavi komentar

  • (not be published)