Lokalna fondacija Pančevo: „Udruženi imamo i znanje i moć za promene”

Jedna od lokalnih fondacija koja pruža primer dobre prakse u projektu osnivanja lokalnih fondacija (podržanog od Trag fondacije), a po dobrim akcijama odavno prepoznata u svojoj zajednici je Lokalna fondacija Pančevo. CIlj LFP-a jeste da trajno doprinosi dugoročnom jačanju zajednice jačanjem poverenja unutar nje

Objavljeno 02.05.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 22 mins

Lokalne fondacije su istinski pokretači promena u svojim zajednicama, a u Srbiji se tek poslednjih nekoliko godina prepoznaje njihov značaj, pa one rastu i razvijaju se zajedno sa svojim zajednicama i uz međusobnu podršku. Više o radu i uspesima lokalnih fondacija u Srbiji možete saznati u publikaciji „Lokalne fondacije u Srbiji”, koju je Trag fondacija objavila u saradnji sa Laboratorijom za studije filantropije, solidarnosti i brige koja funkcioniše u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Jedna od lokalnih fondacija koja je izdvojena kao primer dobre prakse u ovoj publikaciji, a po dobrim akcijama odavno prepoznata u svojoj zajednici je Lokalna fondacija Pančevo, čiji je cilj da trajno doprinosi dugoročnom jačanju zajednice jačanjem poverenja unutar nje. 

Više o radu, vrednostima, brizi o zajednici i pozitivnim promenama koje ova lokalna fondacija u nju donosi ispričali su nam Marina Balaž, programska koordinatorka, Dragan Srećković, član Inicijalne grupe Lokalne fondacije Pančevo i Predrag Mijalković, izvršni direktor. 

Kako je nastala Lokalna fondacija Pančevo? Sa kojom idejom je sve počelo, kako je izgledao vaš razvojni put?

Marina: Naš tim je veoma raznolik po pitanju različitih profesija, godina, afiniteta, ali ono što nas je od početka veoma čvrsto vezalo su vrednosti, entuzijazam i vera u pozitivne promene. Reklo bi se da je sve ovo taj magičan spoj koji nas je održao i koji nas i dalje motiviše da budemo sve bolji za sebe i zajednicu. Sve je počelo iz potrebe da se u Pančevu stvari pomeraju, da se napravi jedna zdrava i pozitivna priča, lokalna i komšijska, koja okuplja veliki broj ljudi, željnih i spremnih da ulože svoje resurse kako bi Pančevo bilo mesto po meri ljudi.

Naš put se sastojao iz mnoštva ideja, skretanja i vraćanja fokusa, izazova i uspeha. Bili smo vrlo uporni i otvoreni za nova znanja da, uz međusobnu podršku i podršku Trag fondacije, napravimo Lokalnu fondaciju jer smo osetili i videli da je baš ovakva jedna priča ono što građanima i građankama Pančeva treba. Sudeći po veoma pozitivnim utiscima naše zajednice i uspešnim akcijama, nismo pogrešili.

Učestvovali ste u programu Trag fondacije „Fondacija našeg kraja“. Recite nam nešto više o tom procesu, šta ste dobili, šta naučili, šta biste poručili onima koji polaze iz slične pozicije? 

Marina: Učešće u ovom programu je pravo oličenje pojma procesa – od jačanja našeg tima i važne podrške Trag fondacije, prvih malih uspeha i mnogo znanja koje smo stekli, do velikog dobijenog iskustva i poverenja zajednice, a naravno sa gomilom usputnih izazova i uzbudljivih situacija u kojima je trebalo biti otvoren i kreativan. Dakle, jedna prava vožnja na putu ka građenju važne karike stvaranja okruženja u kojem svi živimo bolje.

Lekcije su mnogobrojne, a ako bih morala da istaknem neke, jedna bi svakako bila da zajednica (zaista treba da) se pita. Ono što je potrebno jednoj ulici, kraju ili selu najbolje znaju ljudi koji tu žive, prolaze svaki dan, koriste površine, klupe, ulice, igrališta. I ne samo da znaju nego i imaju ideje na koji način mogu da poboljšaju svoje mesto, a mi želimo da ih upoznamo, čujemo njihove predloge i podržimo ih u inicijativi i akciji. Motivacija ljudi na akciju je takođe proces, s obzirom na to da nismo uvek u sredini koja pokazuje rezultate koji utiču na svakodnevni život. Istakla bih i naše zadovoljstvo mnogobrojnim i raznovrsnim predlozima koje smo dobili na razvojnom konkursu. Ovo nam je pokazalo da ljudi imaju ideje, žele da se bave ekologijom, reciklažom, umetnošću, kulturom, razvojom svoje zajednice, ma koliko mala ili uticajna njihova akcija bila. Ova lančana reakcija promena nas je pozitivno iznenadila – kada neko vidi da se može, bude veoma inspirisan, pa i sam poželi da pokrene nešto u svojoj ulici, sa svojom grupom ljudi, i tako se proces nastavlja.

Veoma smo zahvalni na ogromnoj podršci koju smo dobili na putu – od sistemske podrške Trag fondacije, zatim lepih reči, pohvala, diskusija i saveta naših sugrađana; od malih donacija do velikih uplata – sve ovo nas je održalo i guralo da istrajemo. Verujemo da je ovo samo početak nastanka lokalnih fondacija u Srbiji i da ćemo uskoro u svakom gradu imati po jednu. Radujemo se takvom potencijalu i sa sigurnošću možemo reči, proces je izazovan i prelep tako da, samo napred!

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru? 

Dragan: Radim 16 godina u neprofitnom sektoru i ne mogu da zamislim da radim u bilo kom drugom. Mislim da sam privilegovan što mogu da radim na poslovima i učestvujem u aktivnostima koje menjaju društvo na bolje, ili barem saniraju štete i posledice nepravde i nejednakosti.

Marina: Mogućnost da se lično razvijam, učim, pokušavam, uživam, budem van komfor zone, budem kreativna i otvorena, preispitujem svoje stavove, da utičem na promene, da budem aktivna građanka – nisam pronašla nigde drugde. Kolege koje sam stekla tokom ovih desetak godina su dobri i kvalitetni ljudi koju su beskrajno obogatili moj život i doprineli tome da zaista volim svoj karijerni put.

Marina Balaž, programska koordinatorka

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti? 

Predrag: Naš trenutni fokus je na prikupljanju preostalih finansijskih sredstava radi ispunjavanja uslova za registraciju Lokalne fondacije Pančevo. Do sada smo skupili oko 8.700 eura, a za zvaničnu registraciju je potrebno 10.000 eura. U tom smislu, upravo radimo intenzivno na animiranju lokalne i nacionalne privredne i korporativne zajednice da bismo taj predviđeni cilj ostvarili u narednih mesec dana.

Kako smo u toku 2021. realizovali smo prvi godišnji konkurs „Naš kraj – naša ideja”, kojim smo podržali osam lokalnih inicijativa ukupnom sumom od 725.000 dinara, planovi su nam usmereni na pripremu i organizaciju novog konkursa za 2022. godinu. Ovaj novi javni poziv za pančevačke lokalne inicijative (neformalne grupe i udruženja) bi trebalo da bude raspisan tokom proleća. Naš osnovni cilj  je da budemo spona između lokalnih inicijativa koje imaju ideje i pokretačku snagu sa jedne strane, i pojedinaca i preduzeća motivisanih da ih podrže kako bi zajednički unapredili život svih u selima i gradu. Mi sebe, kako volimo da kažemo, vidimo kao pokretače pokretača.

Predrag Mijalković, izvršni direktor

Kako se finansira Lokalna fondacija Pančevo, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?  Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati vaš rad i vaše pojedinačne akcije? 

Predrag: Lokalna fondacija Pančevo se finansira prikupljanjem individualnih donacija od građana i građanki, malih i srednjih preduzeća, korporacija i svih drugih zainteresovanih da pruže podršku procesu jačanja solidarnosti i poverenja u pančevačkim zajednicama. Donacije koje smo do sada obezbedili ukazuju na raznovrsnost u pogledu njihovog iznosa i načina prikupljanja. Od javnih donatorskih događaja ponosno ističemo advokatsko/notarsko veče i prodajni događaj sa udruženjem kućnih pivara iz Pančeva. 

U razgovorima sa donatorima ističemo kako je svaka zdrava podrška dobrodošla, kao i da u finansiranju nismo fokusirani samo na lokalnu privredu i Pančevke i Pančevce. Uvek pomenemo da svaki put kada podržite Lokalnu fondaciju Pančevo donirani iznos duplira Trag fondacija. Dakle, ako date jedan dinar zapravo ste dali dva lokalnoj zajednici. Lokalna fondacija Pančevo prikuplja resurse – novac, znanje i dobru volju i onda ih usmerava u lokalne inicijative. Svako može za sebe naći odgovarajući način na koji može podržati naš rad: finansijski, volontiranjem, pružanjem podrške u našem daljem umrežavanju, izveštavanjem o našem radu… Raspoloženi smo i pozivamo sve zainteresovane da nam se jave kako bismo zajedno kreirali bolje okruženje za našu decu, prijatelje, porodicu i komšije.

Što se finansijske podrške tiče, malopre sam pomenuo da je naš trenutni fokus na prikupljanju preostalog iznosa do 10.000 eura da bismo i zvanično mogli da se registrujemo. Sve dok ne stignemo do tog iznosa, za koji nam fali oko 1.300 eura, uplate se mogu izvršiti na sledeći način: 

  • Primalac: Trag fondacija, Mileševska 5/I-6, Beograd 
  • Svrha uplate: Donacija Inicijalnoj grupi Lokalne fondacije Pančeva 
  • Broj računa: 340-11027197-92 
  • Šifra plaćanja: 187 (gotovina) 287* (elektronsko plaćanje).

Koliko vam je u radu važna transparentnost i na koje sve načine je pokazujete? Na koje sve načine gradite poverenje u zajednici i koliko je poverenje važno za rad jedne lokalne fondacije, ali i bilo koje organizacije? 

Predrag: Transparentnost nam je izuzetno važna. Kao što izreka kaže – poverenje se  teško stiče, a lako gubi. U trenutku kada se grupa osnivača i osnivačica naše fondacije sastajala da dogovorimo osnovne vrednosti naše organizacije, svi smo se složili da je jedna od temeljnih upravo transparentnost. Trudimo se da je komuniciramo kroz sve segmente delovanja i rada. Stranicu Lokalne fondacije Pančevo možete naći na društvenim mrežama Facebook i Instagram, vrlo uskoro ćemo imati i podignut veb sajt organizacije. Posebno ističem da LFP ima Nezavisni odbor za donošenje odluka o lokalnim inicijativama koje podržavamo. Čine ga istaknuti pojedinci i pojedinke iz zajednice. Dakle mi sami ne biramo, već samo proveravamo ispunjenost  administrativnih i osnovnih kriterijuma podnetih predloga.

Poverenje je izuzetno važno za bilo koji odnos u zajednici. Kada govorimo o radu lokalne fondacije, nivo odgovornosti je po nama još veći. Ne želimo da izneverimo ljude i uloženu energiju u izgradnju naših lokalnih zajednica u selima i gradu. Samo tako možemo da očekujemo nastavak i širenje podrške u Pančevu. Prvi inicijalni pozivi za doniranje LFP-u bili su usmereni na krug naših prijatelja i poznanika. Odatle smo nekako počeli i da gradimo poverenje, prevashodno kroz jasno javno komuniciranje koja udruženja i neformalne grupe podržavamo i u kojom meri.

Na koji način mislite da Lokalna fondacija Pančevo doprinosi razvoju filantropije, najpre u vašoj lokalnoj zajednici, a potom i u Srbiji? 

Predrag: Lokalna fondacija Pančevo je razvojna organizacija, jedina ovog tipa u Pančevu. Svesni smo da u našem gradu postoji značajan broj podržavalaca i filantropa, koji doniraju za različite ciljeve i  često žele da ostanu anonimni. Naš doprinos razvoju filantropije na lokalnom nivou može biti izuzetno važan, jer smo mi spona za dugoročno i kontinuirano povezivanje pančevačkih inicijativa koje imaju ideje i pokretačku snagu i pojedinaca i preduzeća motivisanih da ih podrže. 

Zajedno sa kolegama iz Niša i Stare Pazove, koji i sami učestvuju u izgradnji svojih lokalnih fondacija, verujemo da našim radom i energijom trasiramo put za značajno obnavljanje motivacije i vere među ljudima da preuzimaju stvar u svoje ruke i sami rešavaju probleme koje uoče. Verujemo da će nam se u narednim godinama prudružiti novi gradovi i opštine u ovom uzbudljivom i nagrađujućem procesu.

Kao lokalna fondacija usmereni ste na zajednicu i motivisanje svih aktera u njoj da pokrenu promene na bolje. Na koje sve načine smatrate da doprinosite svojoj zajednici, a na koje uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi? 

Dragan: Najkonkretniji doprinos je podrška lokalnim inicijativama. Taj doprinos se očitava ne samo u novčanoj podršci (grantovi su bili do maksimalne vrednosti od 1.000 evra), nego u tome što smo odškrinuli (tek ćemo ga otvoriti!) prostor za različite inicijative, udruženja, udružene komšije… koji nešto žele da promene u svojoj mikro zajednici. Pored toga, stvorili smo priliku i da građani i građanke, kao i lokalni biznisi, takođe učestvuju u tim promenama – i tako što su donirali novčana sredstva koja smo usmerili lokalnim inicijativama, i tako što su učestvovali u radu selekcionog odbora za dodelu grantova, pomogli nam oko konkursa za logo naše buduće fondacije, pomagali nas savetima i predlozima, delili znanja i druge resurse. Ta ideja, a sada već i konkretna praksa – da možemo da menjamo stvari oko sebe/da ne moramo da čekamo da ih drugi rešavaju, i da udruženi imamo i znanje i moć za promene – je najveći doprinos, i tek će se ostvariti u svom punom potencijalu.

Dragan Srećković, član Inicijalne grupe Lokalne fondacije Pančevo

Da li sarađujete sa drugim neprofitnim organizacijama, udruženjima, fondacijama, kojim i na koji način? 

Dragan: Pored Trag fondacije, sa kojom intenzivno sarađujemo kroz program „Fondacija našeg kraja”, sarađujemo sa druge dve inicijativne grupe koje takođe osnivaju lokalne fondacjje u svojim gradovima – u Staroj Pazovi i Nišu. Ta saradnja se ogleda najviše u razmeni iskustava u formiranju fondacije, izazovima oko fundraisinga, okupljanja zajednice, saradnje sa drugim akterima u gradu, administrativnim izazovima. Imali smo takođe i međunarodnu saradnju – uz podršku European Community Foundation Initiative, krajem prošle godine posetili smo lokalnu fondaciju u Temišvaru. To je bila baš dobra poseta – mnogo smo naučili od mnogo iskusnijih kolega, i dogovarali naredne prilike za zajedničko učenje i saradnju.

Najvažniju saradnju imamo sa našim lokalnim udruženjima i neformalnim inicijativama. Zbog te saradnje smo se i osnovali :). Sa jedne strane, saradnju smo ostvarili sa osam udruženja i neformalnih grupa koje smo, zajedno sa mnogim Pančevcima i Pančevkama – našim donatorima, podržali u okviru našeg prvog ciklusa donacija – „Naš kraj, naša ideja!” To je najvrednija saradnja, iz nje smo svi zajedno dosta naučili, i ona je dala konkretne rezultate – pozitivne promene u lokalnoj zajednici. Sa druge strane, mnoga lokalna udruženja su podržala nas. Na primer, zahvaljujući saradnji sa Udruženjem kućnih pivara Pančevo, organizovali smo naš do sada najuspešniji fundraising događaj. I najveseliji. Nedavno nas je podržao i Klub d20 – klub ljubitelja društvenih igara. Veliku podršku nam pruža Udruženje Sinhro, koje nam praktično ustupa mnoge svoje resurse. Na kraju, udruženja Femplatz, CETRA i Connecting administrativno su podržavala neformalne grupe koje su bile deo programa „Naš kraj, naša ideja!”.

Šta su najveći uspesi koje je Fondacija ostvarila u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete? 

Dragan: Najveći uspeh su svakako velike promene u malim (lokalnim) zajednicama Pančeva koje su se desile zahvaljujući velikom broju građana i građanki Pančeva i svih drugih koji su donirali novac, lokalnih organizacija i inicijativa koje su sprovodile aktivnosti, i nas iz Fondacije koji smo pomogli da se stvar zavrti.

Za nas, kao tim, veliki uspeh je svaka donacija koju primimo (naravno, što veća, to veće zadovoljstvo), zato što nas donacije uveravaju da ovo što radimo ljudi prepoznaju i hoće da se uključe. Takođe, uspeh je i to što jačamo i rastemo kao tim – menjamo se strukturno i osnažuju se i multiplikuju načini na koji smo međusobno povezani. I pored zamora koji je očigledan i očekivan posle dve godine pogona na čist entuzijazam, i dalje imamo istu strast i ideju.

Ono što želimo je da dođemo u situaciju da otvorimo širok prostor za još više lokalnih inicijativa, da dođemo do još većeg broja donatora i podržavalaca. Da tako zajednički inspirišemo nove grupe i udruženja i stvorimo atmosferu u kojoj ljudi doživljavaju Pančevo kao mesto u kome će inicijative koje su posvećene izgradnji dobrog društva, solidarnosti, poverenja… naići na podršku i priliku.

Tekst je preuzet sa sajta givingbalkans.org

Ostavi komentar

  • (not be published)