„Kareja” podnela najviše prigovora na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima

Institut za istraživanje korupcije „Kareja” zalaže se za zaštitu policijskih službenika od progona zloupotrebljene političke moći

Objavljeno 20.07.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 2 mins

Konsultacije između Radne grupe MUP-a, policijskih sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima nstavljene su 18. jula na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Zemunu. I ovaj put je sekretarijat Ministarstva unutrašnjih poslova na konsultacije pozvao OCD koje su učestovale u javnoj raspravi, između ostalih Institut za istraživanje korupcije Kareja iz Pančeva koju je predstavljao bivši policijski inspektor Siniša Janković. Nastavljeno je razmatranje primedbi koje su u pisanoj formi dostavljene prošle godine u vreme javne rasprave, i to primedbe dostavljene u vezi sa definisanjem pojmova, posebno pojma „lice iz kriminogene sredine”. Bilo je i primedbi koje se odnose na načelo profesionalizma i političke neutralnosti, na posebna ovlašćenja ministra, na javnost rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na sam pojam „policija” i na zabranu objavljivanja podataka o identitetu ovlašćenog službenog lica koje primenjuje policijska ovlašćenja.

Najviše primedbi podneo je upravo Institut Kareja. Svi prisutni dobili su reč onoliko puta koliko su je tražili. Janković se u obrazloženju podnetih primedbi posebno zalagao da se u Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima unese odredba koja bi zaštitila policijske službenike koji zbog svog zakonitog i dobrog rada padnu pod udar zloupotrebljene političke moći. U tom smislu, on je izneo aktuelni primer načelnika beogradskog Odeljenja za suzbijanje droge Slobodana Milenkovića Sente.

Zanimljivo je da su usaglašeni stavovi u vezi sa primedbom da se preciznije definiše zabrana upotreba pojma „policija”. Ta zabrana odnosi se samo na nazive pravnih lica. Organizacije koje osnivaju građani, ukoliko žele da u nazivu imaju reč „policija” moraće da za to traže odobrenje resornog ministra.

Razmatranje odredbi koje se odnose na biometrijski nadzor, nastaviće se na nekoj od sledećih konsultacija, a nakon što Sekretarijat MUP-a analizira i pripremi primedbe koje su OCD podnele u pisanoj formi. Rad na izradi Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima nastaviće se razmatranjem svih podnetih primedbi.

Ostavi komentar

  • (not be published)