Zašto ne treba graditi unutrašnji objekat u Ulici braće Jovanović 34-36

U Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Grada Pančeva stigao je i ovaj prigovor na urbanistički projekat koji predviđa izgradnju stambene zgrade na adresi iz naslova

Objavljeno 18.08.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 7 mins

U Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Grada Pančeva stigao je i ovaj prigovor na urbanistički projekat koji predviđa izgradnju stambene zgrade na adresi iz naslova

Nakon javnog uvida u Urbanistički projekat za potrebe urbanističko arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli 4248/1 KO Pančevo za planiranu izgradnju višeporodičnog stambeno – poslovnog objekta spratnosti Po+P+6+Ps u Pančevu, na lokaciji u Ulici braće Jovanović br. 34 – 36, u daljem tekstu urbanistički projekat (UP), ulažem sledeće primedbe:

1. Prilikom kupovine stanova u stambenom bloku 084, koga čine objekti u Ulici Karađorđevoj 13 do 15 i Ulici Zmaj Jove Jovanovića 5, početkom 2000-tih, svi kupci su imali uvid u tadašnji Urbanistički projekat, koji je predviđao tri stambeno-poslovna objekta, u ulici Zmaj Jovinoj, Karađorđevoj i Braće Jovanović u obliku ćiriličnog slova P. U unutrašnjosti bloka između stambenih zgrada i sadašnje fiskulturne sale Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj”, bila je predviđena podzemna garaža, parking prostor za stanovnike ovog bloka, zelena površina i igralište za decu. Ovako predviđeno uređenje unutar bloka je bio jedan od osnovnih kriterijuma za kupovinu stanova na ovoj lokaciji. Uvidom u trenutno prezentovan i predviđen UP, uočava se drastična promena u odnosu na prvobitni plan čime se stanari Karađorđeve ulice 13-15 i Ulice Zmaj Jove Jovanovića 5 sa pravom osećaju oštećenim i postavljaju pitanje da li grad Pančevo planira da obešteti stanovnike postojećih pomenutih objekata, ukoliko dopusti realizaciju prikazanog projekta u celini?

2. Analizirajući istoriju preparcelacije na predmetnoj lokaciji i Uvidom u Urbanistički projekat preparcelacije parcela top. br. 4246/1, 4249, 4250, 4251, 4252 i 4253, KO Pančevo iz 2007. godine, za potrebe objekata Lamela A, B, C, citiram:

„Treba obezbediti 197 parking mesta na sopstvenoj parceli. Obzirom na zahtev investitora i Zaključak opštine Pančevo br. I-03-020-1/20016-272 od 7. 4. 2006. godine, investitor se obavezuje da obezbedi maksimalan mogući broj parking mesta u odnosu na raspoloživi prostor – tj. najmanje 111…” Takođe: „Stacionarni saobraćaj u bloku 084, treba rešiti izgradnjom podzemne garaže ispod površine unutrašnjeg dvorišta i objekta Lamela C”. Na osnovu ovoga, postavljamo pitanje stečenih obaveza na predmetnoj lokaciji prema stanarima Lamele A i B?

3. Uvidom u UP, jasno je uočljivo da projektant nije izvršio adekvatnu analizu realnog postojećeg stanja gde bi predviđeni višeporodični poslovno-stambeni objekti za izgradnju u Ulici braće Jovanović, zapravo bili deo stambenog bloka oivičenog dvema saobraćajnicama, a ne deo objekata u nizu. S tim u vezi, dovodi se u pitanje ispravnost tumačenja urbanističkih propisa, gde se poštuju udaljena isključivo po dubini parcele, na osnovu kojih su projektovani i pozicionirani budući objekti ovim UP. Prema važećem Planu generalne regulacije, minimalno rastojanje između dva objekta iznosi 2/3 visine višeg objekta, što znači da bi planirani objekat u unutrašnjosti bloka morao biti udaljen 15,67m od postojećeg objekta u Karađorđevoj i 13,42m od fiskulturne sale OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”.

4. Višeporodični stambeno-poslovni objektat, prikazan ovim UP je sačinjen zapravo iz dva objekta povezana pasarelom. Pasarela je funkcionalno prelaz preko saobraćajnice ili veza između dva objekta što u funkcionalnom, konstruktivnom i estetskom smislu ne čini jedan objekat. Ovakvim projektantskim rešenjem, investitor zaobilazi i izigrava urbanističke propise za planiranje i izgradnju objekata u unutrašnjosti parcele.

5. Na osnovu Saglasnosti na pravo službenosti prolaza ov. br. 12752/0723, zabeležuje se trajno pravo službenosti kolskog i pešačkog prolaza u širini tri metra. Ovim UP iz Karađorđeve ulice u unutrašnjost bloka, predviđen je kolski ulaz, dvosmernom saobraćajnicom u širini od pet metra, čime je prekoračena dozvoljena širina predviđena ovim dokumentom i zanemaren pešački saobraćaj. Jedini pristup stanarima ulazu 5g se nalazi upravo iz ovog prolaza, što je ovim projektom takođe previđeno.

6. Prema Pravilniku o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara, pristupni put za vatrogasna vozila je deo javnog puta ili posebna saobraćajnica kojom se prilazi objektu, a kojoj najudaljenija tačka kolovoza nije dalja od 25 m od gabarita objekta. Ovim UP u unutrašnjosti parcele, nije obezbeđeno propisno kretanje vatrogasnog vozila jer ne postoji mogućnost okretanja (vatrogasno vozilo se ne može kretati hodom u nazad), tako da je najbliža tačka predviđenom objektu u unutrašnjosti parcele daleko veća od 25m. Takođe se postavlja pitanje protivpožarne sigurnosti u svim stanovima i u lokalima postojećih objekata Lamele A i B, orijentisanim ka unutrašnjosti bloka.

7. Kao stanari postojećih objekata u Ulici Karađorđevoj 13 do 15 i Ulici Zmaj Jove Jovanovića 5 podsećam na uslove i pravila iz Izvoda Urbanističkog plana izdatog od strane Sekreterijata za komunalne, stambene, građevinske poslove i urbanizam br. IV–10–350–17/2007 od 25. 1. 2007. g., citiram: „Jedan od glavnih zadataka ovog plana je da obezbedi i unapredi centar grada, a time i ceo grad kao javni interes svih stanovnika”. U pravilima o izgradnji objekata ovog dokumenta stoji: „Ne sme se ugroziti korišćenje i stabilnost predmetnog i susednih objekata kao i životna sredina, prirodna i kulturna dobra”. „Nova gradnja nije dozvoljena u okviru pojedinačnih ili zajedničkih unutrašnjih dvorišta, odnosno neizgrađenog unutarblokovskog prostora”.

Izgradnjom višeporodičnog objekta u unutrašnjosti bloka, životna sredina stanara Lamele A i B će biti značajno promenjena jer će svakodnevna, minimalna osunčanost i provetrenost i pravo na pogled biti potpuno ugroženi.

One Comment to: Zašto ne treba graditi unutrašnji objekat u Ulici braće Jovanović 34-36

  1. Dragan

    avgust 18th, 2020

    Apsolutno treba da se ispoštuje prvobitni plan i tu napravi podzemna garaža i nova parking mesta. To je jedan od najugroženijih delova centra grada što se tiče parkiranja. Grad ne može 8 godina da donese upotrebnu dozvolu u najstrožem centru i da zonira deo Karađorđeve ulice između Braće Jovanović i Svetozara Miletića i pravi je haos zbog toga što se tiče parkiranja, naročito za stanare koji tu žive!

    Odgovori

Ostavi komentar

  • (not be published)