Slučaj Azotara: Zašto su problematični Izveštaj o bezbednosti i pokretanje proizvodnje u fabrici za proizvodnju đubriva i amonijaka?

U Izveštaju o bezbednosti, izvod iz liste opasnih materija i njihova količina su zatamljeni. Zabrinjavajuće je što i najgori mogući scenario eksplozije 15.000 tona amonijaka nije razmatran, jer kako piše, smatra se skoro nemogućim. Ministarstvo zaštite životne sredine u dokumentu iz 2020. godine, izdaje čak deset uslova za mere zaštite sve tri fabirke Južne zone, s tim da HIP Azotara Pančevo potencijalno može da izazove daleko najveće posledice po zdravlje i život stanovnika. Zbog toga Ministarstvo nalaže lokalnoj samuopravi da ZABRANI izgradnju novih objekata javne namene, objekata stanovanja i turističkih objekata na prostoru od 2.900 metara od označene lokacije najgoreg mogućeg scenarija kompleksa Azotara Pančevo. To podrazumeva potpunu blokadu grada i zabranu izgradnje u prečniku od 2.900 metara, što obuhvata naselja Strelište, Vojlovica, Ulice Žarka Zrenjanina, Cara Lazara, Narodnu baštu…

Objavljeno 02.11.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 20 mins

Ažurirani izveštaj o bezbednosti HIP Azotara doo iz aprila 2022. godine, naći se pred javnošću, u četvrtak, 3. novembra 2022. godine, kada će biti održana prezentacija izveštaja i javna rasprava. Skup počinju u 12 sati u velikoj sali Skupštine grada. Dokument je bio na javnom uvidu 20 dana, u Gradskoj upravi Grada Pančeva, radnim danima od 11 do 13 sati, kao i u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine.

Izveštaj je sačinila beogradska firma Tekon-Tehnokonsalting doo. Uočljivo je da dokument na 300 stranica nije transparentan i da obiluje manjkavostima. Primera radi, izvod iz liste opasnih materija i njihova količina su zatamljeni. Ipak, niže u dokumentu se navodi da su od posedovanih opasnih materija količine amonijum nitrata, amonijaka, prirodnog gasa i hidrazina veće od propisanih količina u Listi 1. i Listi 2. Pravilnika o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa.

Dodatno i zabrinjavajuće najgori mogući scenario eksplozije 15.000 tona amonijaka nije razmatran, jer kako piše, „skoro nemoguće da dođe do ikakvog izlivanja tečnog amonijaka u spoljašnju sredinu”.

„Nije razmatran slučaj verovatnoće <10-6 god-1, odnosno scenario koji uključuje udes na rezervoaru amonijaka kapaciteta 15.000 t, s obzirom da je isti sa dvostrukim plaštom i da na sličnim objektima u praksi nisu registrovane havarije sa pucanjem oba plašta i isticanjem amonijaka u okolinu. Navedeni rezervoar ima i sistem kompresora sa nužnim napajanjem, što u slučaju otkaza redovnog sistema omogućava održavanje potrebnih procesnih parametara tečnog amonijaka”, piše u dokumentu.

U izveštaju se dalje navodi da je poslednje ispitivanje ovog rezervoara izvršeno u februaru-martu 2007. godine, te nije jasno kako je obrađivač tako siguran u bezbednost i sadašnje stanje ovog rezervoara.

Kompanija nema ni Plan zaštite od požara, bez kojeg proizvodnja ne može da se pokrene, jer saglasnost koja je podneta 2018. godine nije dobijena zbog stečaja, ali piše da se očekuje u toku 2022. godine.

U dokumentu se zaključuje da je rizik od hemijskog udesa za postrojenje HIP Azotara Pančevo procenjen je kao „veliki rizik”, ali „uzimajući u obzir mere prevencije koje se sprovode, kao i ukupan rad u sistemu upravljanja bezbednošću u Kompleksu ovaj rizik je PRIHVATLjIV, odnosno ovim rizikom je moguće upravljati”.

Stečajni postupak nad Azotarom Pančevo otvoren je 14. septembra 2018. godine. Kako se navodi u dokumentu, 12. maja 2021. godine zaključen je ugovor o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica između „HIP-AZOTARA” D.O.O. u stečaju iz Pančeva kao prodavca i „PROMIST” D.O.O. Novi Sad. Piše i da se u narednom periodu očekuje pokretanje proizvodnje, te da se trenutno u kompleksu nalaze samo opasne materije koje su zatečene u kompleksu pre kupovine pravnog lica i koje su vlasništvo Azotare u stečaju.

„Nabavka novih sirovina se tek očekuje u narednom periodu kada se za to ispune uslovi. U samom postrojenju se trenutno ne odvija proces proizvodnje i planiran je početak za period jul-oktobar 2022. godine, uz povremeni probni rad i testiranje linija, kao i nabavku sirovina u zavisnosti od situacije na tržištu koje je početkom 2022. godine veoma nestabilno i pod pritiskom globalnih dešavanja. Pogoni će se sukcesivno pokretati do pune proizvodnje, ako se ispune energetski i drugi tržišni preduslovi, paraleno sa unapređenjem infrastrukure i revitalizacijom opreme”, piše u izveštaju.

Kada je o opremi reč, piše da su najkritičnije tačke na instalacijama prirubnički spojevi, drenaže, ventovi, ventili, mernoregulaciona oprema (transmiteri, ubodi termoelemenata i manometara, regulacioni ventili) i delovi cevovoda pod visokim pritiskom koji su izloženi korozivnom dejstvu.

„Uzimajući i ove elemente u analizu stručno je sagledana ocena nivoa opasnosti za svaki procesni tok ili deo postrojenja. Na osnovu ove ocene proizilazi da na postrojenjima proizvodne celine postoje opasne materije dovoljne mase da bi mogle, ukoliko se ne pridržavaju i ne preduzmu mere, dovesti do negativnih posledica nakon nekontrolisanog oslobađanja u životnu sredinu, bilo ljudskom greškom ili otkazom opreme”.

Pod redovnim radom se podrazumeva rad u skladu sa radnim upustvima iz projektne dokumentacije licencora od preko pola veka.

Nedostajuća dokumentacija

Iz Inicijative Odbranimo Teslu pozivaju sve građane i građanke grada Pančeva do dođu na javnu raspravu i ukazuju da Izveštaj od kojeg zavisi zdravlje i bezbednost građana Pančeva, Beograda i okoline nije objavljen u lokalnim štampanim i drugim medijima kako bi sva lica koja su u zoni uticaja mogla da se upoznaju sa istim.

„Naravno da je šire obaveštavanje stanovništva izostalo jer su očigledno hteli da izađu u susret najpre Promistu, a ne svojim građanima. Poseban je skandal što je je javna prezentacija zakazana istog dana i u isto vreme kada i sama javna rasprava što ne samo da nije praksa za ovakva dokumenta nego i presedan”, navode u Inicijativi.

Napominju da je u izveštaju zatamljena lista i količina opasnih materija, prazni papiri umesto detaljno opisanih scenarija potencijalnih udesa i incidenata, zatamljuju se čak i firme i lica koja su učestvale u izradi i mnogo drugog još, što je, kako podvlače strogo protivzakonito.

Neobično je i, navode Teslaši, da se umanjuje potencijalni rizik rezervoara od 15.000 tona, a bave se rezervoarom od 5.000 tona.

„Takođe i sama potencijalna merenja zagađanja se pozivaju na mobilne gradske merače, gde nije upisano ni da li su u mogućnosti da mere nova zagađenja koja bi obnovljeni proces proizvodnje u Azotari stvarao. Posebno je zanimljivo i to što je prema starom izveštaju uticaj potencijalnog udesa bio 10 km, a sada je 16 km”, piše u saopštenju.

„Dodatno, sam izveštaj prati i nedostak pratećih NEOPHODNIH dokumenta kao što su saglasnost od MUP-a, diplome i licence lica koja su učestvala u izradi, odluka i objašnjenje zbog čega su protivzakonito cenzurisali delove dokumenta. Potpuno je nejasno da li su to uopšte odgovarajuća stručna lica koja su učestvovala u izradi, kao i lica u samom Ministarstvu”.

Iz Incijative podsećaju da je Promist protivpravno skladištio veštačko đubrivo u nekadašnjoj Staklari Pančevo. Takođe, činjenica je da je pokušano prošle godine da se provuče i nepristtupanje izradi studije procene uticaja na životnu sredinu u dosluhu sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine.

I kao najvažnije, prošle godine se pokazalo da Promist ne ume da preuzme sve preventivne mere kako bi se izbegli potencijalni požari i incidenti. Dokaz za to je i požar koji se desio u reonu Staklare u kojem se skladište mineralna đubriva i redovan smrad koji je zlostavljao stanovnike u neposrednoj blizini.

Postavljaju i pitanje zašto se gradonačelnik ili neko iz Gradskog veća nije do sada pobunio javno i založio svojim integritetom i autoritetom protiv ovog dokumenta.

„Zbog svega ovog gore navedeno, ne može, a da nas ne obuzme jeza i strah. Jednostavno građani Pančeva ne žele više da budu taoci prljavih i prevaziđenih tehnologija i to u rukama neodogovornih, nesavesnih, pa može se čak reći i nesposobnih kompanija i lica”, zaključuju Teslaši.

Uslovi Ministarstva

Jedan drugi dokument Ministarstva zaštite životne sredine – odgovor na izdavanje uslova za potrebe izrade plana detaljne regulacije celina 8, Petrohemija, Azotara i Rafinerija, datiran na 26. avgust 2020. godine, i zaprimljen u JP „Urbanizam” 14. septembra 2020. godine, u koji smo imali uvid, prikazuje sledeće podatke.

Azotara je priložila Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa iz 2016. godine. Ministarstvo u dokumentu navodi da na obuhvatu dostavljenog plana postoji mogućnost povećanih posledica hemijskih udesa usled njihove blizine i vrste uskladištenih opasnih materija, te izdaje posebne uslove i mere zaštite za svaku fabriku. Napominje se da su u ovim kompleksima mogući hemijski udesi sa toksičnim efektima, efektima požara i eksplozije i efektima zagađenja životne sredine, svi sa više opasnih materija.

U dokumentu se navodi da najgori mogući scenario u Azotari, jeste kompletno pucanje prirubnog spoja na dnu rezervoara FB-3001, skladišnom rezervoaru za amonijak kapaciteta 15.000 tona. Ovaj scenario je preuzet iz prethodnog Azotarinog izveštaja iz 2016. godine, ali ga u novom Izveštaju o bezbednosti nema.

Objašnjava se kakve su posledice ovog scenarija: amonijak – zapaljiv gas toksičnost kat. 3; gas pod pritiskom, rashlađeni tečni gas toksičnost kat. 3; vodena životna sredina, akutno 1; korozivost kože i korozivno za respiratorne organe.

Koncentracije koje izazivaju trenutno ili u kratkom roku smrt u 50 odsto slučajeva, na razdaljini od 2.900 metara udesa, koncentracije opasne po život i zdravlje radnika kada izloženost traje 20-30 minuta na razdaljini većoj od 1.000 metara udesa. Koncentracije opasne po život i zdravlje opšte populacije kada izloženost traje od 20 do 30 minuta većoj od 1.000 metara od mesta udesa.

Ovaj udesni scenario predstavlja udes četvrtog nivoa – regionalni nivo udesa, a verovatnoća događanja je procenjana kao mala. Nadležni organ napominje da je moguća eskalacija predstavljenog udesa i to eksplozijom formiranog parnog oblaka amonijaka, ukoliko isti dostigne donju granicu eksplozivnosti i dođe u kontakt sa izvorom paljenja.

U skladu sa navedenim, Mninistarstvo izdaje uslove radi utvrđivanja područja u kojima će se dugoročno sačuvati odgovorajuća udaljenosti između objekata u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija u količinama koje su veće od propisanih i stambenih područja, javnih prostora kao i područja od posebnog značaja radi zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine.

Ukoliko se Azotari odobri proizvodnja veštačkih đubriva, na snazi će biti sledeći ograničavajući uslovi Ministarstva.

Prvi uslov glasi:
Potrebno je ZABRANITI izgradnju novih objekata javne namene, objekata stanovanja i turističkih objekata na prostoru od 2.900 metara od označene lokacije najgoreg mogućeg scenarija kompleksa Azotara Pančevo sa obzirom da posledice sa 50 odsto smrtnosti ovog scenarija udesa, obuhvataju i identične zone scenarija udesa na druga dva kompleksa.

Drugi uslov glasi:
Potrebno je zabraniti izgradnju novih industrijskih postojenja, sa opasnim materijama, na prostoru od 186 metara od označene lokacije najgoreg mogućeg scenarija kompleksa Petrohemija, kao i 190 metara od označene lokacije najgoreg mogućeg scenarija kompleksa RNP, usled opasnosti od domino efekta hemijskog udesa.

Treći uslov glasi:
Potrebno je da su svim novoizgrađenim objektima na udaljenosti od 2.900 metara od mesta hemijskog udesa sa opasnom materijom Amonijak, na lokaciji Azotare u Pančevu, budu obezbeđene zaštitne maske ili izolacioni aparati za disanje, za sve zaposlene novoizgrađenih objekata.

Četvrti uslov glasi:
Potrebno je prilikom izrade prostornih planova i/ili razmatranja izgradnje novih objekata u blizini navedenih seveso kompleksa, pod povredivom zonom sa aspekta hemijskog udesa razmatrati zonu od 10.000 metara od označene lokacije mogućeg scenarija hemijskog udesa sa opasnom materijom amonijak, komleksa Azotara u Pančevu, 426 metara od označene lokacije mogućeg scenarija hemijskog udesa sa opasnom materijom etilen, kompleksa Petohemija Pančevo, i 650 metara od označene lokacije mogućeg scenarija hemijskog udesa sa opasnom materijom propilen, komepleksa Rafinerije nafte Pančevo.

Peti uslov glasi:
Potrebno je da usled efekata hemijskog udesa na obuhvatu ovog prostornog plana, organi Gradske uprave u Pančevu, a pre izgradnje bilo kog novog objekat u zoni od 10.000 metara od obuhvata dostavljenog Plana, izrade eksterni Plan zaštite od velikog udesa, koji je sastavni deo Plana zaštite spasavanja u vanrednim situacijama jedinice lokalne samouprave, shodno članu 18. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Šesti uslov glasi:
Potrebno je da shodno navedenoj tački u Planu zaštite i spasavanja koji uređuje Gradska uprava Pančevo obezbediti adekvatne planove i mere uključujući i tehničko-tehnološke mere, za evakuaciju svih zaposlenih u radnoj zoni koja je predmet ovog plana, u slučaju hemijskih udesa u roku ne dužem od 10 minuta.

Sedmi uslov glasi:
Potrebno je prilikom razmatranja izgrade novih industrijskih i drugih objekata u zoni od 10.000 metara od obuvata dostavljenog plana, prilikom izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, OBAVEZNO upoznati potencijalne investitore sa opasnostima hemijskog udesa na odnosnoj lokaciji.

Osmi uslov glasi:
Ukoliko organi lokalne samouprave nisu u mogućnosti da obezbede sprovođenje gore navedenih uslova, a usled postojeće opasnosti od velikog hemijskog udesa na navedenoj lokaciji u Pančevu potrebno je razmortiti OBUSTAVU daljeg razvoja ove radne zone i odabir lokacije za novu radnu zonu (ukoliko je ista potrebna u daljem razvoju Pančeva), na drugoj lokaciji u Pančevu udaljenoj ne manje od 10.000 metara od lokacije hemijskog udesa sa opasnom materijom amonijak, komleksa Azotara u Pančevu.

Deveti uslov glasi:
Shodno stavu 5, čl. 60a Zakona o zaštiti životne sredine, operater je dužan da u slučaju modifikacije procesa rada, promene prirode ili količnine opasne materije ili drugih promena koje mogu uticati na opasnost od nastanka hemijskog udesa, izvrši promene u izveštaju o bezbednosti i Planu zaštite od udesa i dostavi Ministarstvu izmenjena dokumenta pre uvođenja tih promena. U slučaju da se izmene odnose na modifikaciju postrojenja ili skladišta izvrši promene u Izveštaju o bezbednosti i Planu zaštite od udesa i dostavi Ministarstvu pre sprovođenja modifikacija.

Deseti uslov glasi:
Shodno procenjenim posledicama udesa na obuhvatu ovog prostornog plana mogućnosti esklacije udesa sa jednog kompleksa na drugi (domino efekat), velikom broju i velikim količinama opasnih materija na kompleksima, blizini naseljnih mesta, kao i blizini međunarodnog rečnog koridora reke Dunav, potrebno je zabraniti bilo kakve promene na kompleksima Azotare, Petrohemije i RNP koje će povećati ili rizik ili posledice udesa.

Prema podacima koji se navode u dokumentu, uži centar grada Pančeva nalazi se na oko 3,5-4,0 km od Azotare, dok se najbliže naselje Vojlovica nalazi u zoni od 350-1.000 m, a naselje Topola u zoni od 650 m od glavnih pogona HIP Azotare. Oba naselja delimično su opasana administrativnim i skladištenim objektima HIP Azotare. Ulica Spoljnostarčevačka nalazi se 300 m vazdušnom linijom od glavnih pogona HIP Azotare doo. Većina crnih scenarija sa katastrofalnim posledicama ograničena je na radijus od 300 m od mesta akcidenta.

Ostavi komentar

  • (not be published)