Primedbe na Promistov plan da Staklaru pretvori u naselje

Danas ističe rok za predaju primedbi tokom ranog javnog uvida u predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije Celina 7, koje predviđaju da se na prostoru nekadašnje Staklare, koja je u vlasništvu novosadskog preduzeća Promist, podigne novo naselje. Stručnjaci Inicijative „Odbranimo Teslu!” uputili su primedbe koje i svaki građanin može da preda na Uslužnom centru Gradske uprave Grada Pančeva do kraja radnog vremena

Objavljeno 02.10.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 14 mins

Gradska uprava Grada Pančeva
Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
Trg Kralja Petra I, br. 2-4
26000 Pančevo

Predmet: PRIMEDBE NA IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE CELINA 7LUKA DUNAV „GREEN FIELD 2“ STARA UTVA I STAKLARA U NASELJENOM MESTU PANČEVO

PRIMEDBE NA RANI JAVNI UVID:

Primedba 1

Navedeni razlog za izradu Izmena i dopuna Plana nije samo usaglašavanje sa GUP-om nego inicijativa i želja Promist doo da gradi stambeno-poslovne objekte.

Primedba 2

Dokument Izmene i dopune Plana generalne regulacije koji je na ranom javnom uvidu NIJE ISPUNIO SVE STAVKE iz člana 23. i 24. OBAVEZNE Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. Glasnik RS“, br. 32/2019) i propisima donetim na osnovu Zakona.

Primedba 3

Visine planiranih objekata izlaze iz okvira propisane planom višeg reda, a to je GUP (Generalni urbanistički plan), što je ozbiljan prekšaj. Ukoliko se to ne uskladi, obrađivač Plana kao i komisija za planove podležu KRIVIČNOJ PRIJAVI za nesavestan službeni rad, a Promist doo za trgovinu uticajem, kao i pokretanje upravnog spora protiv ovakvog plana. 

Izvod iz GUP-a u prilogu dole

Primedba 4

Iako niste u zakonskoj obavezi, bilo bi u javnom interesu i u cilju poštovanja građana, da prikažete i zahtev, odnosno kopiju inicijative Promist doo Novi Sad u sklopu dokumentacije za rani javni uvid.

Upoređivanjem osnovne incijative i predloženog plana na ranom javnom uvidu bi se imao bolji uvid u to koliko JP „Urbanizam” Pančevo radi u javnom interesu, a koliko u interesu investitora.

Primedba 5

Promist doo Novi Sad se više puta oglušio o zakon i pokazao svojim poslovanjem neodgovoran odnos prema okolini i građanima Pančeva time što je u prethodnom periodu skladištio velike količine nedozvoljene materije u reonu Staklare, što je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i potvrdilo rešenjem, kao i u važećim urbanističkim planovima. 

Zatim dodatno je ugrozilo životnu sredinu kao i duševni mir građana Pančeva neodgovornim rukoveđenjem i obezbeđivanjem skladišta, što je dovelo do velikog požara koji je zahtevao više vatrogasnih ekipa, čak i iz susednih gradova.

Takođe uzimajući u obzir da će se izbeći naplata konverzije zemljišta prema poslednjim usvojenim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, grad će biti oštećen za značajnu sumu novca (a samim tim i građani), dok Promist dobija čist profit.

Promist doo bi mogao da se oduži građanima Pančeva zbog svega gorenavedenog time što bi se odredio određen procenat socijalnih stanova za naše najugroženije građane.

Ukoliko Promist doo nije voljan da pokaže svoju društvenu i drugu odgovornost pozivamo JP „Urbanizam”, Sekretarijat za urbanizam i Grad Pančevo da uslovi i nametne određen procenat socijalnih stanova. 

IAKO JE U PITANJU PRIVATAN POSED, JP „URBANIZAM” MOŽE DA POSTAVI OVO KAO USLOV INVESTITORU KOJI BI KASNIJE BIO USVOJEN I OD STRANE SKUPŠTINE GRADA, UKOLIKO JE DONOSIOCIMA ODLUKA STALO DO NAŠIH NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA.

Primedba 6

Potrebno je urbanističkim planom (nije neophodno da i Zavod za zaštitu spomenika sprovede proceduru, iako bi bilo korisno) sačuvati objekte koji predstavljaju primer stare industrijske arhitekture i obogaćuju ambijentalnu celinu, kao što je stara upravna zgrada. Industrijska arhitektura je jedna od karakterista grada Pančeva.

Dovoljno je staviti u tekst plana rečenicu „Zabranjeno je rušenje objekta” (pa se navede tačna pozicija objekta kao i opis istog).

Fotografija objekata koje je potrebno zaštiti

Primedba 7

Iako je u GUP-om određeno da treba težiti tome da zelenilo dobije status infrastrukture, kao i to da su određeni normativi po glavi stanovnika za parkovske površine, u ovim Izmenama i dopunama Plana obrađivač je napisao svega jednu rečenicu u vezi sa postojećim zelenilom (prikazanom u slici gore).

Ovakav odnos obrađivača prema zelenilu je najblaže rečeno neprofesionalan, što se dodatno vidi u tabeli bilansa površina predloženog Plana u kojoj su navedene samo građevinske površine, a ne i zelene.

Ovo je dobra prilika da se nametnu odrednice iz GUP-a da se obezbede zelene površine više nego što nalaže zakonski minimum, jer je to u javnom interesu. Grad je poslednje decenije preteranom izgradnjom izgubio veliki procenat zelenih površina. Potrebno je pridržavati se smernica iz GUP-a i da se u svakom predloženom Planu uslovi veći procenat (od zakonskog minimuma) zelenih površina, jer jedna od glavnih odrednica poboljšanja kvaliteta životne sredine. 

Predlog je da površina zelenih površina u području obahvaćenom u ovom Planu bude min 40% površine celog bloka.

Primedba 8

Pošto je Staklara praktično novi urbani blok u kojem će živeti veći broj stanovnika sa pratećim sadržajima kao što su škola, vrtići itd, potrebno je već sada odrediti koncept bloka da bude OTVORENOG tipa sa što više zelenih površina i sa objektima humanih i čovekomernih dimenzija. Predložene visine u Izmenama i dopunama Plana su daleko od humanih, pored toga što su izašle iz okvira GUP-a.

Primedba 9

S obzirom na to da će u budućem stambeno-poslovnom bloku biti veći broj stanovnika i drugih korisnika, bilo bi poželjno da postoji i jedan objekat kulture. Ljudska bića su ipak nešto više od profita investitora.

Primedba 10

S obzirom na to da ceo grad boluje od preterane izgradnje te ima za posledicu i problem parkiranja, potrebno je u ovom području odrediti i objekat javne garaže koje bi ublažio problem parkiranja u neposrednoj blizini.

Primedba 11

Broj kvadrata koji se planira za stambeno-poslovne komplekse je predimenzioniran. Može se zaključiti, po navedenom podatku, da je moguće izgraditi preko 3.000 stanova na ovom području. Ovo bi proizvelo veliki kolaps u postojećim saobraćajnim priključcima. Saobraćajni problem u pomenutom području već postoji, a dodatnom izgradnjom stambeno-poslovnog kompleksa ovaj problem bi bio znatno izraženiji ukoliko ne dođe do adekvatnog regulisanja saobraćaja.

Primedba 12

Struka nalaže da je potrebno već sada odrediti maksimalan broj stanovnika, kao i maksimalan broj budućih zaposlenih. Prema dolenavedenim podacima, zbog velikog potencijalnog opterećenja saobraćaja i druge infrastrukture, kao i samog kvaliteta življenja već zatečenih stanovnika u neposrednoj okolini, za iole održiv urbani blok i minimizaciju negativnih efekata po okolinu potrebno je voditi se sledećim parametrima:

  • Maksimalna gustina stanovnika po hektaru ne sme biti veća od 40.
  • Maksimalna gustina zaposlenih po hektaru ne sme biti veća od 20.
  • Površina dečjih igrališta za decu uzrasta 3-11 godina dva m2 po stanovniku: 1m2/st. (a minimalno 200m2)
  • Procenat zelenih i nezastrtih površina u odnosu na površinu bloka minimum 40%

Napomena: Većim procentom zelenih površina bi se ujedno rasteretila kišna kanalizacija jer bi zemljište upijalo veći procenat padavina i povećao urbanistički komfor za buduće stanovnike. 

Primedba 13

Već sada su primetne saobraćajne gužve i zastoji na raskrsnicama. Dodatno se planira stadion u neposrednoj blizini što će dodatno opteretiti grad i saobraćajnu infrastrukturu. Nigde u planu se ne postavlja ozbiljno rešenje budućeg problema tzv. saobraćajnih čepova, nego se bavi samo kako će budući korisnici i stanovnici bloka da se priključe u saobraćaj, zanemarujući stanovnike iz neposredne okoline kao i veliki broj zaposlenih koji tim pravcima idu na posao u južnu zonu. Jedina informacija koja se provlači je da bi mogla da budu dozvoljena desna skretanja iz Prvomajske ulice u ulicu Radivoja Koraća što bi dovelo do dodatnog opterećenja što smatramo neozbiljnim i nedovoljnim rešenjem. Postojeće priključne ali i glavne saobraćajnice (Prvomajska/Bore Stankovića, Prvomajska/Radivoja Koraća i Promajska/Žarka Zrenjanina) ne dozvoljavaju i ne omogućavaju povećanje obima i frekvenciju saobraćaja, te se očekuje da bi izgradnja ovog bloka i te kako doprinela saobraćajnim gužvama. Treba dodati da je Prvomajska ulica nedavno rekonstruisana (2020-2021. godine) te ukoliko dođe do izgradnje ista bi se morala ponovo rekonstruisati kako bi na raskrsnicama dozvolila veći obim saobraćaja. Dodatne gužve i saobraćajne probleme, ali i probleme u svakodnevnom funksionisanju građana u potencijalnom novom bloku izazivalo bi postojanje železničke stanice i pruge koja ide tik uz granicu zone.

Primedba 14

Nigde se na navodi u dokumentaciji (ni u grafičkoj, niti u tekstualnoj) koji se objekti zadržavaju, koji se revitalizuju, koji se rekonstruišu i koji se ne zadržavaju. 

Primedba 15

Zbog potencijalnog rušenja starih industrijskih objekata i intervencija u zatečenoj infrastrukturi može doći do hemijskih i drugih ekcesa potencijalno opasnih po zdravlje stanovnika u neposrednoj blizini. Potrebno je uraditi analize i ispitivanja, kao i procenu uticaja na životnu sredinu koja potvrđuje da su rušenja i intervencije na starim industrijskim objektima bezbedni po okolno stanovništvo.

Primedba 16

Područje zahvaćeno Izmenama i dopunama Plana je i deo privatnih prizemnih objekata u Ulici Žarka Zrenjanina. Nejasno ovim planom kakva je intervencija u tom delu.

Zaključak

Izmene i dopune Plana na ranom javnom uvidu je nepotpun i favorizuje investitora i u tolikoj meri da javni interes praktično ne postoji.

Urađen je nestručno, neprofesionalno i diletantski. Sramota za struku.

U priloženoj dokumentaciji nema nikakvih saobraćajnih, ekonomskih, demografskih, socioloških i drugih analiza koje bi bile neophodne za plan ovakve veličine. 

Područje obuhvaćene ovim planom, kao i planirana namena i izgrađenih stambeno-poslovnih i drugih površina, imao bi veoma veliki uticaj na neposrednu okolinu, kao i na celokupan grad Pančevo. Stoga je potrebno još na početku uraditi što više analiza kako bi se došlo do rešenja koji bi PODMIRIO I JAVNI INTERES, A NE SAMO PROFIT INVESTITORA.

Dokumentacija i sam plan ne ispunjavaju čak ni minimum ozbiljnog stručnog planiranja. Potrebno je uložiti više truda, profesionalnog angažmana, analiza, anketiranje građana, kao i pozvati građane da učestvuju u ovako velikoj i značajnoj novoj velikoj urbanističkoj intervenciji na teritoriji grada. 

Plan je potrebno vratiti na doradu i uključiti građane u izradu.

__________________________________ Ime i prezime

__________________________________________ Potpis

 _________________________________________ Adresa

__________________________________________ E-mail

Tekst Izmena i dopuna PGR Celina 7 možete preuzeti ovde

Tekst primedbi možete preuzeti ovde

Ostavi komentar

  • (not be published)