Šuma u Bavaništu

Objavljeno 14.03.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

U slučaju prodaje Šume u Bavaništu, zakazane za 14. mart u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu, očigledno je da je došlo do nezakonitog prevođenja „društvene svojine sa pravom korišćenja” u privatnu. Na osnovu tih vlasničkih promena, koje su navodno po slovu zakona, Šuma je mogla da postane predmet licitacije u stečajnom postupku „Luneta”. Reč je o, zajedno sa manjim njivama, pašnjacima i kanalom, površini od nešto preko 79 katastarskih jutara (lanaca), odnosno preko 45 hektara.

Šumsko zemljište, kao javno dobro, koje je od interesa za sve građane, mora ponovo da postane državna svojina. Potrebno je na osnovu dokumenata, ako oni postoje, tačno utvrditi istorijat svih tih pravnih promena. Organizatori protesta tvrde da je fascikla sa dokumentima gde je to zabeleženo jednostavno nestala.

Poljoprivredno preduzeće PIK Kovin, OOUR „Lune Milovanović” iz Bavaništa je na osnovu tužbe protiv preduzeća RO za pristanišne usluge i rečni saobraćaj „Pristanište” iz Kovina, upisalo bavanišku Šumu u zemljišne knjige kao društvenu svojinu sa pravom koriščenja. Utvrđivanje prava svojine je obavljeno pred Opštinskim sudom u Kovinu, septembra 1982. godine. Preduzeće „Lune Milovanović” je zastupao Opštinski javni pravobranilac Sava Bufan.

Šuma je do pokretanja tužbe bila upisana u zemljišne knjige kao društvena svojina sa pravom korišćenja u vlasništvu Komunalno stambenog preduzeća „Banat” iz Kovina. KSP „Banat” u vreme tužbe nije postojalo. Reorganizacijom ove radne organizacije nastale su RO „Univerzal komerc” iz Kovina i tuženo preduzeće „Pristanište”. Prilikom deobe, sve nepokretnosti zajedno sa Šumom, pripale su preduzeću „Univerzal komerc”. Pošto RO „Univerzal komerc” nije mogla da isplati sva pristigla potraživanja nad njom je otvoren stečaj i ušla je u proceduru likvidacije. Pre pokretanja tužbe pred sudom „Lune Milovanović” je preuzeo od „Univerzal komerca” jedan broj radnika kao i obavezu da isplati odgovarajuću sumu novca njegovim poveriocima. „Univerzal komerc” je pre toga „Lunetu” ustupio Šumu i sve parcele koje su bile vezane za nju.

Da bi ozakonio faktičko stanje, „Lune Milovanović” je podneo tužbu protiv „Pristaništa”, koje je pravni sledbenik KSP „Banat”.

Posle ovog komplikovanog sudskog procesa „Lune Milovanović” je upisao Šumu u zemljišne knjige kao društvenu svojinu sa pravom korišćenja. Nije nam poznato kako je dalje tekao svojinski proces u kome je on postao vlasnik „jedan kroz jedan”, da bi kasnije Šuma postala predmet licitacije.

Do preuizimanja Šume od strane KSP „Banat” ona je bila u vlasništvu sela, odnosno nekadašnje Opštine Bavanište. Taj prelazak se odigrao posle Drugog svetskog rata. Dokumenti iz tog perioda nisu nam dostupni.

Ostavi komentar

  • (not be published)