Predsednica Opštine Kovin Sanja Petrović jača od Ustava!

Agencija za sprečavanje korupcije povodom odbijanja odbornika da raspravljaju o predlogu za razrešenje kovinske čelnice zbog sukoba interesa

Objavljeno 01.08.2022.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 4 mins

Sukob interesa je zabranjen i najvišim pravnim aktom države. Stoga, neizvršavanje odluka jedinog nezavisnog državnog organa koji je nadležan da rešava o sukobu interesa pri vršenju javne funkcije znači i urušavanje javnog poretka i nepoštovanje institucija. Ovo se kaže, između ostalog, u odgovoru Agencije za sprečavanje korupcije redakciji našeg sajta, koja je uputila pismo Agenciji s molbom da se odredi prema ignorantskom odnosu lokalnih parlamentaraca o njenom predlogu da predsednica Opštine Kovin Sanja Petrović odstupi sa čelne pozicije Opštini zbog kršenja Zakona.

Agenciju smo u pismu uputili na članak Besramni odbornici i pravo građana da znaju sve, koji je obljavljen 11. aprila ove godine u kategoriji Kovin Si Ti. U njemu, između ostalog, podsećamo da je 5. aprila ove godine Skupština opštine Kovin, na predlog vladajuće Srpske napredne stranke, skinula sa dnevnog reda preporuku Agencije o razrešenju aktuelne predsednice opštine zbog sukoba interesa.

Evo šta još piše u odgovoru ovog nezavisnog državnog organa koji je na adresu našeg dopisništva upućen 29. jula.„U skladu sa odredbom čl. 84 st.1 Zakona o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu Zakona), posle konačne odluke kojom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije, Agencija je dostavila odluku organu javne vlasti nadležnom za razrešenje, koji obaveštava Agenciju o merama koje je preduzeo na osnovu konačne odluke, u roku od 60 dana od prijema odluke”.

„U konkretnom slučaju, Agencija je, nakon, konačnog rešenja, kojim je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje Sanje Petrović, sa javne funkcije predsednice opštine Kovin dostavila navedeno rešenje zajedno sa zahtevom za postupak po tom rešenju od 15. 11. 2021. godine. Na to pismo Zoran Bradanji, predsednik Skupštine opštine odgovorio je dopisom od 06. 04. ove godine. On obaveštava da je ’dana 05. 04. 2022. godine održana 18. sednica Skupštine opštine Kovin i da je u dnevnom redu te sednice pod tačkom 15. uvrštena preporuka Agencije za razrešenje Sanje Petrović sa javne funkcije, predsednice Opštine Kovin, ali da je tačka 15., na predlog jednog odbornika, skinuta sa dnevnog reda sednice Skupštine opštine Kovin”.

Šta nam još odgovorni iz Agencije za sprečavanje korupcije pišu? „Iako organ javne vlasti nije obavezan da postupi po inicijativi Agencije i razreši javnog funkcionera sa javne funkcije, niti je propisana njena odgovornost za nepostupanje organa javne vlasti, Agencija ukazuje na činjenicu da je sukob interesa Ustavom zabranjen. Stoga neizvršavanje odluke jedinog nezavisnog državnog organa koji je nadležan da rešava o sukobu interesa pri vršenju javnih funkcija predstavlja društveno štetno ponašanje i vodi obezvređivanju i urušavanju pravnog poretka. Nepostupanje organa javne vlasti po inicijatvi za razrešenje narušava poverenje građana, vladavinu prava i poštovanje institucija”.

I da dopišemo. O ovome će biti još pisanja. Najmanje jedanput. Šta se dogodilo u jednom drugom slučaju, kad je Agencija svojvremeno pronašla da je još jedan javni funkcioner bio u sukobu interesa. Tragom dojave građana razgovarali smo sa akterom ovog slučaja, ali i dobili pojašnjenja Agencije o postupanju u vezi sa njim.

Ostavi komentar

  • (not be published)