Odbačena prijava Predraga Stojšina za direktora „Kovinskog komunalca”

Komisija: Prijava nepotpuna i neblagovremena • Stojšin: Nepoznata lica pritiskaju Komisiju i „trguju uticajem”

Objavljeno 04.12.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 4 mins

Komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora JP „Kovinski komunalac“ zaključila je da je prijava Predraga Stojšina nepotpuna i neblagovremena. Nepotpuna je jer podnosilac nije dostavio dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, a neblagovremena jer je podneta nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs. Protiv ovog zaključka nije dopuštena „posebna žalba”. Komisija se u odlučivanju rukovodila Zakonom o javnim preduzećima i Odlukom o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Kovin.

Detaljnije: u obrazloženju da je prijava nepotpuna dodaje se da ne sadrži dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima visokog obrazovanja. Neblagovremena je pošto je podneta 16. novembra, a rok za prijavu na konkurs istekao je tri dana ranije, odnosno 13. novembra ove godine. Ove odluke, u ime komisije koja je jednoglasno glasala za ove zaključke, potpisala je predsednica Tanja Božić, a informacija je objavljena na sajtu Opštine Kovin.

Sajt Kovinske.info piše da je sad reč o spisku sa jednim kandidatom. To je diplomirani geograf Milan Milovanov, dosadašnji v. d. direktor preduzeća. On ispunava uslove za imenovanje direktora. Javio nam se i Predrag Stojšin, bivši tehnički direktor „Komunalca”. Nedavno je sa ove rukovodeće pozicije prebačen na niže rangirano radno mesto. Objašnjava da su „neki ljudi” iz opštinske administracije pritiskali članove komisije da se dođe do ovakvih zaključaka, a da je odocnio sa prijavom jer je bio diskrimisan u nastojanju da u „Komunalcu” na vreme dobije papire kako bi odgovorio roku konkursa.

Stojšin nam je pokazao pismena, u znak potvrde da je blagovremeno nastojao da od svog poslodavca, „Kovinskog komunalca”, blagovremeno obezbedi dokaze o ispunjavanju uslova za kandidaturu na konkursu. Tako je već 26. oktobra poslao zahtev preko Admira Bratanovića, pomoćnika advokata Vlastimira Ognjanovića za izdavanje potvrde o radnom stažu. Advokat Ognjanović je 2. novembra ponovio zahtev sa oznakom hitno. Ognjanović ističe da je istovetan zahtev uputio 26. oktobra i na adresu Centralnog registra obaveznog socijalnog osigranja i da su tražene informacije dobijene u roku od pola sata. Sam Stojšin 7. novembra u pismu v. d. direktoru Milanu Milovanovu ponavlja zahtev za potvrdu o radnom angažovanju i radnim mestima na kojima je radio.

Milovanov i rukovodilac Opšte i pravne službe Dimitrije Klikovac potpisuju 10. novembra ove godine traženu potvrdu zavedenu pod delovodnim brojem 02-4081/2-23. Dakle, tri dana pre 13. kad je istekao rok za podnošenje prijave na konkurs. Stojšina pitamo zašto je odocnio sa njenim slanjem i podneo je tek 16. novembra: „Na vreme sam podneo konkursnu dokumentaciju. Imate spisak dokumenata koje sam vam priložio. U uslovima lepo piše potvrda ili drugi dokaz o radnom iskustvu. ’Komunalac’ nije namerno hteo da dostavi potvrdu. To se vidi po datumima. Četiri puta sam tražio dostavu iste. Na kraju sam dostavio originalni ugovor o radu iz 2017. godine, a sad je 2023. Matematički je to jednostavno”, piše nam Stojšin. Napominje da je potvrdu „Komunalca”, zavedenu 10. novembra, dobio pet dana kasnije, poštom. Dodaje da o tome poseduje pismeni dokaz.

Najavljuje da će iskoristiti sve pravne lekove da dokaže da je bio diskriminisan u ovom slučaju. U svakom slučaju otvoreno je novo poglavlje u istoriji sporova između „Kovinskog komunalca” i Predraga Stojšina.

PRETHODNI ČLANAK

NAREDNI ČLANAK

Ostavi komentar

  • (not be published)