„Kovinski komunalac” – sigurna kuća za zlostavljače

Kako je Predrag Stojšin razradio tehniku „toplog zeca” nad Jovanom Buljugićem, šefom Pravne službe „Komunalca”, dok su se direktori pravili blesavi, većina zaposlenih gledala u vrhove svojih cipela, a predsednica Opštine bila „zauzeta štrikanjem i vezom”. Šta je Sud zaključio o opisima zlostavljanja?

Objavljeno 16.06.2019.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 8 mins

Zalud je Buljugić kucao na vrata pretpostavljenih, tražeći pomoć zbog šikane. Da prostite njima se smrzlo g…. od straha. Od koga? Pa od najviših predstavnika lokalne samouprave. Kovinom „samoupravlja” Srpska napredna stranka. Opštinom stoluje Sanja Petrović. Koju je Buljugić, takođe, upozoravao na strahovladu jednog čoveka. Pa kad je video da su se miševi razbežali po rupama, dupelisci stali u red pred zlostavljačem, a osnivač „ne čuje dobro”, podneo je tužbu protiv firme. U kojoj je Predrag Stojšin formacijski tehnički direktor, a, ustvari, bog i batina. Što su Viši sud u Smederevu i Apelacioni u Beogradu prepoznali u presudama, kojima je utvrđeno da je Stojšin zlostavljao Buljugića preteći mu otkazom duže vreme, a i primenom fizičke sile. Tako je šefa Pravne službe držao u stalnom strahu. Nesigurnosti. Pratio je njegovo kretanje na poslu. Komunikaciju sa zaposlenima. Omalovažavao njegov rad. Podsticao i navodio druge na ponašanje kojim se ugrožava profesionalni integritet Buljugića. Svedok Uroš Jovanović, jedno vreme v.d. direktora, rekao je pred sudom: „Tačno je da je bilo pritisaka Stojšina prema Buljugiću. Zato mu se on više puta obraćao, pismeno i usmeno, tražeći zaštitu. Predrag Stojšin je bio tehnički direktor i ja sam Buljugiću odgovorio da nisam u stanju da ga zaštitim, jer postoje pritisci prema meni. I to od strane lokalne samouprave i njihovih emisara u preduzeću…”

Željko Milić, advokat, punomoćnik „Kovinskog komunalca” od 2016. do aprila 2017. godine, svedočeći pred sudom, između ostalog je potvrdio da je Predrag Stojšin pokazivao prema Buljugiću „izrazitu netrpeljivost. Maltretirao ga. Pretio da će mu dati otkaz”. Milić potvrđuje da je bio prisutan kad je Stojšin to govorio. Upozoravao ga da je to protivzakonito i da će završiti na sudu. Ovaj svedok je napomenuo i da je Buljugić osporavao „kvalitet diplome Stojšina, a u vezi sa nekim njegovim potezima obraćao se predsednici opštine”. I dalje da je „Stojšin jula 2017. uzimao kod sebe svu poštu koja je dolazila na Pravnu službu, sve predmete i žalbe… Svakodnevno je ogovarao Buljugića, omalovažavao njegov rad. Pričao da će da ga najuri… Pred dvadeset ljudi je govorio da ima ekipu. Da će ih dovesti da prebiju Buljugića. Da su krenuli iz Beograda, da su, eto, stigli već do Bavaništa…”

Jovan Buljugić

U sudskim spisima ne stoji da su ovo svedoci tužioca, ali sa pravom treba pretpostaviti da jesu. Pretpostavljamo, takođe, da su Darko Radojković, Ivica Milošević i Dragiša Stojisavljević, svedoci tuženog, tj. „Kovinskog komunalca”, tj Predraga Stojšina. Darko Radojković je izjavio da je u preduzeću šef građevinske operative. Nije mu poznato da je postojalo bilo kakvo zlostavljanje Buljugića na radu. Nikad nije čuo da će Stojšin protiv njega primeniti fizičku silu… „Čovek je staložen i ne povisuje ton”, rekao je ovaj svedok.

Kako je svedočio Ivica Milošević? Ni njemu nije bilo poznato da je tehnički direktor zlostavljao rukovodioca Pravne službe. „Jedino je čuo u gradu da Stojšin hoće da pomogne tužiocu da vodi sina na lečenje”. Svedok, inače moler, još je dodao da je, kad je došao da radi u „Komunalac”, „zgrada bila zapuštena, ruinirana, a sada je u stanju da je – lepota”?! Ajoj majko. Šta je Ivica, ustvari, hteo da kaže pogađate. U „Komunalcu” – sve med i mleko. Zahvaljujući kome? I tu nije teško biti „vrač pogađač”. A Dragiša Stojisavljević? Šta je on govorio? Nije mu poznato da je tužilac Jovan Buljugić zlostavljan na radu… Prisustvovao je sastancima kolegijuma. Nije video da Stojšin, njegov pretpostavljeni kao tehničkidirektor, bilo koga maltretira. Da je na nekog vikao i pretio…

Tako su govorili svedoci, a ovako je zaključio Viši sud u Smederevu, a potvrdio Apelacioni u Beogradu: Navodi tužioca Jovana Buljugića su T A Č N I. Prećeno mu je otkazom, upotrebom fizičke sile. Stojšin je Buljugića ogovarao, omalovažavao, „čitao listinge o korišćenju službenih telefona i pregledao video zapise, sigurnosne kamere… prebacivao Buljugiću sa kime razgovara i ko mu dolazi, izdejstvovao da se tužiocu oduzme svojstvo registrovanog zastupnika čime je otežavao njegov rad, odnosno zastupanje pred sudom, što je bilo u opisu njegovog radnog mesta, oduzimao mu predmete i potpisivao račune u vezi sa zastupanjanjem. Davao poslove drugima, kojima je Buljugić bio nadređen. Mimo njega. Zabranjivao drugim radnicima da dolaze u njegovu kancelariju…”

Kako je sud ocenio svedočenje Uroša Jovanovića i Željka Milića? Ovi svedoci bili su upoznati sa situacijom i odnosima Stojšina i Buljugića. „Radi se o nepristrasnim svedocima koji nemaju razloga da ne govore istinu”. A iskaze Darka Radojkovića, Ivice Miloševića i Dragiše Stojisavljevića? „Ovi svedoci nisu upoznati sa radnjama koje su u tužbi navedene kao zlostavljanje, ali to ne znači da se iste nisu dogodile”. Toliko iz presude Apelacionog suda na devet stranica, koju je u ime tročlanog veća potpisala Vesna Martinović, predsednica.

I još nešto. Sud naglašava da tvrdnje tužioca (Jovana Buljugića) za koje on tvrdi da imaju obeležja zlostavljanja na radu, osim što uvek moraju biti dokazane do potrebnog stepena verovatnoće, prema članu 31. Zakona u svom sadržinskom smislu uvek su neraskidivo povezane sa nekim „vidom patološkog i malicioznog ponašanja izvršioca zlostavljanja”.

I na kraju pitanje i odgovor. Zašto Buljugić nije tužio Stojšina, nego „Kovinski komunalac”. Zato što je to tako moralo prema Zakonu. Ende.

One Comment to: „Kovinski komunalac” – sigurna kuća za zlostavljače

  1. Nenad

    jun 18th, 2019

    Šta će sada Jadni Peca i kako li je njegovom prijatelju Bratanović Admiru??? Da neće možda ponovo fizički da napadne čoveka pred penzijom, pa onda da postavlja „Holivudske“ fotografije kako je on žrtva??? Dve patološke lopovčine i lažovčine!!!

    Odgovori

Ostavi komentar

  • (not be published)