Gde je nestalo pismo Poverenika?

Služba Poverenika: Poslali smo odgovor na zahtev PU „Naša radost” • Sekretarka Adrijana Lakić: Ustanova nije dobila odgovor

Objavljeno 12.02.2024.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 4 mins

Još se ne zna da li je Jozefina Dečov, bivša predsednica Saveta roditelja kovinske Predškosle ustanove „Naša radost” prekršila Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kako to tvrdi Uprava koja je zbog toga zatražila mišljenje Poverenika. Kako je od vanredne sednice Saveta roditelja na kojoj je Jozefina Dečov smenjena zbog navoda da je prekršila zakon, prošlo skoro četiri meseca, naša redakcija je pismeno zatražila i dobila potvrdu iz Beograda da je odgovor poslat kovinskom dečjem vrtiću. Ovde to demantuju u obaveštenju našem dopisniku i dodaju da odgovora nema, iako su Povereniku prvo poslali zahtev a onda i telefonsku urgenciju.

U dopisu Službe Poverenika od 26. januara, a povodom našeg elektronskog pisma u kome smo pitali da li se odredio prema ovom slučaju, dobili smo potvrdan odgovor. U dopisu se kaže da je na zahtev PU „Naša radost” poslato mišljenje ove institucije da li je Jozefine Dečov povredila zakon. (U prilogu integralni tekst pisma Službe Poverenika).

Događanja u ovdašnjem Dečjem vrtiću izazvala su veliku pažnju javnosti. O tome smo pisali u nekoliko navrata, poslednji put u članku pod naslovom „Slučaj Jozefine Dečov: Poverenik se oglasio, odgovor zna direktorka PU ’Naša radost’”. Uz kratak istorijat ovog slučaja, pomenuli smo i informaciju direktorke Aleksandre Alavanje, da se na odgovor Poverenika još čeka. U poslednjem odgovoru na naša pitanja, poslatom našem dopisniku, a koji je potpisala sekretarka Adrijana Lakić, između ostalog, piše: „Ustanova nije dobila odgovor Poverenika, iako je zahtev poslat dana 14. 12. 2023. Dana 1. 2. 2024. Ustanova je poslala Urgenciju za postupak po podnetom zahtevu za tumačenje. U telefonskom razgovoru sa Službom Poverenika obavešteni smo da će se odgovor dostaviti elektronskom poštom. Do dana slanja ovog Obaveštenja, odgovor nije dostavljen”.

Aleksandra Alavanja podnela ostavku, v. d. direktora Dubravka Toma

Dosadašnja direktorka Aleksandra Alavanja podnela je ostavku pre isteka mandata, Za vd direktorka imenovana je Dubravka Toma. Ona je i ranije bila na čelu ove predškolske ustanove. Sa ovog mesta otišla je „zbog nezakonitog uvođenja video nadzora u centralnom objektu Vrtića”. Ovaj slučaj bio je predmet postupanja prosvetne inspekcije u više navrata, ali i Poverenika za informacije…

Prema policijskim izvorima, o ovome je bilo obavešteno i nadležno tužilaštvo. O slučaju je pisao i lokalni mesečnik Moj Kovin.

Adrijana Lakić nas u nastavku pisma upoznaje i sa odredbama člana 131 Statuta PU „Naša radost”. Pomenuti član govori šta je poslovna tajna. Pa tako poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci ustanovljeni zakonom, statutom i drugim opštim aktima Ustanove čije bi saopštenje bilo protivno poslovanju Ustanove… ali i „iznošenje informacija sa sednica koje se održavaju u Ustanovi…”

Telefonom smo razgovarali i sa Vladom Kračunom, predsednikom Saveta roditelja. Pitali smo ga da li se Savet interesovao za odgovor Poverenika. Rekao je da nije, ali nam je zato Jozefina Dečov, roditelj i bivša predsednica ovog tela, izjavila da će se obratiti Povereniku, jer je Uprava vrtića nju optužila za kršenje zakona.

Ostavi komentar

  • (not be published)