ŽMIG između 2010. i 2017. godine

Objavljeno 31.08.2017.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 10 mins

Od 2010. do 2014. godine ŽMIG nije imao projektne aktivnosti. U rad udruženja 2014. godine uključile su se tri nove aktivistkinje koje su reaktivirale organizaciju, nastavile ostvarivanje ciljeva ŽMIG-a i koje novim idejama ovremenjuju i proširuju aktivnosti i rad organizacije. Od trenutka reaktiviranja organizacije, realizovani su sledeći projekti:

Godine 2014. – „Nasilje (ni)je tamo negde” uz finansijsku podršku Grada Pančeva. Projekat koji je doprineo razvijanju saradnje između bivših i sadašnjih članica ŽMIG-a, a kroz koji je inicirana saradnja sa Savetom za rodnu ravnopravnost Pančeva i Sigurnom kućom u Pančevu. Kroz projekat smo realizovale šest radionica za mlade devojke sa temom vršnjačkog nasilja, medijske slike žena i rodne ravnopravnosti, tribinu i performans i tri „Ženska dana” u Pančevu.

Od 2014. do 2016. godine – „Ženski dan Pančevo”: deset događaja je finansirala Rekonstrukcija Ženski fond, deset događaja je finansirao Grad Pančevo i četiri su urađena volonterski. Ženski dan je događaj koji realizujemo jednom mesečno i koji sadrži besplatne radionice za žene u cilju ličnog rasta i razvoja. Cilj projekta bio je osnažiti devojke i žene u lokalnoj zajednici i jačati međugeneracijsku povezanost među ženama različite dobi, obezbediti besplatan, a time i šire dostupan sadržaj za žene putem kog će sticati nova znanja i veštine i gde će se osećati bezbedno. Realizovan je 21 događaj u Pančevu, jedan u Dolovu, jedan u Omoljici i jedan u Kačarevu. Događaje je ukupno posetilo oko 200 učesnica među kojima i žene i devojke sa invaliditetom.

Godine 2015. – „Vizuelizacija stava” u partnerstvu sa Domom omladine Pančevo i uz finansijsku podršku Grada Pančeva. Cilj projekta je bio doprinos formiranju stavova mladih žena u odnosu na dominantne društveno-medijske standarde ženstvenosti, kroz nakit kao sredstvo komunikacije. Kroz radionice, događaj Ženski dan i učešće na Sajmu volonterizma u Pančevu, deset mladih srednjoškolki je imalo prilike da preispita svoje stavove i uverenja o pojmu ženstvenosti i iskažu mišljenje i svakodnevno iskustvo u vezi sa stereotipnim predstavljanjem žena u društvu. Stekle su nova znanja o životu, delu i uspesima žena koje su bile važne u svetskoj istoriji, a o kojima se malo govori u formalnom obrazovanju.

„Put ka rodnoj ravnopravnosti u gradu Pančevu” u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada Pančeva, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Rezultat projekta je usvojen „Akcioni plan grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti 2016-2018. godine” u čijem je kreiranju ŽMIG aktivno učestvovao sa Savetom za rodnu ravnopravnost.

„Podrška organizaciji = podrška ravnopravnosti u zajednici” uz finansijsku podršku grada Pančeva. Opšti cilj projekta bio je unapređenje kapaciteta organizacije i razvijanje saradnje sa lokalnim akterima radi uspostavljanja boljih uslova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u gradu Pančevu. Kroz proces izrade Strateškog plana osnažene su članice i aktivistkinje ŽMIG-a i definisano polje rada organizacije; realizovano je četiri događaja Ženski dan u Pančevu.

„Ženska radinost nije naivnost” u partnerstvu sa šest seoskih udruženja u okviru konkursa za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva Projekat je omogućio odlazak i predstavljanje ženskih udruženja iz naseljenih mesta Grada Pančeva na manifestaciju „Međunarodni dan seoskih žena” koja je tradicionalno bila održana 10. oktobra u Bačkoj Palanci, a u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ženska mirovna grupa Pančevo je koordinirala ovim projektom i organizovala je odlazak šest ženskih udruženja na manifestaciju. Kroz ovaj projekat uspostavile smo saradnju sa udruženjima: Udruženje žena „Dolovke”, Udruženje žena „Sose” Banatski Brestovac, Udruženje žena „Omoljčanke”, Udruženje žena „Novoseljanke–Boboačela”, Udruženje žena „Starčevke”, Sekcija žena KUD „Đetvan”.

„Ženski dan” u Kačarevu

Godine 2016. – „Ne ŽMIGaj na diskriminaciju” u partnerstvu sa Gimnazijom „Uroš Predić” i Kancelarijom za mlade Pančevo, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Cilj projekta bio je prevencija vršnjačkog nasilja i rodno zasnovanog nasilja među mladima, kroz edukaciju, informisanje i osnaživanje mladih da preispituju svoje stavove i vrednosti i budu nositelji/ke pozitivnih promena u društvu. Senzibilisanje mladih za podršku svojim vršnjacima/kinjama iz osetljivih grupa, informisanje javnosti i podizanje svesti o ozbiljnosti problema vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja među mladima. Realizovano je deset radionica na temu stereotipa, predrasuda, tolerancije, diskriminacije, pričalo se o marginalizovanim grupama sa akcentom na LGBT populaciju i osobe sa invaliditetom, zatim teme vršnjačkog nasilja i rodne ravnopravnosti. Realizovane su dve javne akcije – učešće na na događaju Dan planete zemlje i obeležavanje Dana pobede nad fašizmom, a takođe je realizovana i obuka za vršnjačke edukatore/ke u cilju podrške i osnaživanja mladih.

„Novim tehnologijama ka transparentnijem i odgovornijem sprovođenju izbornog procesa u Republici Srbiji” je projekat Bečejskog udruženja mladih koji je ŽMIG podržao kao lokalna partnerska organizacija. Opšti cilj projekta bio je povećanje aktivnog učešća, jačanje uloge i integriteta građana i građanskog društva u monitoringu političkih aktivnosti tokom izborne kampanje čime je planirano povećanje transparentnosti izbornog procesa, unapređenje postojećih mehanizama kontrole izborne kampanje političkih subjekata i smanjenje rizika od zloupotreba demokratskog procesa.

Projekat NAPOR-a „Suština, a ne forma”. NAPOR asocijacija (www.napor.net) podržava ŽMIG od početka rada novog članstva organizacije, kroz proces akreditacije Programa za mlade i validacije omladinskih radnica. ŽMIG je učestvovao u programima koje NAPOR sprovodi (projekti koji promovišu omladinski rad i inkluziju).

Od 2016. do 2017. godine – „Zajedno protiv diskriminacije” (The Network Change for Serbia’s LGBT Community). Projekat realizuje organizacija za lezbejska ljudska prava – Labris, a izvodi se uz finansijsku podršku USAID-a. Projektne aktivnosti se izvode na nacionalnom i lokalnom nivou. ŽMIG je partnerska organizacija na lokalnom nivou. Ključne komponente projekta su: jačanje kapaciteta, sveobuhvatno istraživanje (međunarodni i nacionalni primeri dobre prakse, analiza međunarodnih i nacionalnih standarda za zaštitu LGBT osoba od diskriminacije, analiza nacionalnih i dostupnih lokalnih praksi u reagovanju na diskriminaciju i nasilje, formulisanje preporuka, praćenje primene Strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije i drugih relevantnih propisa na nacionalnom i lokalnom nivou (monitoring) i formulisanje objedinjenih preporuka, unapređenje svesti o diskriminaciji u opštoj populaciji i javno zastupanje.

Od 2016. do 2018. godine – U projektu „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” ŽMIG je lokalna partnerska organizacija. Projekat realizuje Autonomni ženski centar u saradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave rodno zasnovanim nasiljem. Projekat finansira Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama. Cilj projekta je da se doprinese povećanju bezbednosti mladih devojaka u srednjim školama i na fakultetima u Srbiji od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Detalj sa proslave Dana Evrope i dana pobede nad fašizmom u Narodnoj bašti, 9. maja 2016. godine

ŽMIG tokom 2017. godine učestuje u projektima:

  • „Izbor, podrška, odluka”, koji podržava MDRI Srbija i kroz koji obezbeđujemo podršku za osmoro mladih sa teškoćama u razvoju za donošenje odluka i postavljamo osnove za razvoj modela;
  • Završetak realizacije lokalnog istraživanje na temu vršnjačkog nasilja i nasilja prema mladima iz osetljivih grupa „Promenom stava do ljudskih prava”;
  • Projekat sa Centrom za Omladinski rad iz Novog Sada – „YOU, ME AND GENDER EQUALITY”

Parole ŽMIGa:

Ne ŽMIGaj na diskriminaciju!

Svaki dan je Ženski dan!

Kontakt osoba: Marijana Jović 063/719- 97-59

Kontakt elektronske adrese:

zmig.pancevo@gmail.com

zenskidan.pancevo@gmail.com

FB stranice:

https://www.facebook.com/zmig.pancevo/

https://www.facebook.com/zenski.dan.pancevo/

Ostavi komentar

  • (not be published)