Šta smo naučili o poreskoj pravdi?

Završen je projekat „Trans(pare)ntnije – Javne finansije jesu naša stvar” pančevačkog udruženja „Centar za obrazovanje i transparentnost – CETRA”, u kojem su partnerski učestvovali naš sajt i Udruženje „Omnibus”

Objavljeno 15.07.2019.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

Razvoj građanske svesti o tome da budžet lokalne zajednice kreiramo svi mi, određenim izdvajanjem i plaćanjem poreza, prvi je korak ka participaciji i nadzoru javnih finansija i institutucija.

Taj cilj imao je projekat „Trans(pare)ntnije – Javne finansije jesu naša stvar” pančevačkog udruženja Centar za obrazovanje i transparentnost – CETRA”, u kojem su učestvovali naš sajt i Udruženje građana za opštu kulturu i obrazovanje „Omnibus”.

Dragana Petrov i Nenad Živković govore o rezultatima projekta

Tokom pet meseci, od januara do maja 2019. godine, realizovano je desetak raznovrsnih aktivnosti: sprovedena je on-line anketa čitalaca našeg sajta o njihovoj informisanosti i znanju iz oblasti javnih finansija, objavljeno deset novinarskih tekstova o poreskoj pravdi, javno-privatnim partnerstvima, javnom dugu, radničkim pravima i drugim temama na istoj web adresi, održane dve radionice za aktiviste NVO u Pančevu, i još četiri za polaznike Omladinske škole novinarstva „Omnibus”…

Čitaoci našeg sajta imali su priliku i da učestvuju u anketi, u okviru koje su odgovarali na pitanja o poznavanju osnovnih pojmova javnih finansija. Učestvovalo je 103 ispitanika sa teritorije Grada Pančeva. Rezultati pokazuju da od ukupno deset pitanja, na pet pitanja je tačno odgovorilo 83,3 odsto ispitanika, što pokazuje da građani i građanke dobro prepoznaju bar opšte pojmove sektora javnih finansija.

Raznovrsne teme kao što su javno-privatna partnerstva, transparentna potrošnja javnog novca, visina poreza i prava potrošača, bile su u fokusu autorskih tekstova novinara i novinarki saradnika na projektu, objavljenih na sajtu Pančevo Si Ti.

Za predstavnike pet pančevačkih organizacija civilnog društva, aktivnih na poljima transparentnosti, nadzora javnih finansija i političke odgovornosti, organizovane su dve jednodnevne radionice, čime je osnažen njihov kapacitet da sprovode istraživanja na različite teme budžetskog i fiskalnog funkcionisanja lokalnih i republičkog nivoa vlasti.

Na završnom događaju, priređenom 6. juna u klubu „Kupe” promovisan je priručnik u kojem su predstavljeni rezultati projekta, komentarisani izazovi sa kojima su se realizatori susretali i ponuđene preporuke.

Kroz realizaciju aktivnosti primećena je nedovoljna participacija i vidljivost učešća građana u ostvarivanju poslova od interesa za funkcionisanje lokalne zajedinice, nedostatak ozbiljnih građanskih inicijativa u oblasti javnih finansija i građanski nadzor u fazi trošenja budžetskih sredstava. Stoga su edukacija, uključivanje javnosti, motivisanje građana i građanki za akciju, i otvaranje podataka javnosti, neke od ključnih preporuka i izazova za razumevanje pojma poreske pravde, neophodne za svakodnevni život.

Projekat je realizovan u saradnji sa organizacijama „Fraktal” iz Beograda, CEKOR iz Subotice i Nova krila iz Sarajeva, sredstvima Evropske unije.

Ostavi komentar

  • (not be published)