Poziv za OCD na radionice o ekonomsko-finansijskim poglavljima pristupnih pregovora sa EU

Objavljeno 27.01.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 2 mins

Udruženje građana „Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA“ sa zadovoljstvom poziva predstavnike organizacija civilnog društva iz južnog Banata na ciklus edukativnih radionica o procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom u ekonomsko-finansijskim poglavljima. Četiri radionice će biti održane tokom februara 2020. godine u prostorijama „Sinhro Hub-a” u Pančevu.

Serijal radionica ima za cilj da članovima odabranih organizacija predstavi strukturu i način delovanja radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koje se bave poglavljima vezanim za poreze, ekonomsku i monetarnu politiku, javne finansije, preduzetništvo i zaštitu potrošača. Osnovni cilj radionica je jačanje kapaciteta civilnog društva južnog Banata da prati proces pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU u ekonomsko-finansijskim poglavljima, te motivisanje organizacija civilnog društva da se prijave i aktivno uključe u delovanje radnih grupa NKEU.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.

Radionice se sprovode pod pokroviteljstvom Evropske unije, u okviru projekta „„Zašto su EU ekonomska pregovaračka poglavlja važna? – Ka boljem razumevanju u regionu južnog Banata”, koji sprovodi „Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA”. Ovaj projekat je deo šire inicijative, odnosno projekta „Pripremi se za učešće”, koji na teritoriji Republike Srbije sprovode Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED, Centar za evropske politike – CEP i Centar savremene politike – European Western Balkans.

Zainteresovani aktivisti, volonteri, članovi organizacija civilnog društva mogu se prijaviti preko email adrese: cetra.org@gmail.com ili na broj telefona 065/263-47-47.

Ostavi komentar

  • (not be published)