Otvoren konkurs Lokalne fondacije Pančevo za donacije zajednici

Lokalna fondacija Pančevo otvorila je novi konkurs „Naš kraj, naša ideja!”, za 2024. godinu, kako bi finansijski podržala lokalne komšijske i građanske inicijative na čitavoj teritoriji Grada Pančeva

Objavljeno 31.05.2024.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 10 mins

Verujemo da stanovnici svakog naselja ili komšiluka udruženi mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno resursa na raspolaganju – ljude, znanje, vreme ili novac, koje može da iskoristi kako bi učinila život boljim za ljude u svom okruženju. Tu smo da pružimo podršku ovim udruženim prijateljima/komšijama/građanima!

Teme konkursa

Inicijative koje podržavamo kroz ovaj program nisu tematski ograničene – mogu se realizovati u oblastima kao što su kultura, obrazovanje, umetnost, ravnopravnost, ljudska prava, ulepšavanje javnih zajedničkih prostora/parkića, zaštita životne sredine, javno zdravlje, informisanje zajednice, i sve druge koje kao važne odredi sama zajednica.

Kroz inicijative se mogu realizovati različite aktivnosti. Evo nekoliko primera, a lista je ograničena samo maštom i kreativnošću predlagača: uređenje javnih prostora, online/offline događaji (u oblasti kulture, umetnosti, građanskog aktivizma, itd.), radionice, obuke, aktivnosti zagovaranja, izrada i objavljivanje publikacija, video i audio materijala i online sadržaja; prikupljanje mišljenja i stavova građana, organizacija sportskih aktivnosti, izrada alata i/ili umetničkih predmeta, i sve druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima konkursa i željenih rezultata predloženih inicijativa.

Ko može da se prijavi?

Lokalna fondacija Pančevo podržaće udruženja građana i neformalne grupe koje:

 • aktivno deluju na teritoriji Grada Pančeva – urbanim naseljima i/ili naseljenim mestima
 • pokreću i uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
 • zastupaju opšte interese svoje zajednice
 • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 2.000.000 dinara (za udruženje)
 • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane. *Članovi i članice neformalne grupe moraju imati najmanje 14 godina, a barem jedna osoba mora biti punoletna. Svi maloletni članovi i članice moraju imati saglasnost roditelja/staratelja za sprovođenje projekta.

Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje (stambena zajednica), ali i kao neformalna grupa.

Koliki je iznos donacije?

Na raspolaganju imamo ukupno 1.000.000 dinara, a iznos donacije koji će biti dodeljen
pojedinačnim inicijativama iznosi minimalno 80.000 i maksimalno 140.000 dinara.

Trajanje projekta

Vaš projekat može biti realizovan u periodu od 1. jula 2024. do 30. novembra 2024. godine.

Ograničenja u korišćenju donacije

 • Sredstva od donacije ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima.
 • Sredstva od donacije ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih stranaka, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije, aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele.
 • Sredstva od donacije ne mogu biti namenjena za renoviranje prostorija koje nisu u vlasništvu udruženja koje sprovodi inicijativu, izgradnju i infrastrukturne radove osim građevinskih radova malih razmera koji će podstaći uključivanje zajednice, kupovinu opreme osim u slučajevima kada je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i omogućava dalju održivost. Neformalne grupe ne mogu ni u kom slučaju koristiti dodeljena sredstva za kupovinu opreme zbog pitanja vlasništva nad opremom.

Koji su fokusi naše podrške i šta nam je važno?

Odbor za donacije će se rukovoditi sledećim kriterijumima pri odabiru inicijativa:

 • Važnost problema – da li je problem kojim se bavite važan za zajednicu i da li predloženo rešenje može da doprinese njegovom rešenju?
 • Nivo i način aktivnog uključenja zajednice – da li aktivnosti u različitim fazama (od osmišljavanja do sprovođenja projekta) podrazumevaju kontakte sa članovima šire zajednice, tj. ohrabruju i uključuju različite grupe ljudi da se uključe.
 • Dobrobit koju će zajednica imati od projekta – da li projekat ima potencijal da donese pozitivne promene u zajednici i koliko će trajati po završetku inicijative?
 • Nivo do kog je inicijativa prepoznala resurse zajednice, u kojoj meri ih koristi i razvija.
 • Povezanost i realističnost ciljeva, aktivnosti i budžeta – da li će predložene aktivnosti dovesti do željenog cilja i da li su predloženi troškovi u skladu sa planiranim aktivnostima?

Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative dolaze iz različitih delova grada (urbana naselja i naseljena mesta/sela), kao i one koje predlažu i sprovode nove i inovativne pristupe u zajedničkom delovanju.

Kako da se prijavite?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara koju možete preuzeti na ovoj stranici i pošaljite nam je elektronski, na adresu lokfonpa@gmail.com. Obavezno u Subject maila u kojem šaljete aplikaciju napišite Naš kraj naša ideja – naziv vaše inicijative. Prijave možete poslati najkasnije do 16. juna 2024. godine do 23:59 časova.

Evo šta sve da uradite pre apliciranja na konkurs:

Prvi korak – proverite svoju ideju

Imate super ideju? Odlično! Testirajte je u široj zajednici – razgovarajte sa zajednicom i prijateljima, ali saznajte šta o vašoj ideji misle i oni sa kojima obično niste u kontaktu: mlađi ili stariji od vas, oni koji ne slušaju istu muziku kao vi, oni koji prate vesti na drugim kanalima… Razvijajte svoju ideju tako da dobijete što više reakcija i mišljenja što šireg kruga ljudi.

Drugi korak – skupite još informacija, rešite dileme

Organizujemo Info sesiju u periodu trajanja konkura na kojoj možete da pitate sve što vas zanima u vezi sa konkursom i akcijom koju želite da izvedete. Pratite objave na društvenim mrežama i prijavite se! *Ukoliko želite odgovor pismenim putem, pišite nam na lokfonpa@gmail.com.

Treći korak – prijavite se!

Ako ste razradili svoju ideju i spremni ste da konkurišete, pošaljite nam popunjen formular do 16. juna 2024. godine u 23.59 časova. Nakon prijema predloga inicijative, Lokalna fondacija LFP proveriće da li ona zadovoljava osnovne uslove i kriterijume programa koje smo naveli u ovom dokumentu, kako bi ideja bila razmatrana za podršku.

Četvrti korak – nezavisna Komisija donosi odluku o podržavanju projekata

Predlozi inicijativa koji zadovolje opšte kriterijume, biće prosleđeni nezavisnom Odboru za donacije. Članice i članovi Odbora za donacije odlučiće o tome koje inicijative ćemo podržati.

Peti korak – čestitamo, vaša akcija može da počne!

Ukoliko je vaš projekat podržan, kontaktiraćemo vas i ubrzo ćemo potpisati ugovor sa vama, uz obezbeđivanje neophodne dokumentacije ili dopune za vašu ideju. Prilikom potpisivanja ugovora imaćete priliku da se upoznate sa administrativno-pravnim procedurama, načinima podrške od strane Lokalne fondacije LFP, kao i načinima izveštavanja. Donacija će se isplatiti po potpisivanju ugovora, a Lokalna fondacija LFP će vam tokom projekta biti na raspolaganju za podršku.

Aktivnost se sprovodi kao deo projekta „Za snažnije građansko društvo“, koji sprovodi PartnersGlobal uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Švajcarske putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Preuzmi formular i pošalji svoju ideju! PREUZMI FORMULAR

I dalje niste sigurni da li je sve ovo baš za vas? Pogledajte najčešće postavljena pitanja na našoj FAQ sekciji.

Ostavi komentar

 • (not be published)