Formirana tematska radna grupa „Projektna nastava”

Objavljeno 13.03.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 3 mins

Prvim radnim sastankom, održanim 9. marta 2020. godine u SINHRO habu u Pančevu, formirana je Tematska radna grupa „Projektna nastava”, koju čine predstavnici Grada Pančeva, Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, Beogradske otvorene škole i Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting. Tematska radna grupa „Projektna nastava” ima za cilj da afirmiše i unapredi sistemsku podršku izvođenju projektne nastave u Pančevu.

Kroz Tematsku radnu grupu i aktivnu saradnju između organa javne uprave, organizacija civilnog društva i privrede, biće razmatrane potrebne reforme i organizovane kampanje edukovanja javnosti o važnosti ove teme; biće obezbeđene i tematske obuke.

Na sastanku je predstavljen izveštaj o analizi relevantnih obrazovnih politika u Srbiji u kome je predstavljeno da je Vlada Republike Srbije 2017. godine inicirala kurikularnu reformu sa ciljem da se u osnovnim školama i gimnazijama akcenat stavi na ishode učenja i razvoj kompetencija, umesto na testiranje i repetitivno znanje. Dalje, projektna nastava prepoznata je od strane eksperata u obrazovanju, kako u svetu tako i u Srbiji, kao izuzetno efikasan metod podučavanja koji može da doprinese sticanju kompetencija za 21. vek.

Međutim analizom je utvđeno da je za izvođenje projektne nastave neophodna i odgovarajuća oprema i da u pogledu opremanja škola na nacionalnom nivou nije bilo značajnih pomaka. Zaključak analize jeste da u Srbiji još uvek nije pronađeno sistemsko rešenje koje bi obezbedilo opremanje škola za izvođenjekvalitetne projektne nastave.

Članovi tematske radne grupe prepoznali su da je grad Pančevo primer dobre prakse jer već deset godina preko javnog poziva „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave”, institucionalno i sistemski podržava opremanje srednjih škola i da kroz ovaj poziv grad ima priliku da sitemski podrži i izvođenje projektne nastave u srednjim školama (preko nabavke opreme za njeno izvođenje).

Na kraju sastanka članovi tematske radne grupe su kreirali akcioni plan i rokove. Najavljena je prva naredna aktivnost seminar „Učenje zasnovano na projektima”, koji će biti održan 3. i 4. aprila u Pančevu. Više informacija na linku.

Radna grupa je formirana u sklopu projekta „Improving a public policy on employability: Project No.1”, koji realizuje Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting u partnerstvu sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika GAJP, uz podršku grada Pančeva, NALED-a i inicijativa „Dostignuća mladih” u Srbiji. Projekat je podržan dodelom granta iz fondova Evropske unije i deo je regionalnog programa „WeB4YES – Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support” (Prev. Inicijativa organizacija civilnog društva zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih).

Ostavi komentar

  • (not be published)