Da li je „Kombrest” asfaltirao Ponjavičku ulicu mimo propisa?

Udruženja „Zeleni most” i „Pančevo nije rupa” podnela su krivičnu prijavu protiv JKP „Kombrest” iz Banatskog Brestovca zbog preduzimanja radova na rehabilitaciji Panjavičke ulice u ovom selu bez mera i uslova zaštite prirode

Objavljeno 31.12.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 5 mins

Park prirode „Ponjavica” je zaštićeno prirodno dobro III kategorije i od lokalnog je značaja. Prepoznatljiv je zbog svojih geomorfoloških i predeonih karakteristika, kao i živog sveta u njemu. Ovo je i jedini park prirode na teritoriji Grada Pančeva.

Ovu simbiozu prirodne lepote i živog sveta uzdrmao je antropogeni (ljudski) faktor svojim nestručnim, neupućenim i nadasve nehajnim radom.

Krajem oktobra 2020. godine nastavljeno je asfatiranje (rehabilitacija) ulica po Banatskom Brestovcu, među kojima se našla i jedna mala ulica uz sami vodotok Ponjavice, pa joj je i naziv takav, zove se Ponjavička ulica. Lepota ulice je bila u njenoj mirnoći i oslobođenosti od velike buke, u ruralnom izgledu sa turskom kaldrmom, nije kvarila predeonu celinu tog prostora, šta više idealno se uklapala. Na samoj parceli gde je ulica, postoji zabeležba zaštite prirodnog dobra od 2014. godine, te ona sama i potpada pod Park prirode, što joj se može priznati kao velika prednost.

Mere i uslovi zaštite prirode su neophodni prilikom radova u zaštićenim područijima kako bi se svaka moguća negativna posledica svela na minimum. Za radove na ovom potezu su neophodne mere i uslovi zaštite prirode koje treba da izda Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kao i da upravljač Parka prirode (JKP „Zelenilo”) bude obavešten o njima, kako bi mogao da motri na radove, zarad očuvanja stanja samog Parka prirode. Sve ovo je nažalost propustio da uradi upravljač ulicama Banatskog Brestovca, tačnije JKP „Kombrest”. Oni su smatrali da ta ulica treba da se asfaltira kako bi se olakšalo lokalnom stanovništvu prilaz do njihovih domova, ali i to zadovoljstvo stanovništva je izostalo, zbog niza problema koji su stvoreni nakon asfaltiranja.

Kada se izuzme (ne)zadovoljstvo stanovništva navedene ulice, opet ostaje problem izostanka pribavljanja neophodne dokumentacije.

Iz ovog razloga su Udruženja „Zeleni most” i „Pančevo nije rupa” pokrenula krivični postupak protiv direktora Tatjane Cvetičanin i Nadzornog odbora JKP „Kombrest” i to predsednika Nadzornog odbora Miloša Petkovića i članova Nadzornog odbora Nenada Minića i Vladimira Nakića, i predatla krivičnu prijavu 29. decembra 2020. godine Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Banatski Brestovac (Sl. list grada Pančeva 27/2016) objašnjava se kako se mogu srediti uži i kraći kolovozi širine od 3,5 m. U delu „Uslovi za upotrebu završnih materijala i pratećih elemenata”  se kaže „(…) Izuzetno kraće deonice sa malim širinama kolovoza (od 3,5 m) integrisane saobraćajnice, kolsko pešačke saobraćajnice, pristupi, prilazi i slično mogu biti izvedeni od betona ili odgovarajućih prefabrikovanih betonskih elemenata, kamene kocke i sl.”

Ovaj uslov važi za saobraćajnice mimo zaštićenog područja, ali se mogao iskoristi kao idealno rešenje za ulicu Ponjavičku.

„Moramo svi razumeti da je Ponjavica Park prirode i da postoje posebna pravila za nju, kojih se moramo pridržavati ukoliko želimo da je zaštitimo, da ona opstane i da je unapredimo. Prema njoj se moramo odgovorno ophoditi, a posebno javna preduzeća moraju pokazati inicijativu u tome, kako bi i lokalno stanovništvo shvatilo ozbiljnost pravilnog ophođenja ka Parku prirode, i kako bi isti opstao i budućim pokoljenjima u što boljem stanju. Mi kao aktivisti ova dva udruženja ćemo se sigurno za to zalagati. Mali koraci doneće sigurne promene. Opet moramo napomenuti, da je od izuzetnog značaja da saradnja javnih preduzeća, organizacija civilnog društva i lokalnog stanovništva bude što bolja, kako bi i stanje na terenu bilo sve bolje i kako ne bi dolazilo ponovo do ovako velikih grešaka”, saopštavaju ova dva udruženja.

Ova dva udruženja s pojačanom pažnjom prate sve događaje koji se odnose na Parki prirode „Ponjavica”.

Ostavi komentar

  • (not be published)