„Ceduljica” uzvraća udarac!

Da li je Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima zaista povučen iz procedure ili je samo produžen rok za javnu raspravu? Pošto je „veliki posao u njega uložen”,Izgelda da je ovo drugo

Objavljeno 13.10.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 13 mins

Čitaoci portala Pančevo Si Ti, imali su jedinstvenu priliku da tokom leta pročitaju u nastavcima publikaciju Kako je jedna ceduljica srušila MUP, ili skraćeno Ceduljicu. Publikacija je objavljena u okviru projekta „Vladavina prava (ili političke korupcije) u Srbiji na primeru MUP-a” koji je realizovao Institut za istraživanje korupcije Kareja. Tako suvoparno definisan naslov odbija veliku većinu čitaoca. Oni smatraju da je reč o uskostručnoj tematici, te da joj i nije mesto na portalu. Neka ta konstatacija za sada ostane, uz jedno kontra pitanje: Da li prekomerna policijska ovlašćenja i njihova neselektivna upotreba prema građanima, i dalje ostaje u uskostručnim krugovima, ili interesuje većinu građana?

Događaji koji su usledili u proteklih nekoliko nedelja, ne samo da su produžili već okončani projekat, nego su ga uzdigli na viši nivo i učinili razumnijim za većinu građana. Reč je o spornom Nacrtu zakona o unutrašnim poslovima. Zakonopisac kao da je sledio Karejino istraživanje, i u skladu sa njim rešio da preduzme mere neophodne da se stanje vladavine prava na primeru MUP-a poboljša. To je nedostižni san svakog istraživanja, da donosioci odluka reaguju. Nećemo sebi pripisivati zasluge koja nam ne pripadaju. Donosilac odluke nije reagovao na naše istraživanje, ali na nešto svakako jeste.

Šta mislite, da smo istraživanje upriličeno u formu Ceduljice uputili MUP-u, sa predlogom da preduzme mere na poboljašnju vladavine prava i da pod hitno poboljša Zakon o policiji, kako bi bio u funkciji odbrane vladavine prava, a ne odbrane zloupotrebljene političke moći? Da li je realno očekivati da bilo ko u MUP-u uopšte pročita istraživanje organizacije civilnog društva? A zamislite tek dijalog koji vodi službenik koji otvara poštu, sa svojim pretpostavljenim:

– Ma šta kažeš?

– Da, traže da promenimo Zakon o policiji!

– Evo, samo što nismo.

Ali, zakon se ipak menja. Javnost je tokom prošlog meseca obaveštena da je u proceduri Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, koji sadrži i odredbe kao da je Zakon o policiji. Javna rasprava je brzo okočana. Reakcija javnosti, pre svega OCD i nekih medija, bila je prilično burna. Trebalo je pažljivo sve to pratiti, da bi se rekonstruisao ceo tok. Ko je, kada, kako i zbog čega pokrenuo proceduru, ostaje nepoznato. Poznato je da je aprila ove godine MUP formirao radnu grupu za izradu radne verzije Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima. Ona je navodno konsultovala brojne društvene činioce. Znamo da su konsultovani policijski sindikati, i više ne znamo ne jednog društvenog činioca koji je u tome učestvovao. Javnost nije obaveštena, te se može zaključiti da je izrada spornog Nacrta obavljena tajno.

Nacrt zakona na javnom uvidu

Kada je zakonopisac morao da izađe pred javnost, na uvid je stavio radnu verziju Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima i neophodno pisano obrazloženje. Na samo šest strana je suštinsko obrazloženje, a ostalo je prepričavanje pojedinih (pokazaće se spornih) odredbi.

Za iole ozbiljno razmatranje sporne materije, neophodno je poći od obrazloženja. Ono treba da nam kaže, šta je to prethodilo, tj. uzrokovalo potrebu da se pristupi tako drastičnoj izmeni zakonske regulative u oblasti unutrašnjih poslova. Za to je potrebno elementarno poznavanje metodologije istraživanja društvenih, političkih i bezbednosnih pojava. To je već mnogo suvoparno, ali za svaki zakon neophodno kao temelj za kuću. Sama izrada metodološkoh projekta trajala bi više meseci, a njen obim bi trebalo da dostigne stotinjak stranica formatiranih kao za svako drugo akademsko istraživanje. Taj dokument je trebalo da vidimo, ali nismo, jer on ne postoji.

Dalje, a pre svega, trebalo je da vidimo biografije članova radne grupe za izradu Nacrta zakona. Očekujući da članovi radne grupe imaju najmanje desetogodišnje radno iskustvo u materiji koju su namerili da uređuju. Za očekivati je bilo i da je najviše članova iz policijskih organizacionih jedinica, jer je najveća pažnja poklonjena policijskim ovlašćenjima. Ali, ni to nismo videli. Ipak čuli smo radnu biografiju šefa radne grupe, koji je pravnik, bivši advokat, državni službenik, par godina sekretar u Ministarstvu odbrane, od prošle godine isto sekretar, samo sada u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Kako se obrazloženje poziva na „sveobuhvatu analizu i rezultate primene važećeg zakona” očekivali smo da je vidimo, ali ni taj dokument nismo videli, jer ni on ne postoji.

Zakonopredlagač ne daje odgovor na ključna pitanja: Kakvo je stanje bezbednosti, koje su najveće bezbednosne pretnje, posebno kakvo je stanje kriminaliteta?

Ostaje potpuno nejasno zbog čega se važeći Zakon o policiji menja, ako ocenjuju da je „doprineo poboljšanju kvaliteta u obavljanju policijskih i drugih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova.”

Na kraju, da li za izmenu zakona postoje neki drugi, skriveni ciljevi, koji štite interes moćnih? Da li je zloupotrebljena politička moć i ovde umešala svoje prste? Da li je u krajnjoj instanci cilj zakona da zaštiti građane ili moćnike?

Sporni Nacrt zakona je povučen

Na sve to burno su reagovale organizacije civilnog društva, pokazavši se kao najlegitimniji predstavnik građana.

Ceduljica je oberučke prihvatila izazov. Nakon delimične analize Nacrta zakona, utvrdili smo više spornih odbredbi, koje bi trebale ili da se izbace ili da se suštinski redefinišu. Uzeli smo aktivno učešće u javnoj raspravi i dali joj priličan doprinos. Javnost je imala priliku da se upozna sa našim aktivnostima.

Između ostalog, u kratkom roku (do 18. septembra 2021.), sačinili smo i dostavili u pisanoj formi primedbe na Nacrt zakona. Dalja procedura predviđala je da radna grupa razmotri sve prispele pisane primedbe, i da u roku od 15 dana sastavi izveštaj o tome. Međutim, glas javnosti, pre svih organizacija civilnog društva, bio je dovoljno moćan, da je već 23. septembra 2021. godine zakonopisac (MUP) izdao javno saopštenje o tome da je sporni Nacrt zakona – povučen! Ostatak saopštenja ne želimo da komentarišemo. Svakako, saopštenje je odisalo nezadovoljstvom ministra što se njegov Nacrt oštro kritikuje, te se može steći utisak o besu, pretnjama i izrazima koji prevazilaze akademski nivo.

Mediji su preneli saopštenje MUP-a, a OCD predstavile su to kao uspeh. I Institut za istraživanje korupcije Kareja objavio je naslove „Odbrana vladavine prava” i „Ceduljica uzvraća udarac!”

Sporni Nacrt zakona ipak nije povučen!?

Vlast je imala za cilj da tokom jeseni sporni Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima prođe sve faze i uđe u skupštinsku proceduru, gde će biti na svom terenu. Trebalo je da bude usvojen do kraja godine. Dakle, sve što se bude dešavalo od 2022. godine bilo bi na udaru ili pod zaštitom novog Zakona o unutrašnjim poslovima.

Nakon burne rakcije javnosti na Nacrt zakona, usledilo je 23. septembra 2021. godine saopštenje MUP-a kojim je sporni Nacrt povučen. Slikovit opis statusa u kome se Nacrt zakona nalazi daje nam Politika od 27. septembra 2021. godine koja piše „da će ipak sačekati u nekoj fioci dok ne prođu izbori na proleće 2022. godine.”

Međutim, izgleda da u fijokama nema više mesta, te nam je već narednog dana, 24. septembra sekretarijat MUP-a uputio mejl, koji je dobilo još jedanaest organizacija civilnog društva čiji su aktivisti učestvovali u javnoj raspravi. Bio je to poziv na sastanak „u cilju daljih konsultacija u vezi Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima”. Neko bi mogao da se zapitao: kakve dalje konsultacije su moguće o povučenom Nacrtu zakona? Ali se niko nije zapitao.

Sve u svemu, sastanak je i održan 30. septembra, ovog puta na drugoj lokaciji: Kriminalističko-policijski univerzitet u Zemunu (nekadašnja Viša škola unutrašnjih poslova), sala „Arčibaln Rajs”. I tom prilikom okupio se priličan broj predstavnika OCD, ali je bilo vidno primetno odsustvo medija!?

Sastanak je bio kopija prethodnom. Počeo je objašnjenjem predsedavajućeg da je sazvan iz dva razloga: prvi, što smo tražili da se rok za javnu raspravu produži i drugi, „nakon medijskih spinova i nekih vaših izjava Nacrt je povučen iz procedure s naznakom da u dijalogu sa NVO treba razmotriti primedbe”. Bila je to blaga kritika OCD, tek toliko da se pokaže ko je jači. Na pitanje da li je Nacrt zakona odbačen, rečeno je da nije, jer je veliki posao u njega uložen. Suštinski to bi značilo da Nacrt nije povučen iz procedure, već da je samo produžen rok za javnu raspravu. Da li je to samo manevar vlasti da osvari cilj, ili je reč o iskrenoj nameri, videćemo.

Sastanak je nastavljen diskusijom i ponavljanjem već rečenog. Bilo je zanimljivo čuti mišljenje jedne od OCD po kojoj „u našoj zemlji demokratije ima i previše”. Svi koji su hteli imali su priliku da iznesu svoje primedbe i zapažanja. Ali, stavovi dve strane se nisu približili. Na kraju je dogovoreno da se konsultacije nastave po pojedinim spornim pitanjima. Prvo na redu biće identifikacija na osnovu biometrijskog nadzora. Teret dokazivanja prenet je na OCD od kojih se sada očekuje da daju uporedne prikaze i stručnjake iz te oblasti.

Sledeći sastanak očekuje se početkom druge polovine oktobra meseca. Prerano smo se ponadali da je vladavina prava odbranjena. Bitka za njenu odbranu se nastavlja.

Ostavi komentar

  • (not be published)